Indigenous Knowledge

Moderator: Nathan Kreutzmann

Producer & Foto: Aqqalu Augustussen

Vivi Vold, der er kandidat i Kultur- og Samfundshistorie
samt Ph.D.-Fellow i Ilisimatusarfik, snakker om forhindringer, udfordringer og
kløfter mellem oprindelig viden og vestlig viden. Se eller lyt til samtalen.

 

I dette afsnit taler vi med kandidat i Kultur- og Samfundshistorie, Vivi Vold. Nedenfor kan du se samtalen på video eller vælge at lytte til samtalen som podcast. 

 

Introduktion:

 

Vivi Vold er en Ph.D. Fellow ved Ilisimatusarfik, University of Greenland, og samarbejder med University of Davis California. Hendes forskning fokuserer på relationen mellem oprindelig viden og videnskabelig viden og på at opdage nye tilgange inden for videnskabelig uddannelse og forskning.

 

Vivi har, som den første i Grønland, lavet sit kandidatspeciale som film, over emnet: Kalaallit kundskab og viden, der har brug for at anerkendes og forstås i forskningens verden. For eksempel er der mange fangere og fiskere der oplever at deres viden og erfaring ikke bruges og anerkendes i forskning, samt at forskere der ankommer, er langt fra at forstå den virkelighed og perspektiv som Kalaallit bruger for at forstå verden og videregive viden på. Dette skaber en kløft mellem parterne.

 

Videoen er en samtale med Vivi Vold om forhindringer, udfordringer og kløfter mellem oprindelig viden og vestlig viden – herunder Kalaallit viden og vestlig forskning.

Det kommer også ind på mulige løsninger og nye måder at forstå disse på.

 

Her er en opsummering af samtalen med interviewpersonen og hovedbudskaberne. Du kan se eller lytte til samtalen med Vivi vold nedenfor.

 

Obs. Vivi Vold taler grønlandsk.

 

Vivi Vold:

  • De oprindelige folk i Grønland har meget tilfælles med oprindelige folk i andre lande, som for eksempel er den mundtlige fortælling den primære måde at dele viden i Grønland, mens man i Europa er vant til den skriftlige fortælling.

  • Hvis forskere ikke tager hensyn til den oprindelige viden i deres forskning om Grønland samt forstår forskning er til for at gavne samfundet – er der reelt ikke en forandring hvis ikke lokalsamfundet ikke er en del af dette.

  • Hun mener, at mange forskere fra andre lande forsøger at tilpasse deres forskning til Grønland, uden at forstå den oprindelige livsstil og kultur, som derved kan skade mere end det gavner.

  • Det er i sig selv ikke dårligt at have en form for forståelse af verden og viden, men vi må altid som forskere forstå der er mere end én form for verdenssyn.

  • Vivi Vold påpeger også, at lokalbefolkningen skal have tillid til, at grønlandske traditioner og viden er værdifulde – men disse også er forskernes ansvar at tage dem alvorligt og værdifuldt.

  • Der mangler rammer i Grønland inden for forskning i Grønland, både for lokalbefolkningen og forskere – som kan skabe både konflikter og etiske brud.

  • Jeg føler et stort ansvar for at ændre det jeg ser som en skævvredet forhold og hvem ellers kan ændre det end os selv i Grønland.

  • Vi må sætte forstå vores del af ansvaret, os som bor her i Grønland at sætte rammerne, tage ansvar for at være en del af ledelsen og præge det i kulturel sammenhæng, at vide at vores syn og viden er lige så værdifuldt og endda endnu mere værdifuldt i Grønlands sammenhæng.

Vivi Vold, Ph.D. studerendeVægmaleri af inuit-piger i Sisimiut af Cheeky - foto af Cheeky

Her kan du se hele samtalen mellem Nathan Kreutzmann og Vivi Vold:
Her kan du se hele samtalen mellem Nathan Kreutzmann og Vivi Vold: