Allatta! 4.0

”Allatta!” betyder ”Lad os skrive!” og er en skrivekonkurrence, som har været afholdt tre gange før i 2013, 2015 og 2018. Tidligere Allatta!-konkurrencer har affødt grønlandske forfatternavne som Niviaq Korneliussen, Sørine Steenholdt og Pivinnguaq Mørch.  

 

Formål 

·     Allatta! 4.0 har til hensigt at vække skrivelysten hos forfatterspirer, som kan bane vejen for ny litteratur i Grønland. Deltagerne skal udfordres i skrivekunsten, hvor de får sat bestemte parametre op for konkurrencen, blandt andet i forhold til emne, genre og længde. 

·     Allatta! 4.0 skal afspejle vores kultur og samfund og dokumentere den tid, vi lever i lige nu. Hvordan tænker unge og voksne i dag, og hvordan fortolker de den traditionelle fortællekultur i en nutidig kontekst? 

·     Allatta! 4.0 skal dokumentere det grønlandske samfund ”indefra” og ud. På den måde bliver litteraturen om os selv fra os selv. 

·     Allatta! 4.0 skal være en del af en større proces med at skriftliggøre en mundtlig tradition for fortællinger, således at den bliver tilgængelig for et bredere ikke-grønlandsk publikum. 

·     Allatta! 4.0 skal udbrede kendskabet til grønlandsk og inuitisk kultur og tro. 

·     Allatta! 4.0 skal sætte fokus på behovet for varige initiativer for udvikling af forfatterpotentiale i Grønland. 

 

Allatta! 4.0 er en unik mulighed for at fremelske og dyrke et forfatterpotentiale, som allerede er til stede i Grønland. Grønlandsk mundtlig fortælletradition står stadig stærkt i befolkningen, og Allatta! 4.0 fokuserer på at understøtte overgangen fra mundtlig fortællekultur til skriftlig. Derfor har vi valgt et tema, der tager udgangspunkt i en stærk, grønlandsk tradition for uhyggelige fortællinger. I projektet ligger en kompetenceopbygning og -vedligeholdelse af litterære talenter, som skal komme det grønlandske litterære miljø til gode på langt sigt. Samtidig tilbyder projektet et talerør for grønlandske stemmer og en mulighed for at dele arktiske perspektiver med resten af Norden og Arktis. 

 

 

Projektet ejes af NAPA og Kalaallit Atuakkiortut (Grønlands Forfatterforening). Sidstnævnte har en solid indsigt og erfaring med det litterære miljø i Grønland. Projektledelsen ligger hos NAPA. 

Del

Andre projekter
FREMME ARKTISK VIDEN OG FORSTÅELSE

Projektet har til formål at udvikle en fælles forståelse af økonomiske, sociale, politiske og miljømæssige spørgsmål i Arktis. Mere konkret ønsker projektet at udvide arbejdet i Arctic Yearbook, en international, peer-reviewed og open access publikation som en måde at styrke og opbygge et fælles grundlag

Læs mere »
Vestnordisk dag 2021

Vestnordisk dag 2021 bliver afholdt torsdag den 23. september i Grønland, Færøerne og Island for at styrke og synliggøre det kulturelle samarbejde mellem disse 3 verstnordiske lande. I Nuuk arrangerer NAPA to forskellige og spændende arrangementer i Katuaq. Det første er en lærerkonference om det

Læs mere »