Arktiske perspektiver blir sett og anerkjent i hele Norden

NAPA arbeider for å øke nordisk tillit.
Tillit fordrer kunnskap og kjennskap til hverandre, og vi ser et stort behov for å fremme arktiske perspektiver i hele Norden. I hverdagen er det relativt god tilgang på øvrige nordiske kulturuttrykk i Grønland, spesielt fra Danmark. Det er mindre tilgang til de arktiske perspektiver i det øvrige Norden. Vi har ikke et felles nordisk språk, og det er få som lærer seg grønlandsk. Inuitkultur er forholdsvis ukjent i Skandinavia og kulturen er veldig forskjellig fra den gamle bondekulturen fra nordboerne. Det er allikevel et cirkumpolært slektskap mellom urbefolkninger i Norden, med felles erfaringer fra Arktis. Inuitkultur er en kultur og et folk som har levd i harmoni med naturen i årtusener.

 

Norden har et stort behov for mange perspektiver for å bli verdens mest bærekraftige region. Arktiske perspektiver kan gi forståelse og kompetanse om et bærekraftig levesett basert på gamle tradisjoner. NAPA har gjennom Kulturstøtteprogrammet blant annet støttet et nettverk av unge miljøaktivister og formidling av gamle håndverkstradisjoner.

NAPA arbeider tverrsektorielt og tverrfaglig for å bidra til at arktiske perspektiver blir sett og anerkjent i hele Norden.

 

NAPA er en synlig aktør og medvirker til de nordiske interessene i Grønland.

 

NAPA støttet foreksempel det nordiske programmet på Nuuk International Film Festival (NIFF). Vi arbeider videre sammen med NIFF og Selvstyret om å sikre en bærekraftig struktur rundt filmproduksjon og filmnæring i Grønland.

Niviaq Korneliussen vant Nordisk Råds Litteraturpris i 2021. Niviaq Korneliussen publiserte sin første tekst i 2012 gjennom skrivekonkurransen Allatta!, som er et prosjekt initiert av NAPA og Milik Publishing. Prosjektet ble gjentatt i 2015 og 2018. Arbeidet med Allatta! 4.0 er igangsatt og har som formål å styrke det grønlandske litterære miljø. Vi vil bidra til at grønlandsk stemmer gjennom litteraturen blir sett og anerkjent i hele Norden. Niviaq Korneliussen er den første grønlender som vinner Nordisk Råds Litteraturpris.

NAPA vil gjerne bidra til at det blir flere litterære prisvinnere fra Grønland!

Arctic Arts Summit 2022 samler representanter fra de 8 arktiske landene og fra opprinnelig folk i Nord. Målet er å styrke kunst og kultur i nord og utvikle arktisk samarbeid gjennom kunst og kreativ næringsutvikling.


Grønlandske perspektiver vil bli presentert i Whitehorse, Yukon 27. – 29. juni 2022. NAPA har bidratt til å bygge opp en grønlandsk delegasjon og vi vil også engasjere kulturaktører til å bidra på den digitale plattformen. Arbeidet med å samle kulturaktører og søke om midler til å kunne gjennomføre reisen fortsetter i 2022.

Her er noen eksempler på prosjekt vi har støttet eller eget arbeid i 2021:

borgere i nuuk center til åbningen af nuuk nordisk kulturfestival 2021
NNK 25.-28. maj 2023
i støbeskeen

Nuuk Nordisk Kulturfestival 2021 blev et åndehul og en pejling mod lysere tider. Kunstnere og aktører i alle former og farver gæstede Nuuk ved udgangen af oktober. Ca. 2500 gæster over 4 dage. 200 kunstnere og aktører fra hele verden, der skulle udstille og underholde

Læs mere »
Allatta!-vinder får Nordisk Råds Litteraturpris 2021

Nordisk Råds Litteraturpris er for første gang blevet tildelt en grønlandsk forfatter, da Niviaq Korneliussen den 2. november vandt prisen. Skuespilhuset i København er ved at falde til ro igen. Tina Dickow er netop gået af scenen efter at have leveret sangen ”Hjertestorm” sammen med

Læs mere »
Det er mere end kroner og ører

Nuuk International Film Festival rundede af den 18. september, efter fire dages underholdning i form af spillefilm og kortfilm fra verden over. For branchekoordinator Emile Hertling Péronard er det også en garanti for, at han kommer hjem til Nuuk i hvert fald én gang årligt.

Læs mere »
Læs også om...