Kulturstøtteprogram

fremmer kreativt samarbeid mellom nordiske aktører

Kulturstøtteprogrammet skal medvirke til å nå ut til nye interessegrupper og speile nye kulturuttrykk. Formålet er å øke kunnskapen og interessen for nordisk kultursamarbeid blant flere mennesker og flere generasjoner. Visjonen er at Norden skal bli verdens mest integrerte og bærekraftige region innen 2030

Kultur binder mennesker sammen, og mennesker som samarbeider om kulturprosjekter bygger tillit til hverandre og menneskene rundt seg. Kultur er i sin natur bærekraftig, og NAPA bevilger støtte til prosjekter som er bærekraftig i et miljø-, sosialt- og/eller konkurranse-perspektiv.

 

I alle samtaler vi gjorde ved direktørskiftet fikk vi tilbakemelding på at få visste om NAPA og om mulighetene som lå i Kulturstøtteprogrammet. Dette resulterte i en informasjonsstrategi hvor vi la vekt på å fortelle barn og unge og kulturaktører i hele Grønland om de mulighetene som ligger i det nordiske samarbeidet generelt og i Kulturstøtteprogrammet spesielt.

Nye søkere i programmet

No Data Found

Siden 2019 har NAPA haft som mål at gøre Kulturstøtteprogrammet mere kendt og derved tiltrække nye ansøgere. Ud af alle ansøgere i 2021 var 63 % førstegangsansøgere, og ud af disse var udgjorde grønlandske ansøgere 66 %, hvilket er færre end i 2021, men stadig mere end halvdelen.

Historikk

Kulturstøtteprogrammet har siden det ble opprettet i 1987 årlig delt ut 3 M Dkk til kulturaktører i Norden. Det har de siste fem årene vært 50-60 % grønlandske søkere og 40-50 % søkere fra resten av Norden.

NAPA sitt kulturstøtteprogram skiller seg betydelig fra andre program i Norden, hvor grønlandske søkere har en betydelig lavere andel søkere og i noen program er helt fraværende. Totalt i Kulturstøtteprogrammet har grønlandske søkere fått tildelt 7,9 millioner i perioden 2016-2021. 

Øvrige nordiske prosjekter har fått 9,8 millioner i perioden 2016-2021.


Statistikk for tidligere år viser at grønlandske søknader utgjør 50-60 % av søkermassen, men den har vært fallende i løpet av flere år.  I 2020 førte antakeligvis Korona-pandemien til at spesielt grønlandske søkere var forsiktige med å søke om nordiske samarbeidsprosjekter som krevde reisevirksomhet. I 2021 ser vi at søkertallene øker.

Andel søknader i prosent - Sammenligning 2016-2021

No Data Found

Året 2021

I 2021 fik NAPAs Kulturstøtteprogram 101 ansøgninger, hvilket er 14 ansøgninger mere end i 2020, men stadig et lavt antal sammenlignet med de 145 ansøgninger i snit i 2016-2019. Totalt ansøgningsbeløb var 9 millioner danske kroner. Vi har i alt bevilget 2,8 millioner kroner. 

 

De fleste ansøgninger kom fra Grønland (44 %). I 2020 var antallet grønlandske ansøgninger betydeligt lavere end sædvanligt, hvilket ledte til at det tidlig i 2021 blev sat et klart mål i strategien at øge antallet af grønlandske ansøgere, og tallene viser, at strategien har fungeret til trods for, at antallet stadig er lavere end tidligere – frem til 2019 kom 50-60 % af ansøgningerne fra Grønland.

 

Ud over det er 42 % af ansøgningerne fra Danmark, hvilket viser en klar stigning fra de ca. 25 % hvert år i 2012-2019, men mindre end i 2020, hvor 45% af alle ansøgningerne kom fra Danmark. I 2020 og 2021 har antallet af ansøgninger fra andre lande end Grønland og Danmark været lavt sammenlignet med tidligere, hvilket delvis kan skyldes COVID-19-pandemien som stadig påvirker rejsevirksomheden i Norden.

Tidligere har ca. 20-25 % af ansøgningerne kommet fra andre nordiske eller ikke-nordiske lande, mens i 2021 udgjorde ansøgninger fra Sverige, Norge, Finland, Island og Slovenien kun 14 % af alle ansøgninger.

 

NAPA fik ansøgninger fra 7 forskellige lande i 2021, hvoraf 4 også fik bevillinger. Ud af de 53 bevillinger gik 55 % til grønlandskledte projekter, 38 % til projekter med en dansk projektejer, og resten (7 %) var fordelt mellem projekter fra Sverige, Norge og Finland.

 

Pengemæssigt ser fordelingen således ud: Grønland stod for 46 % af de bevilgede beløb, Danmark 46 %, Sverige 4 %, Norge 3 % og Finland 1 %. Der var ingen ansøgninger fra Færøerne eller Åland i 2021. I 2022 vil der også være mulighed for at vælge “Sápmi” som land, hvilket vil hjælpe NAPA med at også registrere samiske ansøgere og projektpartnere, hvilket anses være vigtigt i forhold til fremhævelse og anerkendelse af arktiske perspektiver i Norden.

Søknader fordelt på søgeland

No Data Found

Antal bevilget fordelt på land

No Data Found

Sum tildelinger fordelt på kunstart

No Data Found

Ligesom i 2020, er de fleste bevillinger gået til projekter, som er tilknyttet musik (19 %), men der er derimod en stor forskel mellem 2020 og 2021 i kategorien “udstilling”, som er den næststørste kategori i 2021 med 9 projekter eller 17 % af alle bevilgede projekter. I 2020 var der kun ét projekt tilknyttet kategorien udstilling. Projekter tilknyttet børn, unge og civilsamfundet udgjorde 15 % af alle bevilgede projekter, film 13 %, billedkunst, scenekunst og diverse (andet/ikke relevant) hhv. 9 %, dans 6 % og kunsthåndværk 2 %.

 

De fleste, 40 %, af bevillingerne var i form af projektstøtte og 32 % i form af rejsestøtte. 28 % af bevillingerne var kombinationer af de to. Rejsestøtte har længe været den mest populære form for NAPA-støtte grundet de dyre billetpriser i Arktis, men grundet COVID-19-pandemien er rejsevirksomheden i Norden lav og dermed også behovet for rejsestøtte.

 

Siden 2019 har NAPA haft som mål at gøre Kulturstøtteprogrammet mere kendt og derved tiltrække nye ansøgere. Ud af alle ansøgere i 2021 var 63 % førstegangsansøgere, og ud af disse var udgjorde grønlandske ansøgere 66 %, hvilket er færre end i 2021, men stadig mere end halvdelen.

Struktur og digitalt system

Vi har arbeidet med å oppdatere håndboken til kulturstøtteprogrammet og tydeliggjøre kriteriene i tråd med visjonen «verdens mest integrerte og bærekraftige region innen 2030» og vår egen ambisjon om å fremme arktiske perspektiver i hele Norden.

Kriteriene er:

Over halvparten (58 %) av de bevilgede prosjektene retter seg mot barn og unge. Og 50 % av de som søkte Kulturstøttemidler for første gang, engasjerer og involverer barn og unge. 

 

3 av 53 bevilgede prosjekt krysser av i alle kriterier, ellers er det ganske jevnt fordelt. Det er lavest bevilgede prosjekter innen kategorien “Bæredyktige i et miljø-, sosialt-, og/eller konkurransedyktig perspektiv”. 42 % av de bevilgede prosjektene faller under denne kategorien. 

I 2021 implementerede NAPA et digitalt ansøgningssystem for at mindske risikoen for fejlkilder i ansøgningsprocessen.

 

Det nye system reducerer antallet af menneskelige fejl, som ellers kan ske ved mailkorrespondance. Det gør det lettere at trække rapporter fra systemet, hjælper med intern kommunikation og evaluering af projekter og muliggør tryggere og smidigere kontakt med banken ift. udbetaling af bevillinger.

 

Systemet er nyt og udvikler sig stadig efter NAPAs behov og tilbagemelding fra ansøgere.

Eksempler på prosjekt som har fått støtte

Familien Norden
Hvad er familie – hvad er Norden?

Seks unge skuespillere mødes i en forestilling i ZeBU, hvor de i overgangen mellem virkelighed og fiktion diskuterer hvad det at være en del af den nordiske familie betyder for dem – og hvad der splitter dem. To grønlandske, to danske og to norske skuespillere

Læs mere »
Det er mere end kroner og ører

Nuuk International Film Festival rundede af den 18. september, efter fire dages underholdning i form af spillefilm og kortfilm fra verden over. For branchekoordinator Emile Hertling Péronard er det også en garanti for, at han kommer hjem til Nuuk i hvert fald én gang årligt.

Læs mere »
Teaterforestillingen Tarnima Nammatai er på turne

På billedet ses Naleraq Eugenius, Nukakkuluk Kreutzmann, Rasmus Lyberth, Hans Ole Amossen, Karina Møller og Klaus Geisler. I foråret 2021 producerede Teater freezeProductions teaterforestillingen Tarnima Nammatai med støtte fra Socialstyrelsen, Statens Kunstfond, NAPAs kulturstøtteprogram, Katuaq, Århus Kommune, Nunafonden og Nuuk Lokaludvalg. Forestillingen turnerede med stor

Læs mere »
Læs også om...