Nordens institutt i Grønland har i 2021 arbeidet målrettet mot visjonen:

Norden skal bli verdens mest integrerte og bærekraftige region

Vi har identifisert 4 områder hvor NAPA kan gjøre en forskjell.

 

NAPA har en unik, strategiske plassering i Arktis. Kontoret besitter mange kompetanser, spesielt innen språk, kultur og kommunikasjon. Gjennom samarbeid med vårt nettverk av kulturaktører i hele Norden vil vi bidra til å nå visjonen.

Samarbeidet med lærere og elever i skolene i Grønland har vært det viktigste arbeidet vi har gjort i 2021. Samarbeidet fortsetter i 2022. Vi har bidratt til en fordobling av antall grønlandske søkere til Nordjobb. 118 lærere i Grønland er nå introdusert til den felles nordiske læringsplattformen, Norden i Skolen.

 

Tarmina nammatai – Jeg bærer min sjæl er en kombinert teaterforestilling, utstilling og bokutgivelse om seksuelle overgrep. Det er kanskje det prosjektet som Kulturstøtteprogrammet har gitt midler til, som har hatt størst betydning for folk i Grønland. Forestillingen ble spilt for fulle hus over hele Grønland. Teater freezeProduction har samarbeidet tett med Socialstyrelsen i Grønland. Dette prosjektet gir oss et eksempel på hvor kunst og kultur kan noe som er vanskelig å få til i det ordinære sosialfaglige arbeidet. Arbeidet med å tiltrekke oss kulturprosjekter som kan utgjøre en forskjell for den enkelte nordboer vil fortsette også i 2022.

Vi opplever generelt en større interesse for grønlandske perspektiv både innen kultur- og politikkutvikling i Norden. 

Bilde med tekst fire punkter strategi

Er Grønland en del av verdens mest integrerte region?

Det er et spørsmål som har blitt stilt i offentligheten. NAPA har som formål å bidra til økt nordisk tillit og økt følelse av å være en likeverdig partner av et integrert Norden. Vi vil bidra til å senke barrierer for deltakelse og motivere til kompetansedeling og deling av arktiske perspektiv i hele Norden. Dette gjør vi gjennom kulturpolitiske diskusjoner, engasjement i barn og unges nordiske muligheter og støtte til det grønlandske kulturlivet.

Kulturstøtteprogrammet fremmer kreativt samarbeid mellom nordiske aktører. Gjennom kreativ utforsking oppnås en merverdi, og det bygges tillit mellom menneskene i Norden.