NAPA bidrar til denne visjon ved fire fokuspunkter

NAPAs verdier
Åpenhet
Tillit
Likeverd
Tidligere
Næste

NAPA skal derfor

Bidra til at arktiske perspektiver blir synliggjort og anerkjent i hele Norden ved at:
Arbeide målrettet for å få flere grønlandske aktører som søker og får tildelt midler fra nordiske program ved at:

NAPAs Kulturstøtteprogram

NAPA støtter prosjekter som er et kreativt samarbeid mellom nordiske eller arktiske aktører og som møter ett eller flere av følgende kriterier:
Tidligere
Næste