ALLATTA! 4.0-mut ersinartulersaarlutit oqaluttuat oqaluttuariuk

Allalluni unammitsitsineq Allatta! maanna ukiami aallartilerpoq, unammisitsinermi inuusuttut atuakkiornermut ilippanaatiminnik sammisaqarsinnaapput. Tassani oqaluttuat ersinartulersaarutit sammineqassapput.

NAPA, Nunani Avannarlerni Piorsarsimassutsikkut Attaveqaatip Kalaallit Atuakkiortut peqatigalugit allannermik unammisitsinermik ”Allatta!-“mik, qallunaatut ”Lad os skrive!” isumaqartumik unammisitsissapput.

Unammisitsinermi inuusuttut 15-25-t akornanni ukiullit peqataasinnaapput.
Kalaallisut, qallunaatut tuluttulluunniit allattoqarsinnaavoq.

Allatta!-mut qulequtaq pingaarneq tassaassaaq ”Oqaluttuat ersinartut”
matumani uulikullanneq/amiilaarnartut, oqaluttuatoqqat/oqaluttuat, eqqumiitsut aamma annilaanganartut ilaallutik. Kalaallit Nunaanni oqaluinnarluni oqaluttuariaasermut ileqqoq assut patajaatsuuvoq, Allatta!-lu aqqutigalugu oqaluttuat allatat pitsaasut ukkatarissavagut.

Inuusuttut 15-25-t akornanni ukiullit oqaluttuaaraliornermut
unammisitsinermut peqataanissaminnut tikilluaqqusaapput, oqaluttualiaararlu annerpaamik quppernernik 20-nik qupperneqassaaq.

 Ukiaq 2023-mi ajugaasut 10-t oqaluttualiaat inuusuttunut atuakkiamut katersorlugit saqqummersinneqassapput.

Ulloq 28. novemberimi Niviaq Korneliussen, ukioq kingulleq Nunat
Avannarlerni Ministerit Siunnersuisoqatigiivisa atuakkiortunut nersornaasiuttagaannik ajugaasoq, allannermik workshoppertitsissaaq. 

Allannermut workshoppit tamarmik digitalimik ingerlanneqassapput, taamaalilluni sineriammeersut tamarmik aamma peqataasinnaaniassammata. Isigiarsuttunut aamma ussersorluni oqaatsinut nutserisoqarnissaanik periarfissaqarpoq.

Oqaluttuaaqqamik tunniussivissaq ulloq kingulleq 28. februar 2023-uvoq.

Niviaq Korneliussen peqatigalugu ajugaasunut 10-nut Nuummi upernaakkut 2023-mi bootcampertitsisoqassaaq, tassani inuusuttut oqaluttuaaraliaminnik suliareqqiinissaminnut ikiorneqassapput.

ALLATTA! 4.0 UNG maanna Facebookimi nassaassaalereerpoq, siunissami workshoppertitsinissat pillugit qupperneq malinnaavigiuk. 

Allalluarnissassinnik kissaallusi!

Suliniut NAPA-mit aamma Kalaallit Atuakkiortunit pigineqarpoq.

Suleqatit allat: Arctic Media / Sørine Steenholdt, Oqaasilerinermik,
Atuakkialerinermik Tusagassiuutilerinermillu immikkoortortaqarfik,
Ilisimatusarfik.

 

Ingerlateqqiguk

Nutaarsiassat takunngitsoorpigit?
NAPA Avannaanut paasisitsiniaalluni angalavoq

NAPA Avannaanut piffissami 24. august – 8. september 2021 angalavoq. NAPA-p meeqqat, innuttaasullu nunani avannarlerni periarfissaat pillugit oqaluttuutissavai, aamma meeqqat sinnattui pillugit workshoppertittassallugit. NAPA aamma nunani avannarlerni qinnuteqarfissat pillugit Tamassa aqqutigalugu ammasumik siunnersuisassaaq.  Kiisalu innuttaasut nunani avannarlerni nuunnissamut, sulinissamut, suliffeqarfimmillu aallartitsinissamut aamma ilinniariarnissamut periarfissat oqaluttuarissallugit.

Atuarnerugit »
En gruppe unge fra norden i en cirkel med champagne
Nunat Avannarlermioqatigiinni inuusuttunut aningaasaateqarfik

DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd – 1940-kkunnili inuusuttut tamat oqartussaaqataanerannut ataatsimoornermullu ineriartortitsinissaanut soqutigisaqalersimavoq. Tassannga suliniut Nordens Unge i Bæredygtige Fællesskaber – NUBF – pilersinneqarsimavoq, avannarlermioqatigiit inuusuttai nutaatut ataatsimooqatigiinnermut nukittorsaanissaminnut periarfissinneqarsimallutik. NUBF-ip piujuartitsinermik tunngaveqarluni ataatsimooqatigiinnissamut kulturikkullu suniutinut peqataatitaqarnisamut Nunat Avannarliit akimorlugit suliniuteqartuuvoq inuusuttullu periarfissinniarlugit aningaasaliissuteqarsinnaasunik pilersitsisimallutik.

Atuarnerugit »
Bilde av isfjell
Siunissamut ikaartarfik

Nunani Avannarlerni Piorsarsimassutsikkut Attaveqaat – NAPA-p ukiorpaaluit inuusuttut namminneq ineriartorsinnaanissaannut periarfissanik tuniorartarsimavai. Periarfissat eqqumiitsuliornerminnaq atuutsinngillat, ilinniagaqarnermulli aamma attuummassuteqarlutik. Taamaammat NAPA ilinniartunutNuummi allaffeqarfitsinni praktikkersinnaanissamut periarfissiisarpoq. NAPA suliffeqarfiuvoq assigiingitsunik kulturimut tunngasunik suliaqartartoq. Anguniakkatta akornanniippoq, kalaallit nunallu avannarlermiut allat kulturilerisut inuunerannik ineriatortitseqataanissaq, tapiisarneq uummarissaanerlu, meeqqanut unuusuttunullu suliniutit salliutillugit.

Atuarnerugit »
IMARSUAQ – Havets Veje – Sikuiuitsoq Avannarlermi eqqanilu naapittarnerit

Nuummi Nuutoqqaq tallimanngornermi 15. oktober 2021 nal. 18 – 20 silami qulliit nipillu atorlugit allanngortinneqassaaq. Silami qulliit iikkanut, sikunut qaarsunullu seqersinneqassapput aamma nipit tusarsaassallutik. NAPA-p eqqumiitsuliortoqatigiit TURA YA MOYA-kkut suliniutaat ”IMARSUAQ – Havets Veje” tapiiffigisimavaa, tassani nunanit avannarlermiut matumani kalaallit eqqumiitsuliortut nipilersortartullu suliniummi suleqataapput. Aamma

Atuarnerugit »