Om Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd

Nordisk Råd

Nordisk Råd skal sammen med Nordisk Ministerråd arbejde for fælles nordiske løsninger, som har en tydelig positiv effekt samt nordisk nytte for borgerne i de enkelte nordiske lande.

 

Nordisk Råd er det parlamentariske organ for det officielle nordiske samarbejde og kan altså sammenlignes med Inatsisartut i en nordisk sammenhæng. Rådet har 87 valgte medlemmer fra Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige samt Færøerne, Grønland og Åland, som udvælges fra de nordiske landes parlamenter efter forslag fra partigrupperne. Der afholdes ikke direkte valg til Nordisk Råd.

 

Nordisk Råd, som ledes af Præsidiet, samles til to årlige møder – Nordisk Råds session og temasessionen. Nordisk Råds session er Nordens topmøde og årets største nordiske politiske begivenhed. De nordiske parlamentarikere tager beslutninger om forhold, som de ønsker, at de nordiske regeringer skal finde løsninger på. Nordisk Råd stiller forslag og forsøger løbende at påvirke de nordiske regeringer, til at finde fælles nordiske løsninger som har en positiv effekt. Udover de valgte 87 medlemmer fra de nordiske parlamenter, deltager samarbejdsministre og statsministre på sessionen.

 

De nordiske statsministre godkendte i 2019 den nye fælles vision ”Vores vision 2030 – Norden skal blive verdens mest holdbare og integrerede region”. De tre strategiske prioriteringer er: Et grønt Norden, et konkurrencedygtigt Norden og et socialt bæredygtigt Norden. Den nye vision vil være gældende fra starten af 2021.

Nordisk Ministerråd

De nordiske statsministre har det overordnede ansvar for det nordiske samarbejde. I praksis er ansvaret for samarbejdet uddelegeret til de nordiske samarbejdsministre (MR-SAM) og til Nordisk Samarbejdskomité (NSK), som står for den løbende koordinering af det nordiske regeringssamarbejde.

 

Nordisk Ministerråd er en central platform for kultursamarbejdet i Norden, og har bl.a. en række støtteordninger under sig.

NAPA er en kulturinstitution under Nordisk Ministerråd og arbejder altid med udgangspunkt i ministerrådets strategi for kulturområdet. Den bliver udarbejdet af Nordisk Ministerråd for kultur, som består af kulturministrene fra alle de nordiske lande.