Kulturstøtteprogram fremmer kreativt samarbeid mellom nordiske aktører Kulturstøtteprogrammet skal medvirke til å nå ut til nye interessegrupper og speile nye kulturuttrykk. Formålet er å øke kunnskapen og interessen for nordisk kultursamarbeid blant flere mennesker og flere generasjoner. Visjonen er at Norden skal bli verdens mest integrerte...

Fremmer nordisk tillit i sivilsamfunnet For å lykkes med visjonen om å bli verdens mest integrerte og bærekraftige region innen 2030 er det i ministerrådets handlingsplan fram mot 2021 et forsterket fokus på å involvere sivilsamfunnet. NAPA gjør dette både gjennom kulturstøtteprogrammet, egne prosjekter og egne...