Årsrapport 2021 Nordens institutt i Grønland har i 2021 arbeidet målrettet mot visjonen: Norden skal bli verdens mest integrerte og bærekraftige region Visjon 2030 Vi har identifisert 4 områder hvor NAPA kan gjøre en forskjell. NAPA har en unik, strategiske plassering i Arktis. Kontoret besitter mange kompetanser, spesielt innen språk,...

Vi er en nordisk arbeidsplass, hvor medarbeiderne snakker dansk, norsk og grønlandsk som sine førstespråk, samtidig som alle kan ett eller flere språk i tillegg.I høst startet to nye medarbeidere, begge er 3 språklige. Jeg vet av erfaring at det noen ganger kan være vanskelig...