Grønlandske samtaler i Norden - Streaming Podcast Debatter
I led med at NAPA har indgået en partnerskabsaftale med Nordisk Kulturfonden, har vi startet på et nyt projekt! Partnerskabsaftalen er et tværnordisk partnerskab om afholdelse af kulturpolitiske netværksmøder mellem 2022 – 2024.

Netværksmøderne bliver afholdt mellem Nordens institutter i Island, Åland og Færøerne, Kulturcentrum i Sverige og Finland, samt Nordisk Kulturfond og a/nordi/c. Derudover vil der blive afholdt et større netværksmøde til Nuuk Nordisk Kulturfestival 2023, hvor der vil være deltagere fra Grønland og resten af Norden.

 

Sidens koncept

Ved denne projekt vil vi gerne inspirere til en ny type dialog, hvor den grønlandske kunstverdens praksis drøftes og stimulere til samtaler og diskussioner om kulturpolitikkens udvikling i Grønland.

Vi vil løbende opdatere denne side med samtaler mellem en moderator og aktører inden for kunst, kultur, kulturpolitik og formidlere af forskning i kultur. Dette er en en optakt til det større netværksmøde i NNK’23. De deltagende aktører vil her drøfte kunstens vilkår og diskutere Grønlands kulturpolitik på ”Inuit” måde.

 

En af grundidéerne til disse samtaler kommer fra Inuit Circumpolar Councils (ICC) udgivelse af ”Rapport for Etisk og Retligt Engagement Syntese: En samling af inuit-regler, retningslinjer, protokoller og værdier for engagement af Inuitsamfund og indfødt viden fra hele Inuit Nunaat”. I selve rapporten nævnes Inuits forskellige former for kommunikation, værdier og væremåder. Den viser hvorfor det er så vigtigt at kunne kommunikere på sådan en måde, at man bedst kan undgå misforståelser.

 

Hvad kan du finde på siden her:

På selve siden vil du kunne finde fem forskellige temaer om Inuit, Teater, Litteratur, Film og Kulturpolitik. Disse fem overordnede temaer er diskussionspunkterne for de samtaler, der afholdes med kunst- og kulturaktører fra Grønland. Udover de fem temaer, vil du kunne se streaminger af samtaler under Nuuk Film Festival 2022 og Nuuk Nordisk Kulturfestival 2023. Vi har også forskellige streaminger oprettet af Katuaq – ofte i samarbejde med NAPA og streaminger/podcasts fra resten af Norden.

 

Du kan se de forskellige samtaler for neden, samt læse mere om de enkelte temaer og arrangementer, der løbende bliver opdateret.