Barn og unge i Grønland

opplever at de har mulighet til å realisere seg selv i et mangfoldigt nordisk fellesskap

Norden skal være den beste
plassen i verden for barn og unge...

…er visjonen for det tverrsektorielle arbeidet med barn og unge i Nordisk ministerråd. Det er stor forskjell på hvordan barn og unge i de ulike land og kulturer opplever at Norden er et godt sted å være og vokse opp i.

Noen uttrykk for dette:

NAPA vil bidrar til at grønlandske barn- og ungekultur har en sentral plass i det nordiske samarbeidet. Vi er bevisste på å involvere og engasjere barnene selv.

NAPA sin ambisjon er å synliggjøre og minske barrierene som er for grønlandsk ungdom i det nordiske felleskapet i dag. Vi vil bidra til at grønlandsk ungdom kan realisere seg selv i Norden. Det gjør vi ved å oppsøke barn og unge og fortelle om de mulighetene som finnes i Norden. Det kan være utdanning, Nordjobb og søke penger og samarbeidspartnere til kreative prosjekter. Vi formidler kontakt med andre ungdommer i Norden. Suliniut MII er NAPAs barne- og ungdomsprogram. MII er en forkortelse for Meeqqat Inuusuttullu Ilaapput som betyr «barn og unge er med».

Det er helt avgjørende at vi reiser rundt i Grønland og gjør oss tilgjengelig for kulturaktører og barn og unge i hele Grønland. Vi har fram til 31.12.2021 besøkt 36 av Grønlands 71 byer og bygder. Vi har vært på 17 skoler og møtt 346 elever og 118 lærere.

NAPA samarbeider med Norden i Skolen om undervisningsmaterialet «Vi er Vestnorden». Skolene i Grønland er godt utstyrt digitalt hvor alle elever har hver sin iPad. Norden i Skolen er en unik plattform, gratis og tilgjengelig på alle nordiske språk, og lærerne var godt fornøyde med å bli informert om denne muligheten. Norden i Skolen er en digitalt læringsplattform hvor elevene selv produserer innhold og kommuniserer med hverandre på tvers i Norden. I 2020 var ingen grønlandske lærere registrert i portalen. I 2021 var 122 lærere registrert!

Samarbeidet fortsetter og utvikles videre. 

Her er noen eksempler på prosjekter vi har støttet eller eget arbeid i 2021:

kort over Grønland med kontaktpersoner i de enkelte byer
NAPAs inforejser

NAPAs inforejser Vi har i mange år tænkt, at kunstnere og kulturaktører kendte NAPA rundt omkring i landet, og de, der havde brug for hjælpen, søgte den. I sommeren 2020 fik vi dog muligheden for at komme med på en oplysningsrejse arrangeret af Center for

Læs mere »
Vi er Vestnorden
Vi er Vestnorden

I samarbejde med Norden i Skolen, Nordens Hus i Reykjavik samt Nordens Hus på Færøerne står vi bag projektet “Vi er Vestnorden“. Det er et undervisningsforløb for 7.-10. klasse, som fokuserer på hvad sproget betyder for vores identitetsfølelse.

Læs mere »
Drømmeworkshop
Suliniut MII

NAPA arbejder for at gøre nordiske muligheder mere kendt i Grønland. Derfor rejser NAPA rundt i Grønland og afholder workshops for grønlandske børn og unge under Suliniut MII. ‘Suliniut’ betyder projekt, og ‘MII’ er en forkortelse af Meeqqaat Inuusuttullu Ilaapput, som betyder “børn og unge er med”.

Læs mere »