Årsrapport 2020

Nordens institutt i Grønland, NAPA, er den eneste nordiske institusjonen plassert i Grønland. Hovedoppgaven er å sikre et bredt forankret kultursamarbeid som utvikler fellesskap og forståelse mellom innbyggere i Norden. Visjonen er at Norden skal bli verdens mest integrerte og bærekraftige region innen 2030.

 

NAPA bidrar til denne visjonen og til nordisk nytte gjennom vår strategi med fire fokuspunkter:

Kulturstøtteprogrammet fremmer kreativt samarbeid mellom nordiske aktører. Gjennom kreativ utforsking oppnås en merverdi, og det bygges tillit mellom menneskene i Norden.