NAPA pisortartaarpoq – Nina pisortatut atorfia Sørenimut ingerlatikkaa

Søren Würtz 2023-imiit NAPA-mi pisortanngulerpoq. Nina NAPA-mi sulilluarsimanera qujassutigaarput.

Søren Würtz ukiortaami pisortanngoruni suliassat pisortaagallartumit Nina Paninnguaq S. Kristiansen-mit ingerlateqqinneqassapput. Naak Nina Paninnguaq S. KristiansenNAPA-mi uninniarnini nalunaarutiginikuugaluarlugu, pisortanngortussaq aallartilluarnissaanut ilinniartilluarnissaanullu piffisaqarluarumaarpoq. Nina namminersortutut sulileqqinniarluni aalajangiinikuuvoq.

– Namminersortutut sulileqqinnissannut qamannga ilunnit aallutarileqqissallugu misigaara. NAPA-miinnera assut nuannarinikooqaara, tulluusimaarutigaaralu NAPA-mi toqqammavik Sørenimut ingerlattissallugu. Qularutiginngilaralu Søren pisortaalluarumaartoq.

Nina Paninnguaq S. Kristiansen pisortamut sinniisuujunnaalersoq taama oqarpoq. Taanna martsip aallaqqaataani namminersortut sulileqqissaaq.

Nina NAPA-mi, eqqumiitsuliornikkut kulturikkullu inuussutissarsiutigalugu sulisunit aamma Nunat Avarnnarlerni suleqataanit assut nuannarineqarluartuuvoq. Taamaammat uninniarluni nalunaarmat NAPA-mi ugguangaarpugut, namminersortutulli sulerusunnera ataqqillugu.

Nina aggustimi 2021-imi NAPA-mi siunnersortitut sulilerpoq. Taamani naartulluni sulileqqammerpoq. Erneereerluni sulinngiffeqareerlunilu Nina maajimi 2022-imi NAPA-mi pisortap tullersortaatut sulilerpoq. Tamatuma kingorna aggustimi pisortap sinniisuatut inissinneqarpoq.

– Nina qaammatit kingulliit NAPA aaqqissorluarsimanera torersumillu inissilliarsimanera assut ataqqinarpoq. Assigiinngittutigut pisortanngornissara assut oqilisarnikuuaa. Pingaarnermik Nina pikkorissunik sulisunik atorfinitsitsinikuuvoq, pisortanngortussaq Søren Würtz oqarpoq.

Pisortanngortussaq misilittagaqarluartoq

NAPA-mi pisortanngortussaq Nuummi ukiuni pingasuni najugaqarnikuuvoq, Danmarkimilu peroriartornikuulluni, inuusuttuunermilu Nunat Avannerlerni kulturikkut suleqatigiinnikkut aallutaqarnikuuvoq. Søren Nunat Avannerlerni nunat assigiinngitsunilu nutaaliornermik kulturilernermilu misilittagaqartuuvoq. Søren aqutsisutut misilittagartuuvoq, ukiorpassuit ineriartortitsinermut, iliuusissatut pilersaarusiornermut suliaqarnikuuvoq aammattaaq pisortaqarfiit, nutaaliortut, suliffeqarfiillu suleqatigiinnerinut misilittagaqarpoq.

– Kommuneqarfik Sermersuumi suliassat assingi siuttuuffiginikuullugit tulluusimaarutiginikuuara ukiuni marlunni, maannalu misilittakkakka attaveqarfikkalu atorlugit NAPA siuttuufiginissaanut assut qilanaarpunga. Kalaallit Nunaat Nunat Avannarlernut ilanngussingaatsiarsinnaavoq, Nunat Avannarliit Issittormiullu kulturikkut ataqatigiinnerulernissaat periarfissaqarluartorujussuuvoq. Ukkatarerusutakka marluk tassaapput kulturi issittumi Nunat Avannarlernilu innuttaasunut allannguisinnaasoq aammalu nutaanik ilusiliisinnaasut inuussutissarsiortunut siuarsaaneq, Søren Würtz oqarpoq.


Ingerlateqqiuk

Nutaarsiassat takunngitsoorpigit?
Arctic Winter Gamesimut piginnaasanik takutitsinermut misilitsinnerit aallartipput

Arctic Winter Gamesimut piginnaasanik takutitsinermut misilitsinnerit aallartissimalerput. Tasiilami inuusuttut 21-t inuusuttunut kulturip illuani peqataapput. Maanna tamanut piginnaasanik takutitsinermut misilitsinnerit digitaliusut aallartipput. Arctic Winter Games 2024 Alaskami martsip qaammataani ingerlanneqassaaq. Kalaallit Nunaannit nunanillu peqataatitsisunit tamanit kulturimik takutitsillutik sinniisunik peqataatitsisoqassaaq, inuusuttut suliaannik isiginnaartitsisussanik. NAPA, kalaallit kulturilerinikkut ilanngussassaa

Atuarnerugit »
NAPAmi suliniutinut ataqatigiissaarisussaq sullarissoq

Maannguaq Rosing NAPAmi suliniutinut ataqatigiissaarisunngorpoq. Taanna Formel-1-imi sukkaniuttartutut sukkatigaluni aallartilluareerpoq. Ataasinngornermi aggustip 15-iani Maannguaq Rosing nuannaarluni NAPAmut iserpoq. Suliniutinut ataqatigiissaarisussatummi ulloq taanna Maannguaq sulileqqaarpoq. Maannguaq kajumissuseqarluarluni suliassaq siulleq aallartippaa. Suliassarli imaannaanngitsuuvoq. Taassumami allagarpassuit digitalinngortittussaammagit. Ullulli pingasuinnaat qaangiutereersut pappilissat tuusintilikkaat skannereerlugit suliaq naammassivaa. Maannguaq eqqissisimasuuvoq sukkasuumillu

Atuarnerugit »
NAPA kujataanut angalalersoq: Suliniutinnut taperneqarnissat pillugu naapitsigut

Eqqumiitsuliornermut kulturilerinermilluunniit suliniutimik pilersaaruteqarpit? Imaluunniit atuarfit nunat avannarlerni paarlaateqatigiikkusuppa? Taava maanna nunat avannarlerni taperneqarnissannut siunnersortinnissat periarfissaraat. Naapinnissamut attavigitigut. Septembarip aallartinneranni NAPA, Nunat Avannarlerni Piorsarsimassutsikkut Attaveqaat kujataani sumiiffinnut assigiinngitsunut atuarfiit qinnuteqarusuttunullu naapinniarlugit angalaartussaavoq. Peqatigiiffiit atorfeqarfiillu meeqqanut inuusuttunullu suliaqartartut naapikkusuppagut. Inuit ataasiakkaat assinganik suliaqartartut aamma naapikkusuppagut. Immaqa

Atuarnerugit »
ALLATTA! Inersimasunut: PIFFISSALIUSSAQ KINGULLEQ NOVEMBARIP 30-AT

Inersimasunut allannermik unammisitsineq, Allatta! Inersimasunut, siullermik ingerlanneqartumut peqataarusuttut kingusinnerpaamik novembarip 30-anni nassiussisussanngorput. Ajugaasup eqqugassai: 59.000 kr. Ajugaaniunnermut peqataarusuttut pikkorissaasuat, Sørine Steenholdt, septembarip 28-anni naggammik pikkorissaalluni workshoppertitsissaaq. Workshoppertitsineq ingerlanneqassaaq toqqaannartumik ALLATTA! Inersimasunut facebookiata qupperneratigut. NAPA, Nunani Avannarlerni Piorsarsimassutsikkut Attaveqaatip, Kalaallit Atuakkiortut, atuakkanillu saqqummertitsisarfik Arctic Media peqatigalugit

Atuarnerugit »