Inuusuttut atuakkiortunngortussamaatit oqaluttualiatik ersinartulikkersaarutiliatik Nuummi allannermut bootcampini aaqqissorpaat

Inuusuttut allannermik piginnaasallit Allatta!-mut peqataasimapput. Peqataasullu Paninnguaq Boassen aamma Sørine Steenholdt peqatigalugit ersinartulikkersaarutitik pitsaanerulersillugit suliarisimavaat. 

Atuakkialerineq aamma allannissamut kajumissuseq  kalaallit oqaasiisa ineriartortinnissaannut pingaaruteqarput, aamma nunat tamalaani atuakkiortunut naleqqiunneqarsinnaasunik amerlanerusunik atuakkiortoqalissagutta piginnaasanik ineriartortitsineq pingaaruteqarpoq.  Taamaattumik Nunani Avannarlerni Piorsarsimassutsikkut Attaveqaat (NAPA) aamma Kalaallit Atuakkiortut piginnaasanut suliniuteqarfik Allatta! suleqatigiissutigiissutigaat! 

Oqaluttualianik unammisitsineq Allatta! maanna sisamassaanik ingerlanneqarpoq. Allatta! Kalaallit Nunaanni inuusuttut atuakkialerinermik soqutigisallit siuarsaaviginissaannut pingaarutilimmik isaaffiuvoq. Siusinnerusukkut peqataasut assut iluatsilluartumik angusaqarsimapput, soorlu atuakkiortoq Niviaq Korneliussen unammisitsinermit tassannga aallaaveqarluni atuakkiortunngorsimasoq. Massakkut Allatta!-p sammisaq “oqaluttualiat ersinartulikkersaarutit” sammivai,  atuakkiortullu inuusuttut nalunartut pissanganartullu sammillugit allassimapput.  

Allatta!-p assut iluatsilluartumik ullut sisamat ingerlanerini inuusuttut piginnaanillit arfinillit allannermut bootcampertissimavai. Bootcampip Paninnguaq Boassenimit aamma Sørine Steenholdtimit peqataaffigineqartup  inuusuttut piginnaanillit taakku arfinillit sakkussaqalersissimavai aamma oqaluttualiaat pillugit isummerfigisimallugit taamaalillutik oqaluttualiatik pitsaanerulersissinnaassammatigit allannermillu nuannarisaqarnertik sammisinnaallugu. 

Maannakkorpiaq inuusuttut atuakkiortunngortussamaatit oqaluttualiatik naammassillugit allappaat, atuartartullu tarnip pissusiitigut pissanganartulersaarutinit takorluuilluni oqaluttualiat saqqummernissaat naatsorsuutigisinnaavaat. Ukiup naalernerani saqqummersitsisoqarnissaa naatsorsuutigineqarpoq. Paninnguaq Boassenip inuusuttut kakkagisorujussuuai:   

– Pissanganartumik ilinniarfiusumillu bootcamperpugut, tassani Sørine Steenholdtip uangalu peqataasut oqaluttualiaasa aaqqissuunnissaannut aamma siunissami atuakkiortunngornissamut pilersaarutigisinnaasaat pillugit ilitsersorpagut.  Bootcampi ingerlalluarpoq sineriammiillu assigiinngitsuneersut peqataapput, oqarpoq Paninnguaq Boassen nangillunilu: 

– Inuusuttut inuunerminnit misilittakkaminnik aamma siunissami atuakkiortunngornissamut periarfissaqarnertik avitseqatigiissutigisimavaat. Oqaluttualiat assut suliarineqarsimapput, angusallu saqqummiunnissaat assut qilanaaraarput.  

Manna qilanaarisinnaavat 

Allatta!-mut peqataasut arfinillit Kalaallit Nunaanni nunap immikkoortuinit assigiinngitsuneersuupput, tamarmillu immikkut isiginnittariaaseqarlutillu allariaaseqarput.  

Gertrud-Marie “Kiitu” Kreutzmann

Taakku ilagaat Gertrud-Marie “Kiitu” Kreutzmann, 24-nik ukiulik Ilisimatusarfimmi ilinniartoq, taanna Allatta! aqqutigalugu saqqummersitseqqaassaaq. Kiitup tarnip pissusiitigut pissanganartuliami inuup annilaanganermik malersorneqarnermillu misigisaqartup unammilligai sammivai. Kiitup bootcampi oqaluttualiami oqiliallaataasumik avatangiiseqarluni oqallisiginissaanut aamma isummerfigitinnermik pingaarutilimmik pissarsiaqarfigisimallugu oqaluttuaraa. 

– Soorlu tusaaneqarluni. Bootcampimi taama pikkoritsigisunik allanik ilaqarluni misigisaq assut nuannerpoq. Allat allatannut isummertarput aamma oqaluttualiaq qanoq ersinarninngortissinnaagiga siunnersuuteqartarlutik. Bootcampip ulluani siullermili assut amerlasuunik nutaanik isumassarsereerpunga, oqarpoq Kiitu Kreutzmann. 

Nialiannguaq Simigaq

Nialiannguaq Simigaq, Qaanaameersoq maannalu Nuummi Niuernermik Ilinniarfimmi ilinniartuusoq, atisaarniarfimmi inuusat marluk akileriittut pillugit misigisat ersinartut sammivai.  

– Bootcampi assut pissarsiaqarfigisimavara. Aamma naatsorsuutigisannit nuannernerujussuusimavoq, Nialiannguaq Simigaq oqaluttuarpoq.  

Pilunnguaq Karlsen Kristensen

Pilunnguaq Karlsen Kristensen Kullorsuarmi inunngorlunilu peroriartorsimavoq, maannali Avannaani nunaqarfimmi Innaarsummi najugaqarluni, Nuummullu sivisuumik timmisartorsimavoq bootcampimut peqataajartorluni. 22-nik ukioqarpoq aamma tarnikkut eqqarsartaatsimi ajornartorsiutit peroriartornermi qulaajaaffigineqarneq ajortut pillugit oqaluttualiorluni. Ajornartorsiutit inummi pingaarnerusumi takorluuinertut ajorsigaluttuinnarput.   

– Mikigallaramali allannissara assut nuannarisimavara. Peroriartorninni eqqarsaatigillattaasarsimavara allatama ilaasa saqqummersinnissaannut periarfissaqalissagaluaruma periarfissaq atorumaarlugu. Uanga inuttut ineriartorneq pillugu allaaserisaqarnissara nuannaraara. Taamaattumik aamma oqaluttualiara Allatta!-mut nassiussimavara, oqarpoq Pilunnguaq Karlsen Kristensen nangillunilu: 

– Bootcampimi atuakkiortuuneq pillugu assut ilinniagaqarsimavunga. Assersuutigalugu atuakkiortutut suut ilisimasaqarfigisariaqarnerigut aamma atuartut qanoq ililluta tigusarisinnaanerigut.  

Nivi Mathiesen

23-nik ukiulik Nivi Mathiesen Qaqortummiit Nuummukarsimavoq ernini ilagalugu bootcampimut peqataajartorluni. Nivi Aappilattumi inunngorlunilu peroriartorsimavoq, maannali Qaqortumi najugaqarpoq Campus Kujallermilu ilinniarnertuunngorniarluni. Ilinniarnertuunngorniarfimmi ilinniartitsisuata Nivi ilinniaqataalu allat Allatta!-mut oqaluttualiatik nassiutissagaat kajumissaarsimavai.  

– Bootcampimi assut ilinniagaqarsimavunga, assersuutigalugu oqaluttualiaq qanoq isikkoqarsinnaava, aamma oqaluttualiaq qulaanit isigalugu qanoq innersoq. Naak ernerma ilaginera sakkortulaaraluarsimasoq, ingerlalluarsimavoq, oqarpoq Nivi Mathiesen. 

Pipaluk Nathansen

Nivip ilinniaqataa, 17-inik ukiulik Pipaluk Kielsen Nathansen aamma bootcampimut ilaavoq. Pipaluk Nuummi inunngorsimavoq Qaqortumili ilinniarnertuunngorniarluni. Taassuma niviarsiaraq illumi eqqumiitsunik misigisaqartartoq, kingornalu illup naqqani iliveqartoq pillugu paasisaqartoq allaaserivaa.  

– Bootcampereerlunga misigivunga allannermut piginnaasakka pitsaanerulersimasut.  Sakkussarpassuaqalersimavugut, oqaluttualiatsinnut atorsinnaasatsinnik, oqarpoq Pipaluk Kielsen Nathansen. 

Ea Hoffmeyer

Ea Hoffmeyer 16-inik ukiulik aamma Qaqortumi ilinniarnertuunngorniarfimmeerpoq. Inuk peqqissimisoq pillugu allaaserisaqarpoq.   

– Bootcampimut peqataalluni assut nuannersimavoq aamma ilinniarfiulluni. Allat uattulli allannermik soqutigisallit ilagalugit assut nuannersimavoq. Oqaluttualiat allatallu allat misissussallugit nuannaraara, maannalu sakkussaqarnerulersimavunga, Ea Hoffmeyer oqarpoq. 

Oqaluttualianik katersukkanik atuakkiaq juullilerpat saqqummersinneqassaaq

Peqataasut arfinillit oqaluttualianik saqqummersitseqqaarnerat oqaluttualianik katersukkanik atuaganngussaaq, taaannalu pilersaarutigineqarpoq ukioq manna decemberimi saqqummissasoq. Oqaluttualianik katersukkanik atuakkiaq aamma assiliartaqassaaq, inuusuttup eqqumiitsuliortup Nicholas Rosing Petersenip sanaavinik. 

Allannermik suliniut NAPA-p aamma Kalaallit Atuakkiortut pigaat.  

Suleqatit allat: Arctic Media / Sørine Steenholdt aamma Oqaasilerineq, Atuakkialerineq Tusagassiuutilerinermullu immikkoortortaq, Ilisimatusarfik. 

NAPA-mi suliniummut ataqatigiissaarisoq Allatta! 4.o-mullu suliniummik aqutsisoq Maannguaq Rosing attavigineqarsinnaavoq: maannguaq@napa.gl imaluunniit 53 33 30. 

Del

Nutaarsiassat takunngitsoorpigit?
Kulturimut Tapiisarfimmut suli qinnuteqartoqarsinnaavoq

NAPA-p Kulturimut Tapiisarfia ukioq manna qinnuteqarfissaq kingullermut suli agguaassassaqarpoq. Suliniutinut qinnuteqartut tamarmik 100.000 koruunit ataallugu qinnuteqartoqarsinnaapput.  Ukioq 2022 NAPA-mut eqqumiitsuliornermik kulturilerinermillu suliaqartunutnuannerluinnarnikuuvoq, ilami ukioq ataaseq killilersuuteqartoqarnikuunngimmat. Tamatta katerissimaaqqissinnaalluta kulturinut aaqqissukkanullu peqataaqqilersimalluta Nunani Avannarlerniit suleqatit aamma nunatsinnukartartut killersugaanatik tikittalersimapput. Taamaakkaluartorli aningaasanik tapiiissutigisinnaasagut ukioq manna nungukkusuppagut. Kulturimut

Atuarnerugit »
Johannes_Jansson_norden.org
Nordplus allaffissornikkut qullersaqarfiata Kalaallit Nunaanni siullerpaamik ataatsimiisitsinerannut NAPA aamma Namminersorlutik Oqartussat qaaqqusisuupput

Ulluni 12 – 15. juni Nordplus’ip allaffissornikkut qullersaqarfiata ilinniagaqarneq nuttarnerlu pillugit suleqatit attuumassutillit Kalaallit Nunaanni ataatsimeeqatigissavai. Nordplus, Nunani Avannarlerni Ministerit Siunnersuisoqatigiivisa ataanni suliniut, nunani avannarlerni nunanilu baltiskiusuni ilinniartitaaneq pillugu patajaallisaanermik ineriartortitsinermillu pingaarutilimmik inissisimavoq. Programmi ilinniartitaanermi suliniutinut assigiinngitsorpassuarnut aningaasaliisarpoq tapersersuisarlunilu, matumani ilinniagaqarnerup nalaani paasisassarsiorluni angalanerit, ilinniarnermut

Atuarnerugit »
Niviaq og Katti
Nunani Avannarlerni kulturilerinermi kalaallisut oqaloqatigiinnerit: Atuakkialerineq

Atuakkiortoq Niviaq Korneliussen aamma atuakkanik naqiteritsisarfimmik piginnittoq Katti Frederiksen Kalaallit Nunaanni atuakkiortut atugassarititaat pillugit oqaloqatigiipput. Oqaloqatigiinneq takuuk imaluunniit tusarnaaruk. NAPA sapaatit akunnerini aggersuni Nunani Avannarlerni kalaallisut oqaloqatigiinnerit saqqummiukkumaarpaai. Immikkoortumi uani Atuakkiortoq Niviaq Korneliussen aamma atuakkanik naqiteritsisarfimmik piginnittoq Katti Frederiksen oqaloqatigaagut. Ilisarititsineq Inuit apersorneqartut oqaloqatiginerisa oqariartuutaasalu

Atuarnerugit »
Familien Norden
Ilaqutariit qanoq ittuuppat – Nunat Avannarliit suuppat?

Isiginnaartitsisartut arfinillit inuusuttut isiginnaartitsissummi ZeBU-mi naapipput, tassanilu piviusup piviusulersaarutillu akornanni nunani avannarlerni “ilaqutariinneq” eqqartorpaat aamma tamanna imminnut qanoq isumaqarnersoq – aamma suut avissaartuutaanersut ilanngullugit eqqartorlugit.Kalaallit marluk, qallunaat marluk aamma norskit marluk isiginnaartitsisartut isiginnaartitsissummi Familien Norden Nunat Avannarliit ataatsimoortutut oqaatigineqartarnerat oqallisigisimavaaat. Nunat taakku pingasut ataatsimut oqaluttuarisaanerat

Atuarnerugit »