Helsinki, Finland

Andre nordiske puljer

Her har vi udvalgt en række andre nordiske støttemuligheder og puljer, som du kan søge. Læs mere på deres hjemmesider.

Puljer under Nordisk Ministerråd

Der findes en række støtteordninger under Nordisk Ministerråd inden for et stort udbud af fagområder.

Nordisk Kulturkontakt har en lang række programmer, der alle støtter projekter inden for nordisk samarbejde.

Nordisk Kulturfond støtter kunst- og kultursamarbejde for både professionelle og amatører i Norden. Kodeordet for projekter, der får støtte, er: Variation, fremsynethed, tilgængelighed og kvalitet. De støtter igennem forskellige puljer som eksempelvis Puls, Globus, Opstart og Projektstøtte.

Nordplus giver økonomisk støtte til flere typer uddannelsessamarbejde inden for livslang læring i de otte nordiske og baltiske deltagerlande.

Fondens primære formål er at promovere film- og tv-produktioner i de nordiske lande ved at yde støtte til dokumentarer, spillefilm og tv-serier.

NORA støtter samarbejdsprojekter, som inddrager partnere fra mindst to af de fire NORA-lande (Grønland, Island, Færøerne og Kystnorge). NORA støtter normalt ikke projekter, der karakteriseres som ”rene” forsknings- eller kulturprojekter.

Norwegian Literature Abroad (NORLA) forvalter en pulje for Nordisk Ministerråd, som uddeles til støtte til oversættelser af fag-, skøn- og børnelitteratur mellem de nordiske sprog. Puljen kan søges af det udgivende forlag. Derudover kan profesionelle teatre i Norden søge om støtte til oversættelse af teaterstykker. 

Målet er at sikre udbredelsen af og styrke kendskabet til nordisk litteratur i Grønland. Puljen administreres af Grønlands Forfatterforening, Atuakkiortut. Enkeltpersoner kan ikke søge om støtte – det er udgiverforlaget, som skal ansøge. Siden der henvises til er på grønlandsk.

Andre nordiske puljer

Nedenstående fonde og puljer har særligt fokus på projekter, der vedrører Grønland eller involverer grønlandske aktører.

Fonden har til formål at virke for almenvelgørende og humane, kunstneriske og videnskabelige formål. Fonden behandler ansøgninger løbende.

Som medlem af Koda har du mulighed for at søge støtte fra Kodas Kulturelle midler. Koda har også specifikke midler til grønlandske musikprojekter. De øvrige nordiske lande har tilsvarende organisationer – TONO i Norge etc.

Selvstyret har flere tilskudsordninger og puljer, der støtter kunst og kultur. Tilskudsordningerne administreres af Departementet for Uddannelse, Kultur og Kirke under Naalakkersuisut.

Kommunale tilskudsordninger i Grønland

De grønlandske kommuner yder tilskud til lokale kultur-, fritids- og folkeoplysningsforeninger. 

Avannaata Kommunia

Kommuneqarfik Sermersooq

Kommune Qeqertalik

Kommune Kujalleq

Qeqqata Kommunia

Sermeq puljen støtter eksperimenterende kulturaktiviteter samt samarbejde mellem kulturaktører og det private erhvervsliv for Kommuneqarfik Sermersooqs borgere.

Udvalget støtter aktiviteter og projekter som skal forbedre lokalområdet og skabe livskvalitet og fællesskab. Der er seks årlige frister.

Ivalo & Minik Fonden er en grønlandsk uddannelsesfond, som uddeler legater til grønlændere, der ønsker at tage en international videregående uddannelse eller et internationalt efteruddannelsesforløb, herunder et praktikophold i en virksomhed eller organisation.

Fonden yder støtte til fremme af de kulturelle forbindelser mellem Grønland og Rigsfællesskabet.

Fonden støtter velgørende formål i Grønland. Kulturelle, idrætsmæssige og sociale projekter samt studieture og lign. 

Midlerne i pulje C uddeles til almennyttige og kulturelle formål. Ansøgere skal have bopæl i Grønland.

Fonden yder støtte til sociale- og humanitære formål, kultur, søfart og uddannelse. Fonden har strategisk fokus på sårbare børn og unge.

Fonden støtter projekter inden for kunst og kultur, samt humanitære og sociale projekter. Derudover har de særligt fokus på forskning og uddannelse i dansk flora og fauna samt opretholdelse af en sund balance mellem jagt- og naturinteresser.

Fonden udvikler og støtter kunst, kultur samt sociale projekter. Fonden har særligt fokus på kulturelle projekter samt socialt udsatte børn og unge i Grønland.