Kriterier for støtte

NAPA skal gennem Kulturstøtteprogrammet støtte projekter, som er kreative samarbejder mellem nordiske og arktiske aktører og som møder et eller flere af følgende kriterier: ​

 • NAPA vil bidrage til at børn og unge i Grønland oplever, at de har mulighed for at realisere sig selv i et mangfoldigt fællesskab.
 • Projektet skal aktivere og stimulere unge i Grønland til at tage aktivt del i kulturproduktion og kulturformidling​.
 • Eks.: Vær bevidst om at bruge miljøvenlige materialer, bruge digitale muligheder, og genbruge materialer i flere projekter. ​
 • Eks.: Ved lange rejser bør du gøre mere end kun én ting. Du kan fx supplere din koncert med en workshop, din teaterforestilling med et foredrag, din udstilling med en podcast, osv. Altså noget som giver mere værdi for støtten.
 • Eks.: Vær opmærksom på kompetencedeling på en sådan måde, at viden og kundskaber bliver i det land, projektet er målrettet, og lever videre efter projektets afslutning. 
 • Vi observerer, at der er god adgang til nordiske kulturindtryk i Grønland. Der er derimod mindre viden om grønlandsk kultur og grønlandske perspektiver i det øvrige Norden.
 • For at opbygge nordisk tillid er det afgørende, at vi kender til hinandens kulturer og perspektiver i hele Norden.
 • Det er derfor vigtigt for NAPA, at projektet bliver set og anerkendt i hele Norden og vi beder derfor om en plan for, hvordan projektet udbredes i det nordiske.
 • Der skal være minimum én partner bosat i Grønland, som samarbejder med mindst en nordisk partner bosat i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island, Færøerne og Åland. Dette er et minimumskrav for at kunne søge.​
 • Projektet skal styrke de nordiske bånd i kulturlivet og civilsamfundet lokalt og i det samlede Norden.​
 • Bidrage til en større forståelse for ligheder og forskelle mellem de nordiske lande.
 • Projekter som er påbegyndt eller allerede gennemført. Ansøgning om støtte skal sendes til NAPA senest 2 mdr. før projektets opstart. ​
 • Foreningers og organisationers drift eller underskud.​
 • Forskning (men vi støtter til gengæld forskningsformidling).​
 • Professionelle virksomheder som har til formål at skabe økonomisk gevinst eller fordele for modtageren af støtten​.
 • Projekter eller rejser med hovedvægt på sportslige aktiviteter.
 • Studieture. ​