Informasjon og kommunikasjon

om nordisk språk, kultur og identitet

Ved skiftet av direktør i 2020 fikk vi tilbakemeldinger om at NAPA og Nordisk Ministerråd ikke er godt kjent i Grønland. 

"Barn og unge kjenner ikke til mulighetene til å realisere seg selv i et nordisk samarbeid"

I årsrapporten for 2020 beskrev vi situasjonen sånn: 

Visjonsarbeid i praksis

“Norden skal bli verdens mest bærekraftige og integrerte region innen 2030.”
Dette er en ambisiøs plan. Vi opplever at det kan være vanskelig å kommunisere hva dette egentlig betyr i hverdagen. Det er utfordrende både internt i det nordiske samarbeidet, men ikke minst ut til sivilbefolkningen. For oss i NAPA er det derfor avgjørende at vi finner en måte å kommunisere på hvor alle perspektiver blir diskutert og delt. Kun på den måten kan vårt arbeid oppleves relevant.

En utfordring i nordisk samarbeid er å inkludere meninger og tanker fra dem som ikke har skandinavisk som sitt førstespråk.

En annen utfordring er universell tilgjengelig kommunikasjon. Vi har derfor brukt mye tid og energi på å kommunisere på en sånn måte at alle føler seg inkludert. Det betyr at vi bruker 3 språk på våre publikasjoner på alle plattformer. Vi er meget bevisste på å bruke et klart språk når vi kommuniserer. Vi etterstreber universell tilgjengelig på all kommunikasjon og våre arrangement.

Visjonsarbeidet uttrykker vi gjennom 4 tverrfaglige fokuspunkter som er ledende for alt prosjektarbeid, Kulturstøtteprogrammet og kommunikasjonsarbeid.

Vår strategi er enkel, og forståelig. Den uttrykker hvordan NAPA, med sin kompetanse og fysiske plassering, på best mulig måte kan bidra til at visjonen kan nåes

NAPA har i 2020 og videre i 2021 arbeidet intenst for å formidle og øke kunnskapen om det nordiske samarbeidet. Vi har brukt flere virkemidler.

Vi har i 2021 laget 40 nyhetsartikler på napa.gl på tre språk. Det vil si ca. 1 om uken i arbeidsåret, som stemmer helt med vår målsetting. Vi har sendt ut 10 pressemeldinger, alle med påfølgende oppslag i avisene. Vi har vært i KNR radio 5 ganger og kommunisert på grønlandsk til det grønlandsktalende publikum. 

Direktøren har besøkt flere byer og bygder i Grønland. Direktøren har også knyttet kontakt med alle de grønlandske hus i Danmark. Det har utviklet seg et spennende samarbeid med Norden i Skolen hvor vi kommer i kontakt med barn og unge. På denne måten kan bidra til at barn og unge opplever at de har en mulighet til å realisere seg selv i et mangfoldig nordisk fellesskap.

Eksempler på egne arrangement:

kort over Grønland med kontaktpersoner i de enkelte byer
NAPAs inforejser

NAPAs inforejser Vi har i mange år tænkt, at kunstnere og kulturaktører kendte NAPA rundt omkring i landet, og de, der havde brug for hjælpen, søgte den. I sommeren 2020 fik vi dog muligheden for at komme med på en oplysningsrejse arrangeret af Center for

Læs mere »
Vestnordisk dag 2021

Vestnordisk dag 2021 bliver afholdt torsdag den 23. september i Grønland, Færøerne og Island for at styrke og synliggøre det kulturelle samarbejde mellem disse 3 verstnordiske lande. I Nuuk arrangerer NAPA to forskellige og spændende arrangementer i Katuaq. Det første er en lærerkonference om det

Læs mere »
Aqqaluk Lynge holder oplæg til Vågn med NAPA
Aqqaluk Lynge besøgte Vågn med NAPA

Grønland og den store verden var temaet, da den grønlandske tidligere politiker og en af grundlæggerne til det politiske parti Inuit Ataqatigiit og forfatter Aqqaluk Lynge besøgte Vågn med NAPA På en ellers ganske almindelig fredag i Nuuk med let tøvejr havde vi et fornemt

Læs mere »
Nuuk Nordisk Kulturfestival

Nuuk Nordisk Kulturfestival er en ugelang fejring af kunst og kultur i alle afskygninger – langt fra hjertet af Norden, men tæt på hjertet af det nordiske samarbejde. Siden 2015 har Nuuk Nordisk Kulturfestival været med til at sætte standarden for, hvor langt kunst og kultur kan komme inden for det nordiske samarbejde.

Læs mere »