UNLEASH Kalaallit Nunaat qinnuteqarfigineqarsinnaalerpoq

Ullut 20. aamma 27. august 2022 akornanni UNLEASH Nuummi nunap immikkoortuani pinngorartitsiffiliorniarpoq! Tassani inuusuttut piginnaanillit Issittormiut-Nunat Avannarlermiut 200-t 18-35-nik ukiullit katersuutissapput. Nunanit taakkuninnga tamanit inunnit ikiuisartunit ilisimasaqarluartunillu ikiorneqarlutit Piujuartitsilluni Ineriartortitsinissaq pillugu Nunarsuarmi anguniagassap anguneqarnissaanut pinngorartitsillutit nutaaliorlutit ineriartortitsisinnaavutit. Taakku saniatigut illit pilersaarutitit anguniarlugit eqimattani sulissaatit!

UNLEASH kattuffiuvoq 2016-imi pilersinneqartoq. Taakku Nunarsuarmi anguniagassat anguniarneranni naammassisassanik ineriartuisaput aamma nunarsuarmi inuusuttut piginnaasallit peqatigiitsilersalugit. Nunarsuaq pitsaanerusoq piujuartitsinerusorlu aamma naammassinninniarnermi ileqqutoqqat atorunnaarlugit Nunarsuarmi piginnaasallit nutaanik takorluugaqalersinnissaat maligassiuisunngortinnissaallu anguniagaasa ilagaat. Taamaalillutik kinguaariit tulliusut isumassarsiaasa ineriartortinnerini tapersersuiffigisarpaat, aamma inuit ataasiakkaat, suliffeqarfiit, NGO’t, naalakkersuisoqarfinni allaffiit, aningaasaliisartut aningaasaateqarfiillu nutaaliornermik aamma nunarsuaq tamakkerlugu ineriartortitsinermik suuliallit suleqatigilersarlugit.

Nunap Immikkoortuani Pinngorartitsiffik

Nuummi Nunap Immikkoortuani Pinngorartitsiffimmut peqataanissamut qinnuteqarnissamut killissarititaasoq ulloq tassaavoq 22. april 2022.

Sumiiffik qitiutillugu pinngorartitsiffimmi peqataasut Issittuni-Nunani Avannarlerni pissutsit piujuartitsinermik-unammillernarnerpaaffiusut aallaavigalugit suliaqassallutik periarfissaqassapput. Pinngorartitsiffik taanna sapaatip akunneranik ataatsimik sivisussuseqarluni ingerlanneqassaaq. Tassani inuusuttut piginnaasallit siunnersorteqassapput, taamaalillutillu ajornartorsiutit sinaakkutilersorsinnaalissallugit, aamma sammisassat nutaat toqqarneqarsimasut qanoq ilillutik naammassisinnaaneraat pillugu ineriartuinissaannik ilitsersortassallugit. Sammisassat Nunarsuarmi Anguniagassat uku suliaqarfigissavaat:

SDG3 – Peqqissuseq atugarissaarnerlu: ”Pinngorartitsivimmi ajornartorsiutinut nutaaliorluni aaqqiissutissat ungasianiit nakorsiartitsinermut aamma ungasianit peqqissaanermik tunngasunik qitiutitsisoqarsinnaavoq. Nunap immikkoortuani nappaatit anigorneqarsinnaanngitsut aamma tuniluuttuunngitsut nakorsarneqartarneri aamma meeqqat inuusuttullu akornanni inuuneq tamaat ileqqunik pitsaasunik qulakkeerinninneq, kiisalu tarnikkut nappaatinik aamma ajortumik tusaamanerlutsinneqarnermik unammilligassanik passussineq”.

SDG4 – Ilinniartitaaneq pitsaassusilik: ”Pinngorartitsivimmi ajornartorsiutinut nutaaliorluni aaqqiissutissatut, nunamit suminngaanneeraluaraanni aamma qanorluunniit tunuliaqutaqaraluaraanni  pitsaasumik-ilinniagaqarnermut assigiimmik ilinniagaqalersinnaanerup qulakkeerneqarnissaa ukkatarineqarsinnaavoq, taamaaliornikkut pissutsinut allanngorsimasunut nutaanut naleqqussarsinnaaneq pillugu inuuneq tamaat ilinniagaqarsinnaaneq pikkorissaqqissinnaanerlu periarfissaalissammata. Imaluunniit ilinniartitaaneq peqataatitsisoq ineriartortinneqarsinnaavoq”.

SDG13, 14 & 15 – Uumassusilinni assigiinngitsoqassuseq aamma silap pissusaata allanngorneri: ”Pinngorartitsivimmi uumassusilinni assigiinngitsoqassuserup pitsaaliuigineqarnissaa aamma maanna nungunnerata annikillisaavigineqarnissaa, piujuartitsilluni takornariaqartitsinermik aamma atortulersuuteqarnermik qulakkeerinninneq, eqqagassalerineq, nukissaatit ataavartut aamma aningaasaqarneq nutaaliorluni aaqqiissutaasinnaapput”.

Suna ilisimasariaqarpiuk?

UNLEASH Kalaallit Nunaat pillugu apeqqutigineqakkajuttut pillugit qupperneq alakkarsinnaavat soqutiginnikkuit.

– Aaqqissuussineq tuluttut oqaatsit atorlugit ingerlanneqassaaq. Kisianni UNLEASH Kalaallit Nunaat pillugu aaqqissuisut kalaallisut, qallunaatut tuluttullu oqalussinnaasoqarnissaa isumagissavaat, taamaattumik ikiortissaqartuaannassaaq aamma pisariaqartinneqassappat nutserisoqarsinnaalluni. Tamakku saniatigut Pinngorartitsineq aallartitsinnagu tuluttut oqalussinnaanermik pikkorissaasoqassaaq, pisariaqartitsisoqassappat. Taakku pikkorissaanerit pillugit nittartakkami paasissutissanik ikkussisoqarumaarpoq uani UNLEASH Grønlands hjemmeside.

UNLEASH Kalaallit Nunaat timmisartornerit akiinik akiliissaaq, aamma visa pissarsiariniarnissaanik ikiuutaassalluni (pisariaqartinneqassappat), Nuup iluani angalanermut akiliissalluni, nerisaqarneq aamma najugaqarnissaq sammisassallu piffissaq tamat akilissallugit. Kisianni peqataasussuat peqataanermut akiliissapput 1.016 DKK missaannik. Taamaaliortoqassaaq peqataasut aaqqissuussinermut tamarmut peqatanissat isumannaarniarlugu, aamma aaqqissuussinerup ingerlanerani maanaannaq peqataasut uniinnannginnissaat qulakkeerniarlugu, tassami inuup allap inissaraluanik qatangiinnartitsisoqaqqunagu. Pisariaqartinneqassappat qinnuteqarnermi peqataasussat peqataanissamut akiliinnginnissamik apeqquteqarsinnaapput. Peqataanissamut akiliummik taamaallaat akiliisinnaanngikkuit taamaaliortoqarsinnaavoq.

Taamaallaat kisimiillutit qinnuteqarsinnaavutit. Kisianni soqutigisatit aamma imminut ilisarititsissutit apeqqutaatillugit suleqatigiinnut inissinneqassaatit.

– Kalallit Nunaanni Pinngorartitsiffimmut apeqqutissaqaruit taava apeqquteqarnissannut uunga tikilluaqqusaavutit greenland@unleash.org.

UNLEASH Kalaallit Nunaat pillugu atuarnerorusukkuit aaamma aaqqissuussineq pillugu nutaarsiassanik atuarusukkuit uani malinnaasinnaavutit: Facebook, InstagramLinkedIn aamma Twitter. Aamma paasissutissat atuarsinnaavatit nittartakkami

Ingerlateqqiguk
Nutaarsiassat takunngitsoorpigit?
Tarnima Nammatai // The Wounds of Our Soul atuaganngorpoq

Isiginnaartitissut saqqummersitsinerlu Tarnima Nammatai nunatsinni assut nuannarineqarluni angalaarsimavoq. Maanna atuagaq Tarnima nammatai // The Wounds of Our Soul // Jeg Bærer Min Sjæl saqqummerpoq. Immikkoortut pingasusut, isiginnaartitsissut, saqqummersitsineq aamma atuagaq immikkut tamarmik inuuneqarput, kisianni aamma imminnut atallutik. Atuagaq angalaarnernut ilaassaaq aamma atuarfinnut, kulturip illorsuinut, katersugaasivinnut

Atuarnerugit »
NAPAs direktør, Anne Mette Gangsøy ude i naturen
Qujalluni inuulluaqqusineq

Sivikitsumik, kisianni puigunaatsumik Anne Mette Gangsøy NAPA-mi pisortaareersoq maanna ungasinngitsumi inuulluaqqusussanngorparput. Anne Mettep uatsinnik sullissisimanera pillugu qujamasulluta taamaaliussaagut. Anne Mette Gangsøy NAPA-mi pisortatut Nunani Avannarlerni tamani issittormiut isiginnittariaasiannik qasusuilluni siuarsaasimavoq. Peqatigitillugu NAPA-p Kalaallit Nunaata sinnerani ilisimaneqarnerulernissaa sulissutigisimavaa. Kisianni Anne Mette kinaana? – Aap, kinaavunga? Sorpassuarnik

Atuarnerugit »
Journalistpraktikant, Isabella Borg
Suliffimmut sungiusartoq pissangasoq

Isabella H. Borg NAPA-p tusagassiortunngorniaq ilinniarnerminut atatillugu suliffimmiittuutigaa nutaaq. 2022-mi februarip aallaqqaataani aallartippoq, 2022-mi julip tungaanut uagutsinniissalluni. Maanna attaveqaqatigiinnerup iluani suliassat assigiinngitsut suliarisalereerpai  – pissangagaalu piffissap sinnerata ingerlanissaa qanoq isikkoqarumaanersoq. Isabella Qaqortumi inunngorsimavoq nunatsinnilu peroriartorluni. Kujataaniinnerusimalluni. Ilinniarnerminulli atatillugu angalasimaqaaq. Meeqqat atuarfianni atuareerami AFS aqqutigalugu Portugalimiissimavoq,

Atuarnerugit »
Nunat Avannarlermioqatigiit NAPA-lu nunat avannarlermiut kaffillernerannut qaaqqusipput

Nunat Avannarlermioqatigiit NAPA-lu Nunat Avannarlermiut ulluanni 23. marts nal. 17.30 – 19.00 kaffillernermut qaaqqusipput. Nunat Avannarlermioqatigiit Nunat Avannarlermiut ulluanni ukioq ataasinngortorsiussapput, tassungalu atatillugu NAPA peqatigalugu kikkunnut tamanut kaffisoriartoqqusillutik. Kafillerneq ingerlanneqassaaq Katuap saqqummersitsiviani nal. 17.30 – 19.00. Kaffi, tii aamma kaageqassaaq. Kaffisornermi KIMIK-p saqqummersitai isiginnaarneqarsinnaapput. Kaffillerneq

Atuarnerugit »
NAPA-mit nutaarsiassat kingulliit