Informasjon og kommunikasjon

om nordisk språk, kultur og identitet

Ved skiftet av direktør i 2020 fikk vi tilbakemeldinger om at NAPA og Nordisk Ministerråd ikke er godt kjent i Grønland. 

"Barn og unge kjenner ikke til mulighetene til å realisere seg selv i et nordisk samarbeid"

Kulturaktører og folk generelt kjenner ikke til mulighetene for å søke midler fra Kulturstøtteprogrammet og andre program i nordisk regi. Grønlandsk ungdom er underrepresentert både i NORDJOBB og i søknader om utdanningsstøtte. Tilliten til det nordiske samarbeidet er relativt lav, og folk flest ser ikke helt nytten i å være en del av et nordisk fellesskap.

NAPA har i 2020 arbeidet intenst for å formidle og øke kunnskapen om det nordiske samarbeidet. Viktige virkemidler har vært aktiv bruk av sosiale medier, besøksreiser rundt i Grønland, best mulig tilgjengelighet, kontakt og samarbeid med grønlandske myndigheter, både på selvstyrenivå og kommunenivå.

2020 har vært et ekstraordinært år. Covid-19-pandemien har tvunget fram en betydelig satsning på digital kommunikasjon. NAPA har i 2020 investert i utstyr, kompetanse og samarbeid for å kunne bruke de digitale mulighetene for å bidra til at arktisk perspektiv blir sett og anerkjent i hele Norden og til å engasjere sivilsamfunnet – og da spesielt barn og unge.

Læs også om...