Hvad skal ansøgningen indeholde?

 • Projektbeskrivelse som viser, hvordan projektet lever op til kriterierne (max. 5 sider)
 • Budget
  • Projektet skal have et detaljeret budget over udgifter og indtægter, herunder også medfinansiering og egenfinansiering.
  • Overhead er kun dækket i særlige tilfælde i det arktiske samarbejdsprogram og må ikke overstige 10% af de tilvejebragte midler. Løn må ikke overstige 50% af de tilvejebragte midler.
 • Tidsplan
  • Ansøgningen skal indeholde en detaljeret tidsplan
 • CV for alle projektpartnere/gruppe- eller institutionsledere, hvis partnere er store organisationer
 • Samarbejdsaftaler med partnere med relevant kompetence
 • Plan for hvordan projektet udbredes i Norden