UNLEASH Kalaallit Nunaat qinnuteqarfigineqarsinnaalerpoq

Ullut 20. aamma 27. august 2022 akornanni UNLEASH Nuummi nunap immikkoortuani pinngorartitsiffiliorniarpoq! Tassani inuusuttut piginnaanillit Issittormiut-Nunat Avannarlermiut 200-t 18-35-nik ukiullit katersuutissapput. Nunanit taakkuninnga tamanit inunnit ikiuisartunit ilisimasaqarluartunillu ikiorneqarlutit Piujuartitsilluni Ineriartortitsinissaq pillugu Nunarsuarmi anguniagassap anguneqarnissaanut pinngorartitsillutit nutaaliorlutit ineriartortitsisinnaavutit. Taakku saniatigut illit pilersaarutitit anguniarlugit eqimattani sulissaatit!

UNLEASH kattuffiuvoq 2016-imi pilersinneqartoq. Taakku Nunarsuarmi anguniagassat anguniarneranni naammassisassanik ineriartuisaput aamma nunarsuarmi inuusuttut piginnaasallit peqatigiitsilersalugit. Nunarsuaq pitsaanerusoq piujuartitsinerusorlu aamma naammassinninniarnermi ileqqutoqqat atorunnaarlugit Nunarsuarmi piginnaasallit nutaanik takorluugaqalersinnissaat maligassiuisunngortinnissaallu anguniagaasa ilagaat. Taamaalillutik kinguaariit tulliusut isumassarsiaasa ineriartortinnerini tapersersuiffigisarpaat, aamma inuit ataasiakkaat, suliffeqarfiit, NGO’t, naalakkersuisoqarfinni allaffiit, aningaasaliisartut aningaasaateqarfiillu nutaaliornermik aamma nunarsuaq tamakkerlugu ineriartortitsinermik suuliallit suleqatigilersarlugit.

Nunap Immikkoortuani Pinngorartitsiffik

Nuummi Nunap Immikkoortuani Pinngorartitsiffimmut peqataanissamut qinnuteqarnissamut killissarititaasoq ulloq tassaavoq 22. april 2022.

Sumiiffik qitiutillugu pinngorartitsiffimmi peqataasut Issittuni-Nunani Avannarlerni pissutsit piujuartitsinermik-unammillernarnerpaaffiusut aallaavigalugit suliaqassallutik periarfissaqassapput. Pinngorartitsiffik taanna sapaatip akunneranik ataatsimik sivisussuseqarluni ingerlanneqassaaq. Tassani inuusuttut piginnaasallit siunnersorteqassapput, taamaalillutillu ajornartorsiutit sinaakkutilersorsinnaalissallugit, aamma sammisassat nutaat toqqarneqarsimasut qanoq ilillutik naammassisinnaaneraat pillugu ineriartuinissaannik ilitsersortassallugit. Sammisassat Nunarsuarmi Anguniagassat uku suliaqarfigissavaat:

SDG3 – Peqqissuseq atugarissaarnerlu: ”Pinngorartitsivimmi ajornartorsiutinut nutaaliorluni aaqqiissutissat ungasianiit nakorsiartitsinermut aamma ungasianit peqqissaanermik tunngasunik qitiutitsisoqarsinnaavoq. Nunap immikkoortuani nappaatit anigorneqarsinnaanngitsut aamma tuniluuttuunngitsut nakorsarneqartarneri aamma meeqqat inuusuttullu akornanni inuuneq tamaat ileqqunik pitsaasunik qulakkeerinninneq, kiisalu tarnikkut nappaatinik aamma ajortumik tusaamanerlutsinneqarnermik unammilligassanik passussineq”.

SDG4 – Ilinniartitaaneq pitsaassusilik: ”Pinngorartitsivimmi ajornartorsiutinut nutaaliorluni aaqqiissutissatut, nunamit suminngaanneeraluaraanni aamma qanorluunniit tunuliaqutaqaraluaraanni  pitsaasumik-ilinniagaqarnermut assigiimmik ilinniagaqalersinnaanerup qulakkeerneqarnissaa ukkatarineqarsinnaavoq, taamaaliornikkut pissutsinut allanngorsimasunut nutaanut naleqqussarsinnaaneq pillugu inuuneq tamaat ilinniagaqarsinnaaneq pikkorissaqqissinnaanerlu periarfissaalissammata. Imaluunniit ilinniartitaaneq peqataatitsisoq ineriartortinneqarsinnaavoq”.

SDG13, 14 & 15 – Uumassusilinni assigiinngitsoqassuseq aamma silap pissusaata allanngorneri: ”Pinngorartitsivimmi uumassusilinni assigiinngitsoqassuserup pitsaaliuigineqarnissaa aamma maanna nungunnerata annikillisaavigineqarnissaa, piujuartitsilluni takornariaqartitsinermik aamma atortulersuuteqarnermik qulakkeerinninneq, eqqagassalerineq, nukissaatit ataavartut aamma aningaasaqarneq nutaaliorluni aaqqiissutaasinnaapput”.

Suna ilisimasariaqarpiuk?

UNLEASH Kalaallit Nunaat pillugu apeqqutigineqakkajuttut pillugit qupperneq alakkarsinnaavat soqutiginnikkuit.

– Aaqqissuussineq tuluttut oqaatsit atorlugit ingerlanneqassaaq. Kisianni UNLEASH Kalaallit Nunaat pillugu aaqqissuisut kalaallisut, qallunaatut tuluttullu oqalussinnaasoqarnissaa isumagissavaat, taamaattumik ikiortissaqartuaannassaaq aamma pisariaqartinneqassappat nutserisoqarsinnaalluni. Tamakku saniatigut Pinngorartitsineq aallartitsinnagu tuluttut oqalussinnaanermik pikkorissaasoqassaaq, pisariaqartitsisoqassappat. Taakku pikkorissaanerit pillugit nittartakkami paasissutissanik ikkussisoqarumaarpoq uani UNLEASH Grønlands hjemmeside.

UNLEASH Kalaallit Nunaat timmisartornerit akiinik akiliissaaq, aamma visa pissarsiariniarnissaanik ikiuutaassalluni (pisariaqartinneqassappat), Nuup iluani angalanermut akiliissalluni, nerisaqarneq aamma najugaqarnissaq sammisassallu piffissaq tamat akilissallugit. Kisianni peqataasussuat peqataanermut akiliissapput 1.016 DKK missaannik. Taamaaliortoqassaaq peqataasut aaqqissuussinermut tamarmut peqatanissat isumannaarniarlugu, aamma aaqqissuussinerup ingerlanerani maanaannaq peqataasut uniinnannginnissaat qulakkeerniarlugu, tassami inuup allap inissaraluanik qatangiinnartitsisoqaqqunagu. Pisariaqartinneqassappat qinnuteqarnermi peqataasussat peqataanissamut akiliinnginnissamik apeqquteqarsinnaapput. Peqataanissamut akiliummik taamaallaat akiliisinnaanngikkuit taamaaliortoqarsinnaavoq.

Taamaallaat kisimiillutit qinnuteqarsinnaavutit. Kisianni soqutigisatit aamma imminut ilisarititsissutit apeqqutaatillugit suleqatigiinnut inissinneqassaatit.

– Kalallit Nunaanni Pinngorartitsiffimmut apeqqutissaqaruit taava apeqquteqarnissannut uunga tikilluaqqusaavutit greenland@unleash.org.

UNLEASH Kalaallit Nunaat pillugu atuarnerorusukkuit aaamma aaqqissuussineq pillugu nutaarsiassanik atuarusukkuit uani malinnaasinnaavutit: Facebook, InstagramLinkedIn aamma Twitter. Aamma paasissutissat atuarsinnaavatit nittartakkami

Ingerlateqqiguk
Nutaarsiassat takunngitsoorpigit?
Bilde av isfjell
Siunissamut ikaartarfik

Nunani Avannarlerni Piorsarsimassutsikkut Attaveqaat – NAPA-p ukiorpaaluit inuusuttut namminneq ineriartorsinnaanissaannut periarfissanik tuniorartarsimavai. Periarfissat eqqumiitsuliornerminnaq atuutsinngillat, ilinniagaqarnermulli aamma attuummassuteqarlutik. Taamaammat NAPA ilinniartunutNuummi allaffeqarfitsinni praktikkersinnaanissamut periarfissiisarpoq. NAPA suliffeqarfiuvoq assigiingitsunik kulturimut tunngasunik suliaqartartoq. Anguniakkatta akornanniippoq, kalaallit nunallu avannarlermiut allat kulturilerisut inuunerannik ineriatortitseqataanissaq, tapiisarneq uummarissaanerlu, meeqqanut unuusuttunullu suliniutit salliutillugit.

Atuarnerugit »
NAPAmi suliniutinut ataqatigiissaarisussaq sullarissoq

Maannguaq Rosing NAPAmi suliniutinut ataqatigiissaarisunngorpoq. Taanna Formel-1-imi sukkaniuttartutut sukkatigaluni aallartilluareerpoq. Ataasinngornermi aggustip 15-iani Maannguaq Rosing nuannaarluni NAPAmut iserpoq. Suliniutinut ataqatigiissaarisussatummi ulloq taanna Maannguaq sulileqqaarpoq. Maannguaq kajumissuseqarluarluni suliassaq siulleq aallartippaa. Suliassarli imaannaanngitsuuvoq. Taassumami allagarpassuit digitalinngortittussaammagit. Ullulli pingasuinnaat qaangiutereersut pappilissat tuusintilikkaat skannereerlugit suliaq naammassivaa. Maannguaq eqqissisimasuuvoq sukkasuumillu

Atuarnerugit »
Forfatterportrætter
Nunani Avannarlerni Siunnersuisoqatigiit nersornaasiuttagaannik nersornaaserneqarnissamik innersuussaasimasut naapikkit

Ulloq 14. April Nunani Avannarlerni Siunnersuisoqatigiit Atuakkiortunut nersornaasiuttagaannik  nersornaaserneqarnissamik innersuussaasimasut atuakkiortut livestreamikkut oqaloqatigineqarneri nangeqattaartut nutaat aallartissapput. Sapaatit akunneri tamaasa atuakkiortut atuakkiaminni eqqartugaat soorlu inuunermi aniguineq, silanngajaarneq, attassuteqaatit, angalajumatussuseq, pisinnaajunnaarneq aamma allat atuakkiaminni allaaserisimasaat oqaluuserineqartassapput. Nersornaasigassatut innersuussat aamma atuffassisassapput. Ukioq manna atuakkiatik pillugit nersornaasigassatut innersuunneqartut Nunanit

Atuarnerugit »
NAPA-p suleqatit nutaat tikilluaqquai

NAPA-p siunnersortitut Nina Paninnguaq Skydsbjerg aamma attaveqatigiinnermi suleqatitut misiliisutut Maasi Brøns Chemnitz NAPA-mi atorfinitsinneqarnerat nuannaarutigeqalugu tikilluaqquai NAPA-p assut nuannaarutigalugu oqaluttuarisinnaavaa Nina Paninnguaq Skydsbjerg siunnersortitut nutaatut atorfinitsissimagamiuk. Atorfimmut tassunga 23-t nunatsinniit qinnuteqarsimapput, Nina Paninnguaq Skydsbjergillu inuit amerlasuut pikkorissut akornanni atorfik pivaa. Nina Paninnguaq Skydsbjergip siunnersortitut nunani

Atuarnerugit »
NAPA-mit nutaarsiassat kingulliit