NAPAs kulturstøtteprogram

NAPA støtter det grønlandske og nordiske kulturliv gennem to programmer: Rejsestøtte og projektstøtte.

Vi uddeler cirka 3 millioner DKK årligt i støtte til kulturprojekter.

Kulturstøtteprogrammet støtter kulturprojekter, som fremmer arktiske perspektiver i hele Norden. Vi har særligt fokus på projekter, der involverer og engagerer børn og unge, og som har fokus på bæredygtighed. Kulturstøtteprogrammet prioriterer projekter som faciliterer samarbejde, samskabelse og udveksling på tværs af landegrænser i Norden

Vi støtter kulturelle projekter og rejser som:

For at søge støtte skal du have bopæl i Norden.
Vi støtter ikke drift, men vi støtter gerne det etablerede kulturliv. I så fald med nyt perspektiv.

 

Vi støtter både professionelle, semiprofessionelle og amatører, og en del af vores midler går også til instituttets egne projekter. I den forbindelse er vi altid interesserede i nye samarbejdspartnere og inspiration.

 

Norden er: Danmark, Sverige, Åland, Norge, Finland, Færøerne, Island og Grønland. Derudover støtter NAPA også projekter i samarbejde med Baltikum samt fokus mod vores naboer i vest, Canada og Alaska.

Ansøgning

Du skal sende din ansøgning til NAPA minimum to måneder, før projektet begynder. Søger du 100.000 kr. eller mere, skal ansøgningen behandles af bestyrelsen. NAPA afholder bestyrelsesmøder to gange årligt – i marts og august – og derfor skal fondsansøgninger med beløb på min. 100.000 kr. være NAPA i hænde senest 1. januar eller 1. juni.

 

Bemærk, at det kun er ansøgninger over 100.000 kr., som behandles af bestyrelsen. Ansøgninger under dette beløb behandles af instituttet og besvares inden for otte uger efter modtagelse.

Bemærk
NAPA støtter mange kulturelle projekter, som kan relateres til vores fokusområder, men der er dog også kulturelle områder, som Kulturstøtteprogrammet ikke støtter:

Skal du søge under 100.000 DKK, kan du søge når som helst – skal du søge mere, så send din ansøgning inden:

dage
timer
minutter
sekunder
Arctic Sounds
Festival i Sisimiut, Grønland​
Arctic Sounds
"Støtten fra NAPA er en skelsættende del af Arctic Sounds vision om bygge bro mellem Grønland og det øvrige Norden. NAPA har støttet både kunstneres rejser og underliggende projekter under NORDIC PLAYGROUNDS paraplyen. Især co-creation og sangskrivning har fået kæmpe udbytte af støtten fra NAPA - både gennem direkte økonomisk støtte og gennem samtaler om Nordisk samarbejder, ekstern support, kontakter og sparring."
Se mere
Arctic Sounds
Festival i Sisimiut, Grønland​
Previous slide
Next slide