Organisering og ansøgningsproces

Samarbejdsministrene i Nordisk Ministerråd (MR-SAM) har det overordnede ansvar for programmet, mens Nordisk Rådgivningskomite for Arktis (NRKA) har ansvar for at  bevilge projektstøtte på baggrund af en indstilling fra sekretariatet.  

Sekretariatet er delt mellem NAPA – Nordens Institut i Grønland (administration og rådgivning) og Ilisimatusarfik – Grønlands Universitet (faglig vurdering af ansøgninger).

Proces
  1. Ansøgningen indsendes i det digitale ansøgningssystem hos NAPA. Kun digitale ansøgninger bliver behandlet. Det er ikke muligt at indsende ansøgning på mail. Der kan forventes endeligt svar seks måneder efter ansøgningen.
  2. Ansøgningen vurderes  af en evalueringsgruppe fra Ilisimatusarfik, som udarbejder skriftlige evalueringer på baggrund af relevante faglige kompetencer inden for emnet.
  3. Ansøgningen indstilles til NRKA, som bevilger støtte (NRKA bevilger ansøgninger en gang årligt).
  4. Bevilgede projekter får tilsendt et bevillingsbrev i “MIN SIDE” i ansøgningssystemet. Ansøger skal acceptere bevillingen, før udbetalingen kan finde sted.
  5. Bevilling udbetales i rater:
   • Ved underskrift af kontrakt udbetales 60 %
   • Ved indsendt afrapportering udbetales de resterende 40 %
   • Ved flerårige projekter skal der genansøges hvert år samt afleveres en årlig afrapportering. Projektet kan max vare 3 år.
  6. Afrapportering skal ske senest 3 mdr. efter projektet er afsluttet. Projekter der løber over flere år, skal aflevere en delrapport hvert år. 
Faglig vurdering af  ansøgninger

Ilisimatusarfik – Grønlands Universitet sammensætter en evalueringsgruppe med et bredt, fagligt kendskab til det arktiske område bestående af:  

 • Seks forskere med ph.d.-grad der sammen, som minimum, dækker følgende arktiske forskningsområder:
   1. Arktisk kultur- og sprogforskning
   2. Arktisk naturvidenskabelig forskning, herunder sundheds- og klimaforskning
   3. Arktisk økonomi- og samfundsvidenskabelig forskning
   4. Arktisk ingeniør- og teknologiforskning
 • Fire ikke-forskere der sammen, som minimum, dækker følgende områder:
   1. Arktisk erhverv og iværksætteri
   2. Det arktiske kulturområde
   3. Økonomi og projektledelse

En person er i stand til at dække flere af de ovennævnte områder, inden for både forskning og ikke-forskning.

Evalueringsgruppe

Forskere:

 • Anne Merrild Hansen
 • Aviaja Hauptmann
 • Gestur Hovgaard
 • Aili Lage Labansen
 • Christian Koch Madsen
 • Lars Poort

Repræsentanter for samfundet og næringslivet:

 • Naleraq Eugenius
 • Søren Würtz
 • Arnakkuluk Kleist
 • Jakob Nitter