Download NAPAs årsrapport 2020

Hvor er rapporten??

Etter mer enn 10 år i offentlig sektor i Norge, innrømmer jeg at jeg er rimelig pragmatisk til rapporter og nok også frister for å innlevere rapporter. Erfaringen er at det vanligvis ikke er så mange som leser det man skriver, og rapporten havner fort i en skuff (eller i en digital arkiv-mappe).

Men, slik er det (heldigvis) ikke i Nordisk Ministerråd. Jeg husker ennå den mailen jeg fikk klokka 08 (klokka 04 om morgenen her i Grønland) dagen etter en rapporteringsfrist.

Halvårsrapporten ble etterlyst!

En tidligere kollega, som har jobbet i flere internasjonale sammenhenger, fortalte at det var slitsomt med nordmenn – som alltid ville gjøre ting på «sin måte». Alle andre klarte å underordne seg regler og kutymer, men nordmenn måtte gjøre det annerledes. Kanskje henger det igjen en liten «du bestemmer ikke over oss»-følelse, selv om det er veldig lenge siden Danmark eller Sverige bestemte over Norge.

Men, allikevel, den lille stemmen inne hodet sa:

"Da skal jeg i alle fall gjøre det på min måte..."

Så vi gjorde – og i løpet av høsten, hvor jeg prøvde å få oversikt, lese om hva NAPA har gjort før, lese om hva andre institusjoner i Nordisk Ministerråd har gjort mm, så opplevde jeg faktisk mer mening med å lage årsrapport.

Jeg tror jeg forsto NAPA sin rolle enda bedre, skjønte at vi bør få på plass et bedre system for rapportering hvor økonomiske disposisjoner henger sammen med innholdet i bevillingsbrevet. Jeg lærte mye om Kulturstøtteprogrammet, betydningen det har hatt for kulturaktører i hele Norden – og med det fikk vårt visjonsarbeid en tydelig mening. Og slik fikk faktisk rapportene fra de som har fått støtte hos oss et offisielt sted hvor de kunne presentere seg og sitt arbeid.

Så, vi laget en digital versjon som forhåpentlig uttrykker litt av nordmannens ønske om å gjøre det litt annerledes og kanskje enda litt mer leservennlig.

Les gjerne den digitale rapporten.

Vi blir veldig glade for tilbakemelding. Er det noe du ønsker vi skulle skrive mer om, noe vi har glemt? Alle innspill vil gjøre neste årsrapport bedre!

Af Anne Mette Gangsøy.

Andre indlæg i direktørens blog
Journalistpraktikant, Isabella Borg
Spændt praktikant på farten

Isabella H. Borg er NAPAs nye journalistpraktikant. Hun startede i begyndelsen af februar 2022 og bliver hos os indtil juli 2022. Nu er hun allerede begyndt at arbejde med forskellige opgaver inden for kommunikation – og hun er spændt på at se, hvordan resten af

Læs mere »
Skal vi ikke snakke engelsk sammen?

Vi har et språkfellesskap mellom norsken, svensken og dansken som vi kaller det skandinaviske språk. I det nordiske fellesskapet har vi mange flere språk; finsk, islandsk, grønlandsk, samisk, færøysk og flere minoritetsspråk. Mange av de borgerne som har disse språkene som sitt morsmål, snakker gjerne

Læs mere »