Kalaallit Nordjobbimut qinnuteqarsimasut marloriaatinngorput

NAPA-mit paasisitsiniaaneq sukumiisoq kinguneqarpoq

Nordjobb tassaavoq inuusuttunut nunani avannarlerni najugalinnut Nunani Avannarlerni nunamut allamut aasaanerani ukiulluunniit ilaani suliartorsinnaanermut periarfissaq.

Kalaallit Nunaannut inuusuttut suliartorlutik tikittartut ukiumut 80-90-it missaanniittarput. Kalaallit nunanut allanut suliartortartut taama amerlatiginngillat. Kalaallimmi qinnuteqartartut aggguaqatigiissillugu ukiumut 5-6-iusarput.

NAPA ukioq manna angalatitaqarsimavoq, Nordisk Ministerrådip ataani tapiissuteqartarfippassuit suliniuteqartarfippassuillu ilaannik paasisitsiniaasunik, ilaatigut Nordjobb aamma Info Norden pillugit.

Sulisut ilaatigut Kujataani, Tasiilami Sisimiuni Qeqertarsuullu Tunuaniissimapput nittartagaq nordeniskolen.org, atuartitsissutissanik nittartagaq atorlugu atorneqarsinnaasunik, nunallu avannarliit oqaasiinik tamanik oqaasertalimmik paasisitsiniaajartorlutik. Aamma NAPA-mi sulisut angalanerminni Nordjobb aqqutigalugu qinnuteqarsinnaaneq nittarsaappat.

Paasisitsiniaanerup kingunerattut kalaallit inuusuttai 11-t nunani avannarlerni suliatorusullutik qinnuteqarsimaput.

Taamaammat NAPA-p suliniarnertik kinguneqarluartutut nalilerpaat, neriullutik qinnuteqartartut siunissami amerlanerulerumaartut.

Qeqertarsuup Tunuani angalanerup saniatigut, NAPA Avannaata koummuani angalatitaqarpoq, taamaalilluni avammut tusagassiisartut Nuup Kullorsuullu akornanni illoqarfiit nunaqarfiillu 12-it tikeraarsimallugit.

 

Nordjobb pillugu
Nordjobb tassaavoq inuusuttut 18-it 30-llu akornanni ukiullit Nunat Avannarliit arlaannut suliartorsinnaanerannut periarfissiisarfik, piffissami aalajangersimasumi, soorlu aasaanerani sulinngiffeqarnerup nalaani nunat avannarliit arlaannut suliartornerusinnaalluni.

Inuusuttunut tamanut Nunani Avannarlerni najugaqartunut periarfissiissutaavoq ukunani; Danmark, Norge, Sverige, Finland, Island, Kalaallit Nunaat,Savalimmiut aamma Åland.

Nordjobb.org alakkarlugu nunat sorliit sumik pissarsiornersut takusinnaavat.

Ingerlateqqiguk

Share on facebook
Share on linkedin
Nutaarsiassat allat
Åbning af Nuuk Snow Festival
Nuummi Apummik ilusilersuineq 2021 ammarpoq

Nuummi Apummik ilusilersuineq 2021 ullumi sisamanngorneq 4. marts nal. 10 ammarpoq, sapaatiuppallu 7. marts tungaanut ingerlanneqassalluni. Holdit 8-t Nuummeersut Nuutoqqami aputit issoqqaarissut ulluni 4-ni suliarissavaat, sapaatiuppallu ualikkut nal. 14 ajugaasunik akissarsititsisoqassaaqi. Holdit ikittuinnaat peqataasinnaanerat pissutigalugu ukioq manna ilusilersukkanut piumasaqaatit atuutinngillat, tassaasut ilisarnanngitsuliat aamma piviusorsiorpalaartumik ilusilersuineq.

Atuarnerugit »
Nunat Avannarliit Killiit Ulluat 2021

Nunat Avannarliit Killiit Ulluat sisamanngorpat 23. September Kalaallit Nunaanni, Savalimmiuni aamma Islandimi taakku nunat avannarliit killiit 3-t akornanni kulturikkut suleqatigiinnerup patajaallisarnissaa ersinnerulernissaalu suleqatigiiffigissavaat.   Nuummi NAPA marlunnik assiginngitsunik aaqqissuisimavoq. Siulleq tassavoq ilinniartitsisunik ataatsimeersuartitsineq  qarasaasiakkut ilinniartitsissutit  “Uagut tassa Nunat Avannarliit” nordeniskolen.org-ip ataaniniitut pillugit. Aappaattut aaqqissuussaq tassaavoq

Atuarnerugit »
ÎVA live on stage - from the Nordic Remix case video
Nordic Remix – qarasaasiaq atorlugu nipilersoqatigiinneq

Nipileruusiat atorlugit oqaluttuarneq, nunanit avannarlerneersunit peqataafigineqartoq, kulturit, nipilersorsinnaassutsit nunallu killeqarfiisa akornanni suliarineqassaaq. Suliniut “Nordic Remix” NAPA-p kulturimut aningaasaliissutigisartagaanit taperneqarpoq. Suliniuteqartut tassaapput ”Are We Europe” – videoliaallu uani takuneqarsinnaavoq “Suliniuteqarnitsinni siunertatsinni nipilersornerup oqaluttuarisaanera tunngavigalugu nunani avannarlerni nipilersortartut aamma tusagassiinermik suliallit suleqatigiissinnerisigut, apeqqut nipilersoriaatsit ilumut kulturikkut kingornussarsianut

Atuarnerugit »
Børn og unges kunstværker fra workshop i Sisimiut
NAPA-p meeqqat inuusuttullu Qeqertarsuup Tunuani naapinniarai

NAPA Qeqertarsuup Tunuanut piffissami 3. juni – 18. juni 2021 angalassaaq. NAPA-p atuarfiit ilaanni meeqqat inuusuttullu kiisalu ilinniartitsisut nunani avannarlerni periarfissaat pillugit oqaluttuutissavai kiisalu meeqqat sinnattui pillugit workshoppertissallugit.  Innuttaasut piumasut kulturimik suliniutaat aamma NAPA-p kulturimut tapiisarfia pillugit  katersortarfinni siunnersussavai.  NAPA-p ammasumik siunnersuisarfia Tamassa innuttaat piumasut

Atuarnerugit »