Aqqaluk Lynge holder oplæg til Vågn med NAPA

Aqqaluk Lynge besøgte Vågn med NAPA

Grønland og den store verden var temaet, da den grønlandske tidligere politiker og en af grundlæggerne til det politiske parti Inuit Ataqatigiit og forfatter Aqqaluk Lynge besøgte Vågn med NAPA

På en ellers ganske almindelig fredag i Nuuk med let tøvejr havde vi et fornemt besøg til vores Vågn med NAPA-morgenarrangement. 

Den første fredag i hver måned inviterer NAPA på morgenmad og kulturel inspiration fra en gæst. I april måned var det Aqqaluk Lynge, som ud fra sine erfaringer i internationalt arbejde fortalte om “Grønland og arbejdet i Inuit Circumpolar Council (ICC) og den store verden herunder i FN”.

Aqqaluk Lynge er forfatter, mangeårig leder af Inuit Circumpolar Council (ICC) og næstformand i FN’s Permanent Forum for Oprindelige Folks Anliggender (2002-04). Han var initiativtager til dannelsen af partiet Inuit Ataqatigiit, og har været et mangeårigt medlem af daværende Landstinget (i dag Inatsisartut) og Landstyret (Naalakkersuisut) (1983-95, 2002-05).

I sit oplæg fortalte han blandt andet om, at det nordiske samarbejde har været inspirationskilde i oprettelsen af Inuit Circumpolar Council (ICC) og i arbejdet for oprindelige folks rettigheder, og kom også ind på arbejdet i Arktisk Råd.

Aqqaluk Lynge kom med betragtninger om miljø og råstoffer og Grønlands ejendomsret til undergrunden, og understregede behovet for nordisk samarbejde fremover.

Han fortalte også om sine tanker om hvordan det vil se ud, hvis Grønland fik selvstændighed versus om at han hellere ser et fremtidigt samarbejdsscenare inden for rigsfællesskabet med Grønland, Færøerne og Danmark som selvstændige og ligeværdige enheder. Hellere det end at hvis Grønland træder ud af rigsfællesskabet med Danmark, så træder landet direkte ind i en afhængighed af USA. For USA vil have meget store amerikanske reservationer overfor andre stormagters engagementer i Grønland, herunder Kina.

Aqqaluk Lynge fortalte også om sit forfatterskab og fortalte at der er et selvbiografi undervejs. Hans oplæg blev efterfulgt af spørgsmål og en levende debat.

De to næste Vågn med NAPA bliver fredag den 7. maj og fredag den 4. juni kl. 8.30 til 10 i Venskabssalen i Katuaq. Hold øje med NAPAs facebook-side for mere information.

Tidligere har vi haft besøg af bl.a. Vivi Vold, Inge Olsvig Brandt, Zika (Ida Kleist), Seqininnguaq Qitura L. Poulsen, Gudrun Hasle og Juaaka Lyberth.

Tidligere
Næste
Andet nyt
Teaterforestillingen Tarnima Nammatai er på turne

På billedet ses Naleraq Eugenius, Nukakkuluk Kreutzmann, Rasmus Lyberth, Hans Ole Amossen, Karina Møller og Klaus Geisler. I foråret 2021 producerede Teater freezeProductions teaterforestillingen Tarnima Nammatai med støtte fra Socialstyrelsen, Statens Kunstfond, NAPAs kulturstøtteprogram, Katuaq, Århus Kommune, Nunafonden og Nuuk Lokaludvalg. Forestillingen turnerede med stor

Læs mere »
wiping the ice cream off your face
”De-arctification” i Nordisk kunst

En kunstnerisk arktisk dialog om ”De-arctification” i forbindelse med en fejring af Laplandsk Kunstnersammenslutnings 30 års jubilæum. Et projekt med titlen De-arctification i Nordisk kunst afvikles i Galleria Lainaamo i Rovaniemi i Finland dagene 11.-13. august 2021. Der vil være workshop, artists talks, en guidet

Læs mere »