Bæredyktighet i kulturlivet

NAPA er den eneste nordiske institusjonen plassert i Grønland. Det forplikter, og det gir noen muligheter. Vi skal:

Stopp klimaendringene!

Kulturen påvirker menneskers holdninger og handlinger. Vi bidrar til gjennom å støtte kulturprosjekter som påvirker mennesker. I Arktis og i inuitkultur har man i årtusener tilpasset seg naturens barske liv og funnet bærekraftige løsninger. Arktis er sårbar og i Arktis kan man daglig se konsekvensene av klimaendringene. I NAPA arbeider vi for at arktiske perspektiver skal bli sett og anerkjent i hele Norden. Vi har som formål å dele den kompetansen og kunnskapen som er i Arktis til resten av det nordiske fellesskapet.

Ansvarlig forbruk og produksjon

Det handler om å gjøre mer med mindre ressurser. I Grønland er vi avhengig av fly, helikopter og båt for å møte mennesker som bor i en annen by eller bygd. Vi er avhengig av fly for å samhandle og bygge bærekraftige relasjoner til mennesker rundt oss. Men, når vi først flyr et sted, så sørger vi for at vi gjør mer. 

 

Det betyr at vi oppmuntrer kulturaktører til å bruke mer tid der de flyr. Det kan være å kombinere forestilling med en workshop for barn og unge. Det kan også være å inkludere nettverksmøter med samarbeidspartnere samtidig som man har en konsert. For personalet i NAPA betyr det at vi planlegger våre reiser sånn at vi kan gjøre mer med mindre ressurser. Vi prøver å delta i flere møter på samme sted. Vi planlegger ulike nettverksmøter og samarbeid i samme periode i nærheten av hverandre.