Fremmer nordisk tillit i sivilsamfunnet

For å lykkes med visjonen om å bli verdens mest integrerte og bærekraftige region innen 2030 er det i ministerrådets handlingsplan fram mot 2021 et forsterket fokus på å involvere sivilsamfunnet. NAPA gjør dette både gjennom kulturstøtteprogrammet, egne prosjekter og egne ressurser. Her er noen eksempler på arbeid som er gjort i 2020:

Læs også om...