Grønlandske samtaler i Norden: Film

Filmproducer Pipaluk K. Jørgensen og filmskaber Marc Fussing Rosbach debatterer forholdene om filmfolk i Grønland. Lyt eller se samtalen.  

NAPA vil i de kommende uger udgive Grønlandske Samtaler i Norden.

I dette afsnit taler vi med filmproducer Pipaluk K. Jørgensen og filmskaber Marc Fussing Rosbach.  

Introduktion 

De senere år der kommet mange talentfulde aktører til i filmbranchen, derfor er samarbejdet mellem filmskabere i Grønland tilfredsstillende, udtaler filmskaber Marc Fussing Rosbach.

Interessen for Grønland i udlandet er stigende på mange områder, også indenfor filmverdenen.

Og med så stort fokus på Grønland fra omverdenen, bør politikerne støtte filmskaberne i højere grad, udtaler Pipaluk K. Jørgensen som har rig erfaring indenfor filmbranchen.

Her er en opsummering af samtalen med interviewpersonerne og deres hovedbudskaber. Du kan se eller lytte til samtalen nedenfor.  

Obs. Pipaluk K. Jørgensen snakker dansk og Marc Fussing Rosbach snakker grønlandsk.  

Pipaluk K. Jørgensen: 

 • Det går rigtig godt for tiden for filmfolk, fordi der er rigtig mange der har interesse i at lave film. Mange historier som vil fortælles.  
 • Man kan mærke en drive fra den yngre generation, som har brug for at udtrykke sig med film-mediet.  
 • Den internationale interesse for Grønland gør at man endnu mere har lyst til at fortælle sine egne historier.   
 • Film kan have god indflydelse for kulturen og lokalsamfundet både nu og til de næste generationer.  
 • Pipaluk K. Jørgensen mener, at man som samfund kan blive bedre til at rose kunst-og kulturaktører. Internt i erhvervet er de gode til at rose hinanden, men de kan godt savne anerkendelse og ros ude fra.  
 • Film kan være med til at støtte de andre erhverv i samfundet. Det kan være catering og ophold for et stort filmhold.   
 • Der er brug for flere penge til udvikling af et filminstitut i Grønland.  

Marc Fussing Rosbach: 

 • Det står meget godt til for filmfolk i dag, vurderer Marc Fussing Rosbach, fordi der kommer flere og flere nye og dygtige filmfolk til.  
 • Der er flere muligheder for samarbejde imellem filmfolk her i landet. Der er flere fotografer og lydfolk man kan hyre til opgaver til produktioner.  
 • Kvaliteten af kortfilm og andre film der bliver produceret, er godt.  
 • Filmfolk her i landet kan også få gode erfaringer, når store udenlandske filmproduktioner kommer til Grønland.  
 • Med den internationale interesse er der også muligheder for samarbejde med de arktiske frænder i Canada og Samerne i Norge for eksempel for at fortælle historier om oprindelige folk. 
 • Marc håber på, at der i fremtiden vil blive givet flere midler til filmskaberne, så kvaliteten af produktionerne bliver bedre.  

En filmindustri båret af dedikeret filmskabere 

Filmindustrien i Grønland er relativt lille, og der laves et begrænset antal produktioner hvert år. Mange af de film, der produceres i Grønland, er på grønlandsk og er ofte fokuseret på temaer og historier, der er specifikke for kulturen og livsstilen i Grønland. Vi har en relativt lille befolkning, hvilket gør det svært at støtte en stor filmindustri, men der er en række dedikerede filmskabere og filmorganisationer, der arbejder på at fremme og udvikle industrien.  

Derudover gør de barske klimatiske forhold og den fjerne beliggenhed produktionsprocessen vanskeligere, dyrere og mere tidskrævende. Men på trods af disse udfordringer har der været en voksende anerkendelse og påskønnelse for de unikke perspektiver og historier, der kommer fra landet. 

Endvidere arbejdes der også med at fremme udviklingen af filmindustrien i Grønland gennem støtte fra Selvstyret og andre organisationer, heriblandt Nordens Institut i Grønland og andre nordiske kulturinstitutioner, samt gennem støtte til internationale filmfestivaler og filmmarkeder. 

I de senere år er få dokumentarfilm og kortfilm blevet produceret og opnået international anerkendelse, der viser potentialet i grønlandsk biograf, og hvordan den kunne fremvise en anden side af Arktis, dets kultur, landskaber og mennesker. 

Dette har medført, at der er kommet en del international interesse i Grønland om at lave nye filmproduktioner, og det kan lokale filmskabere få nytte af.  

Pipaluk K. Jørgensen ejer produktionsselskabet Panorama, og har været direktør i Nuuk International Film Festival i en årrække.  

Den kreative filmskaber, Marc Fussing Rosbach er en pioner i den grønlandske filmverden. Han producerer selv sci-fi film ved brug af visuelle effekter.   

FAKTABOKS 

Produktion af de grønlandske kultursamtaler i Norden er støttet af Nordisk Kulturfond i projektet Nordic Talks.  

Formålet er at inspirere til en ny type dialog hvor den grønlandske kunstverdens praksis drøftes og stimuleres til udvikling. Hensigten er at stimulere til en nyudviklet diskussions form om kulturpolitikkens udvikling i et lokalt, nationalt og nordisk perspektiv – men først og fremmest om arktiske perspektiver i Grønland. De deltagende kunstnere, kulturaktører og kulturpolitikere vil drøfte kunstens vilkår og diskutere Grønlands kulturpolitik. 

Det er forhåbningen at de øvrige nordiske lande også vil blive inspireret til nye dialoger og samarbejder med Grønland.  

Disse samtaler vil danne grundlaget for en fortsat samtale som vil foregå under Nuuk Nordisk Kulturfestival 2023. 

 

Del

Gik du glip af disse nyheder?
En gruppe unge musikere på scenen i lilla lys
Nordens unge musikere

GFD Collective, en samling af forskellige musikere fra henholdsvis Grønland, Færøerne og Danmark fik afholdt workshops og koncerter i Grønland i slutningen af 2021. Deres mål? At vække opmærksomhed og interesse for nordens individuelle kulturer, identiteter og sprog igennem den musik som de laver i

Læs mere »
Ansøgningsfrister for sommer og efterår 2023 er ændret

Fristen for ansøgninger på 100.000-200.000 DKK er forlænget til den 15. oktober Fristen for ansøgninger på 100.000 – 200.000 DKK forlænges til d. 15. oktober. Da ansøgningerne skal behandles af NAPAs bestyrelse. Du kan forvente dig svar efter den 11. november. NAPA har ingen ansøgningsfrist

Læs mere »
Teaterforestillingen Tarnima Nammatai er på turne

På billedet ses Naleraq Eugenius, Nukakkuluk Kreutzmann, Rasmus Lyberth, Hans Ole Amossen, Karina Møller og Klaus Geisler. I foråret 2021 producerede Teater freezeProductions teaterforestillingen Tarnima Nammatai med støtte fra Socialstyrelsen, Statens Kunstfond, NAPAs kulturstøtteprogram, Katuaq, Århus Kommune, Nunafonden og Nuuk Lokaludvalg. Forestillingen turnerede med stor

Læs mere »