Barn og unge i Grønland

opplever at de har mulighet til å realisere seg selv i et mangfoldigt nordisk fellesskap

Norden skal være den beste
plassen i verden for barn og unge...

…er visjonen for det tverrsektorielle arbeidet med barn og unge i Nordisk ministerråd. Det er stor forskjell på hvordan barn og unge i de ulike land og kulturer opplever at Norden er et godt sted å være og vokse opp i.

Noen uttrykk for dette:

NAPA sin ambisjon er å kunne belyse og minske barrierene for at grønlandsk ungdom kan ta del i og dra nytte av de mulighetene som finnes i det nordiske fellesskapet. Det gjør vi ved aktivt å oppsøke barn og unge og fortelle om de mulighetene som finnes når det gjelder utdanning, Nordjobb, søke penger til kreative prosjekter, formidle kontakt og mulighet for relasjoner med andre ungdommer i Norden.

Her er noen eksempler på prosjekter vi har støttet eller eget arbeid i 2020

Ny undervisningsbog om lov og demokrati

Nuuk Kunstmuseum og kunstner Stine Marie Jacobsen har udgivet en undervisningsbog om lov og demokrati under projektet Law Shifters. Law Shifters er et kunstprojekt målrettet børn og unge af kunstner Stine Marie Jacobsen. I 2019 var projektet på Nuuk Kunstmuseum. Law Shifters har gennem de

Læs mere »
Vi er Vestnorden
Vi er Vestnorden

I samarbejde med Norden i Skolen, Nordens Hus i Reykjavik samt Nordens Hus på Færøerne står vi bag projektet “Vi er Vestnorden“. Det er et undervisningsforløb for 7.-10. klasse, som fokuserer på hvad sproget betyder for vores identitetsfølelse.

Læs mere »
Drømmeworkshop
Suliniut MII

NAPA arbejder for at gøre nordiske muligheder mere kendt i Grønland. Derfor rejser NAPA rundt i Grønland og afholder workshops for grønlandske børn og unge under Suliniut MII. ‘Suliniut’ betyder projekt, og ‘MII’ er en forkortelse af Meeqqaat Inuusuttullu Ilaapput, som betyder “børn og unge er med”.

Læs mere »
Læs også om...