Creative Business Academy Greenland

Grønlands økonomi er næsten udelukkende baseret på fisk og skaldyr. Det gør økonomien sårbar og giver begrænsninger for de unges mulighed for karrierevalg. Omvendt har Grønland et rigt kulturliv med internationalt potentiale indenfor både musik, scenekunst, mode, film og meget mere. Kulturen styrker giver mulighed for nye forretningsmuligheder. Men for at indfri dette, skal de kulturelle og kreative iværksættere i Grønland have adgang til faglig sparring, adgang til internationale netværk og markeder, bedre viden om personlig branding, brug af medier, ophavsret og meget mere.  

 

NAPA har derfor taget initiativ til Creative Business Academy Greenland – en samlebetegnelse for de aktiviteter der kombinerer økonomisk og kulturel bæredygtighed.  Aktiviteterne vil starte i Nuuk, men skal udbredes til hele landet. Derudover vil der være fokus på internationalisering og samspil med resten af Norden og Arktis. I støbeskeen er: 

 

  • Gå-hjem-møder i samspil med Grønlandsbanken
  • Mentor-weekend hvor vi inviterer kulturelle forretningsudviklere fra udlandet til Nuuk
  • Fremstød på musikområdet i USA sammen med Iceland Music Export
  • Samarbejde med det globale Creative Business Network.