Arktisk Samarbejdsprogram 

Tak for alle ansøgningerne i 2024!
Næste ansøgningsfrist er 15. februar 2025.

Arktisk Samarbejdsprogram har til formål at støtte individer, organisationer og aktører til gavn for en bæredygtig udvikling i Arktis. Gennem nytænkende og bæredygtige projekter, der fokuserer på løsninger på aktuelle udfordringer, som gør sig gældende i det arktiske område.

Projekter skal tage udgangspunkt i FN’s Verdensmål om bæredygtig udvikling og relatere til de fire P’er: PLANET, PEOPLE, PROSPERITY og PARTNERSHIPS. Se mere under kriterier for støtte.


Nordiske og arktiske partnere

For at sikre at et projekt er forankret i både det arktiske og det nordiske, skal der altid være partnere fra min. tre nordiske lande med i et samarbejdsprojekt. Det vil sige fra Grønland, Island, Norge, Sverige, Danmark, Finland, Færøerne eller Åland.

Der kan også suppleres med en eller flere arktiske partnere uden for Norden (her regnes arktiske stater i Arktisk Råd), så længe den ledende partner er fra et af de nordiske lande.

Hvad skal vi opnå?

Formålet med programmet er at bidrage til Nordisk Ministerråds: Vores Vision 2030. Visionen går på, at Norden skal være verdens mest bæredygtige og integrerede region i 2030. 

Målet med programmet er at fremme nordisk samarbejde i Arktis og bidrage til øget viden om arktisk miljø, økonomi og sociale forhold.

Med programmet er det tanken at opnå nordiske og arktiske partnerskaber, som kan bidrage til konkrete løsninger på aktuelle udfordringer og behov i Arktis. Der er derfor et klart fokus på at skabe og drive netværk og mødepladser, som kan bidrage til at styrke mobilitet, integration og erfaringsudveksling.

I puljen kan man søge op til 500.000 DKK pr. år over en periode på max. 3 år. Det er altså muligt at etablere længerevarende samarbejdsprojekter og netværk.


Ansøgningsfrist er 15. februar hvert år.

 

NAPA har i 2021 overtaget administrationen af Arktisk Samarbejdsprogram. Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet, vil vurdere og bevilge ansøgninger. Læs mere om baggrunden for Arktisk Samarbejdsprogram “Et bæredygtigt Arktis“.

Webinar fra 9. januar 2024

Vil du vide mere eller har du spørgsmål? Se denne optagelse fra vores webinar om Arktisk Samarbejdsprogram (videoen er på engelsk).