Grønlandske ansøgninger til Nordjobb er fordoblet

En heftig reklamekampagne fra NAPAs side har båret frugt

Nordjobb er et tilbud til unge bosiddende i de nordiske lande om at kunne komme på arbejdsophold i et af de andre lande i Norden.

Mens der årligt er omkring 80-90 unge, som kommer til Grønland på ophold, er den grønlandske deltagelse knap så omfattende.

Gennemsnitligt er antallet af grønlandske ansøgere fem til seks.

I år har NAPA imidlertid været ude og reklamere for de mange midler og muligheder, der tilbydes gennem Nordisk Ministerråd, blandt andet Nordjobb og Info Norden.

Personalet har eksempelvis været på rejse til Sydgrønland, Tasiilaq og Sisimiut, og Diskobugten og fremlagt om nordeniskolen.org, som er online undervisningsmateriale tilgængeligt på alle de nordiske sprog, og i samme omgang har NAPA også fremlagt muligheden for at ansøge til Nordjobb.

Det har nu betydet, at der er kommet 11 ansøgninger fra grønlandske unge, som ønsker at komme på arbejdsophold til et andet nordisk land.

NAPA ser denne udvikling som en succes, og håber at der i fremtiden vil komme endnu flere ansøgninger.

Ud over rejsen til Disko i sommeren, har NAPA desuden haft udsendte til Nordgrønland, hvor kommunikationsafdelingen har besøgt intet mindre end 12 byer og bygder mellem Nuuk og Kullorsuaq.

Om Norjobb
Nordjobb er et tilbud til unge mellem 18-30 år om at komme på arbejdsophold for en sæson, eksempelvis hen over en sommerferie, i et andet nordisk land.

Tilbuddet gælder for alle unge bosiddende i et af de nordiske lande; Danmark, Norge, Sverige, Finland, Island, Grønland, Færøerne og Åland.

På Nordjobb.org kan du se, hvilke lande der søger hvad.

Del

Andet nyt
En gruppe unge fra norden i en cirkel med champagne
Den Nordiske Ungepulje

DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd – har siden 1940 interesseret sig for at medvirke til de unges udvikling inden for demokrati og fællesskab. Heri blev projektet Nordens Unge i Bæredygtige Fællesskaber – NUBF – stiftet, så nordens unge fik nye muligheder for at kunne styrke

Læs mere »
Teaterforestillingen Tarnima Nammatai er på turne

På billedet ses Naleraq Eugenius, Nukakkuluk Kreutzmann, Rasmus Lyberth, Hans Ole Amossen, Karina Møller og Klaus Geisler. I foråret 2021 producerede Teater freezeProductions teaterforestillingen Tarnima Nammatai med støtte fra Socialstyrelsen, Statens Kunstfond, NAPAs kulturstøtteprogram, Katuaq, Århus Kommune, Nunafonden og Nuuk Lokaludvalg. Forestillingen turnerede med stor

Læs mere »
Bilde av isfjell
En bro til fremtiden

NAPA – Nordens Institut i Grønland – har i mange år fokuseret på at kunne give de unge muligheder for at udvikle dem selv. Dette gælder i det kunstneriske omfang, men også uddannelsesmæssigt. Derfor giver NAPA studerende mulighed for at være praktikanter ved vores kontor

Læs mere »