Bæredyktighet i kulturlivet

NAPA er den eneste nordiske institusjonen plassert i Grønland. Det forplikter, og det gir noen muligheter. Arbeidet med å bidra til Nordisk Ministerråds Visjon 2030 føres videre.

Vi skal:

Vi observerer at det nordiske samarbeidet blir utfordret i krisetider. Stilt overfor en alvorlig klimakrise, ser vi nødvendigheten av å intensivere arbeidet med å fremme arktiske perspektiver i hele Norden. Arktis generelt, og inuit-kulturen spesielt, har betydelig kompetanse på hvordan man kan leve et bærekraftig liv i pakt med naturen. Norden som region trenger å ta del i denne kompetansen.  Dette gjelder både i et miljø, sosialt og konkurransekraftig perspektiv.

Å bidra til økt nordisk tillit, slik at kreativt samarbeid og fellesskap kan utvikles, er også en prioritet. Vi ser fram til å utvide vårt samarbeid med sivilsamfunnet. Arbeidet med å knytte til oss NAPA-ambassadører i hele Grønland er noe vi har store forventninger til.

 

I 2021 vil vi gjennomføre Nuuk Nordisk Kulturfestival sammen med Kommuneqarfik Sermersooq og flere lokale institusjoner med et bærekraftig perspektiv.

Læs også om...