Indigenous Knowledge

Moderator: Nathan Kreutzmann

Producer & Foto: Aqqalu Augustussen

Vivi Vold er kandidat i Kultur- og Samfundshistorie, og har som sit kandidatspeciale lavet en film ”From Where We View the world”.

 

Vivi har, som den første i Grønland, lavet sin kandidatspeciale som film, over emnet: Kalaallit kundskab og viden, der har brug for at anerkendes og forstås i forskningens verden. For eksempel er der mange fangere og fiskere der oplever at deres viden og erfaring ikke bruges og anerkendes i forskning, samt at forskere der ankommer, er langt fra at forstå den virkelighed og perspektiv som Kalaallit bruger for at forstå verden og videregive viden på. Dette skaber en kløft mellem parterne.

 

Videoen er en samtale med Vivi Vold om forhindringer, udfordringer og kløfter mellem oprindelig viden og vestlig viden – herunder Kalaallit viden og vestlig forskning.

 

Det kommer også ind på mulige løsninger og nye måder at forstå disse på.

Her kan du se hele samtalen mellem Nathan Kreutzmann og Vivi Vold: