Tal og statistik

Siden etableringen i 1987, har NAPA uddelt projektstøtte med det formål at stimulere nordisk kultursamarbejde samt at etablere en kultur-bro mellem Grønland og resten af Norden. 

Her kan du se tal og fakta over, hvad vi har opnået med vores kulturstøtte.

Antal bevillinger fordelt på kunstart i 2023

No Data Found

Antal ansøgere - Sammenligning 2018-2023

No Data Found

Ansøgere fordelt på søgeland i 2023

No Data Found

Antal bevilgede ansøgere fordelt på land i 2023

No Data Found

I institutionens vedtægter under §2 står der: ​
«Institusjonen skal støtte og bidra til utviklingen av det grønlandske kulturliv med særlig fokus på barne- og ungdomskultur. Dette gjøres bl.a. ved programvirksomhet, samarbeide med relevante aktører i og utenfor Grønland samt ved utdeling av prosjektstøtte»

Her kan du se tal og fakta over, hvad vi har opnået med Kulturstøtten: