Arktiske perspektiver blir sett og anerkjent i hele Norden

Norden har stort behov for arktiske perspektiver for å kunne finne bærekraftige måter å leve på. Arktiske perspektiver er nødvendig for å formidle forståelse og kompetanse om levesett og kultur for overlevelse i harmoni med naturen.  For å nå visjonen om at Norden skal bli verdens mest integrerte og bærekraftige region innen 2030, ser vi at NAPA kan bidra med å arbeide for å øke nordisk tillit. Tillit fordrer kunnskap og kjennskap til hverandre, og vi ser et stort behov for å fremme arktiske perspektiver i hele Norden.

Per i dag er det relativt god tilgang på øvrige nordiske kulturuttrykk i Grønland – med tilgang til film, TV, nyheter, fra hele Norden, spesielt fra Danmark. I øvrige Norden er det mindre tilgang til de arktiske perspektiver, det være seg grønlandsk språk, kultur og da spesielt inuit-kultur – en kultur og et folk som har levd i harmoni med naturen i årtusener. NAPA arbeider tverrsektorielt og tverrfaglig og gjennom kulturstøtteprogrammet, egne prosjekter og egne ressurser for å bidra til at arktiske perspektiver blir sett og anerkjent i hele Norden. Her er tre eksempler:

Læs også om...