Smilende kvinde med armene på kryds

Siunnersuinissamut piareersimasoq

NAPA-mi siunnersortitta (Nina Skydsbjerg) erninerminut atatillugu sulinngiffeqarnerani erninermut sulinngiffeqarnermi paarlattaagallartumik atorfinitsitivugut. Tassunga atorfinippoq Pauliina Oinonen, suullu pikkoriffiginerlugit takutitsinissaminut piareersimalluinnarpoq!
Pauliina Finlandimeersuuvoq, nunanili avannarlerni assigiinngitsuni arlalinni Islandimi Savalimmiuni Qallunaat Nunaanni Ålandimilu najugaqareersimavoq. Taassuma saniatigut aatsaat Kalaallit Nunaanni najugaqarluni siullermiilinngilaq. Ukiummi affaani 2019/2020-mi Nuummi najugaqareersimavoq. Kalaallit Nunaanni najugaqarnermini NAPA-mi sungiusarluni sulisimavoq, kulturikkut tapiissutinut sulianut aammalu sulianut allanut tapiissutinut suliaqarluni ikiuuttarsimalluni. – Oqaatsit, kulturi nunanilu avannarlerni suleqatigiinnernut tunngasut soqutigisarilluinnarpakka. Aamma nutserisutut suliaqartarpunga, atuakkiorumaarnissannillu pileriginnillunga, taama oqarpoq Pauliina. Siunnersortitut sulinermut akisussaaffik Pauliinap NAPA-mi pingaarnertut suliarai aningaasaateqarfinnut tunngassuteqartut tamaasa. NAPA-p kulturikkut tapiisarfianut tunngasut aamma Issittumi Suleqatigiinnermut Tapiissuteqartarfik suleqataaffigai. Qinnuteqartut apeqquteqaatigisaat aamma akissuteqarfigisarpai mailikkut oqarasuaatikkullu aamma siunnersortarlugit. – Siunnersuineq aamma allatigut ingerlanneqartarpoq. Alajangiineq ajorpunga, qinnuteqaatilli nalunaarusiallu atuartarpakka tamatumalu kingorna nalilersuisussanut aalajangiiffigisassanngorlugit ingerlateqqittarpakka. Aamma aningaasaqarnernut tunngasunik annikikkaluartunik suliaqartarpunga. Aammattaaq suliffeqarfiit allat sulerisarnersut malinnaavigikulasarpakka, nunani avannarlerni tapiissutit allat suut periarfissaanersut pillugit, taama oqarpoq Pauliina. Siunnersortitut inissisimaffimmini aamma attaveqaatigiinnissamut piginnaaneqarluartuusariaqarpoq, NAPA-milu aningaasaateqarfiit assigiinngitut qanoq ingerlanneqarnersut paasisimasaqarfigisariaqarlugit. – Inuit assigiinngitsut naapittartussaavakka, qinnuteqaatinillu suliarinnittariaatsip qanoq ingerlanneqartarnera tamanut paasinartumik nassuiaatigisartussaallugu. Aamma NAPA-p tapiissutit suut qanorlu ittut tapersersorusuttarnerai paasisimasaqarfigisariaqarpara. Taamaalillunga qinnuteqartunut pitsaanerusumik siunnersuisutut inissisimasinnaavunga. Suliniutit tapiissuteqarfigeqqullugit qinnuteqaatigineqartunut naliliiffigisassanngorlugit ingerlateqqittakkakka eqqortumik pisortamut oqaaseqarfiginissaanut ilisimasakka iluaqutaasussaapput. Aatsaat siullermeerlunga tamakkiisumik atorfilittut siunnersortitut atorfeqarpunga. Tunuliaqutakka innuttaasunik sullissinermiipput aammali namminersorlunga sullissisinnaanermik piginnaasaqarlunga taakkulu marluk piginnaaneqarfigalugit uani suliffimmi imminnut tulluartorujussuupput! Taama Pauliina naggasiinermini nassuiaateqarpoq. Siunnersorti oqaatsinut piginnaaneqarluartoq Pauliinap oqaatsit arlallit atussallugit piginnaaneqarluarfigai. Finlandimiusut svenskisut danskisut aammalu tuluttut oqalussinnaavoq. Aamma allaat kalaallisut oqaatsit ilinniarlugit aallartereersimavoq. Oqaatsinut ilikkarusussuseqarnera gymnasiarnerata nalaanili aallartissimavoq  ilinniarnertuunngorniarnermini nunat avannarlermiut pillugit sammisaqartarsimagamik. – Svenskisut ilikkarluaruma norskit danskillu oqaasii, immaqalu aallaat islandimiut savalimmiormiut oqaasii ilanngullugit paasisinnaallugit paasivara. Ilaa tamanna torralluinnarpoq! Tamatuma kingorna nunani avannarlerni arlalinni najugaqarsimavunga, taamalu nunami oqaatsit  ilikkarsinnaanerlugit misilittarsimavara. Iluatsilluarsimavorlu. Kalaallilli oqaasii oqaatsit nagguii eqqarsaatigalugit allaalluinnartumik inissisimasuupput uannullu ilikkassallugit ajornarnerulaarput. Kisianni! Inunnguuseralu oqaaserisama oqaasilerinertaa pillugu iluaqusersorluarpaannga! Taama Pauliina naggasiilluni oqaaseqarpoq.
Ingerlateqqiguk
En sprogkyndig rådgiver

Pauliina har flere sprog under bæltet. Hun kan snakke finsk, svensk, dansk og engelsk. Hun er endda i gang med at lære grønlandsk! Hendes interesse inden for sprog startede en gang i gymnasiet, hvor de havde læst om nordiske temaer i timen.

– Jeg opdagede, at hvis man blev rigtig god til svensk, så ville man kunne forstå norsk, dansk og måske endda lidt islandsk og færøsk. Hvor fedt er det! Jeg har derefter boet i forskellige nordiske lande og prøvet at lære sproget for at teste teorien. Det har fungeret ret godt. Men grønlandsk tilhører en helt anden sproggruppe, og er derfor sværere for mig at lære. Men! For en gangs skyld får jeg lidt hjælp af mit modersmål med grammatikken! Siger Pauliina til slut.
Rådgiver for NAPA, Pauliina Oinonen
Nutaarsiassat takunngitsoorpigit?
Nordisk Kulturkontakt, Helsinki
Nunani Avannarlerni suliniutinnut aningaasaliiffigineqarit

Nunani Avannarlerni suliniutinnut aningaasaliiffigineqarit Nunani Avannarlerni kulturikkut suliniutinut taperneqarnissamut periarfissarpassuaqarpoq. Taakku ilagaat NAPA-p kulturimut tapiisarnera, kisianni allarpassuaqarpoq. Nordisk Kulturkontakt aqqutigalugu aningaasaateqarfiit arlallit qinnuteqarfigineqarsinnaapput, taanna Helsingforsimi Finlandimi nunat avannarliit ataanni kulturikkut suliffeqarfiuvoq Nordisk ministerrådip kulturikkut suleqatigiinnermut aningaasaateqarfinnut arlalinnut programmia Nordisk Kulturkontaktip aqutaraa, aamma nunani avannarlerni-baltikumimi nunani

Læs mere »
Projektleder, Malin Corlin
Inuulluaqqusineq qujanerlu!

Malin Corlin, NAPA-mi maanna ukiut 2,5-it missaanni sulisimasoq allorialerpoq inuunerlu nutaaq aallartillugu. Ilaquttanimi ilagalugit Bornholmimut nuulerpoq, NAPA-lu majip naanerata missaani qimassallugu. Taamaattumik NAPA-mi sullissisimanera pillugu qutsavigaarput inuulluaqqullugulu! Malin ukiut sisamangajaat ilaquttanilu Nuummi najugaqarsimapput. Maanna Bornholmimut nuuttussanngorput inuunerlu nutaaq aallartillugu. Suliniutinik aqutsisutut sulisimavoq aamma Info Norden

Læs mere »
Inatsisit demoktratilu pillugit atuagaq atuartitsissut

Nuummi Eqqumiitsulianik Saqqummersitsivik aamma eqqumiitsuliortoq Stine Marie Jacobsen Law Shifters pillugu atuakkamik saqqummersitsisimapput.   Law Shifters tassaavoq eqqumiitsuliornermi suliaq meeqqanut inuusuttunullu sammisoq, eqqumiitsuliortumit Stine Marie Jacobsenimit pilersinneqarsimasoq. Law Shifters 2019-imi Nuummi Eqqumiitsulianik Saqqummersitsivimmiissimavoq. Ukiuni kingullerni arfinilinni nunani arlalinni ingerlaarsimavoq. Law Shiftersip innuttaasut inuusuttunik inatsisit demokratilu

Læs mere »
En mand og en kvinde står, og kigger op på hinanden med røg omkring dem.
Kalaallit Nunaata oqaluttuarisaanera isiginnaartitsissutaasoq

Det Kongelige Teater, Københavnimiittup isiginnaartitsissiffik januarimi Kalaallit Nunaannut tunniuppaa, tassani “Præsten og åndemaneren” (Palasi angakkorlu) kalaallimit Makka Kleistimit allanneqarsimasoq isiginnaartitsissutigineqaqqaarmat. Isiginnaartitsissut Kalaallit Nunaata Danmarkillu ataatsimut oqaluttuassartaata aallaqqaataata ilaannik paasisimasaqartitsilerpoq.  Kalaaleq Makka Kleist uinilu Svenn B. Syrin januarimi Det Kgl. Teaterimi danskip-norskip palasip Hans Egedep aamma

Læs mere »
NAPA-mit nutaarsiassat kingulliit