Nunatsinniit nutaaliorlutik aallarniisut nunarsuaq tamakkerlugu aaqqisuukkami peqataasut

Bolt Lamar aamma Angunnguaq Larsen nunatsinneersut 4.-5. juni nunat assigiinngitsorpassuit peqataaffigisaanni aaqqissuussami Creative Business Cup-mi peqataapput. Creative Business Cup nunat tamalaaniit nutaaliornermik aallarniisut katerinnittarfiuvoq tassanilu aaqqissuussaq niueqatigiinnissamut attaveqaqatigiissinnaalernissamullu periarfissiisarpoq.

Kalaallit Nunaat kulturilerinermut nutaaliornermut tunngasuni pikkorissut amerlapput. Taakkulu nutaaliortartuni ilaat aallarniisuupput inuussutigalugulu. Nunani allani niueqateqarnissaq attaveqaqateqarnissarlu ineriartornissamut iluaqutigisinnaavaat. Taamaammat NAPA-p Bolt Lamar Creative Business Cupimut peqataanissaannut qaaqquai; tassaasorlu nunat assigiinngitsut akornanni nutaarliornermik aallarniisut pillugit aaqqissugaq. Angunnguaq Larsen nunat 50-t akornanni ajugaaniuunnermut naliliisutut qaaqquneqarluni peqataatinneqarpoq.

Arny Mogensen aamma Mala Johnsen atisaarniarfik Bolt Lamar ingerlappaat, taannalu atisaarniarfik ineriartorluarsimavoq, maannalu nunanut allanut ammaannerulernissaanut piareerlutik. ”Atisaarniarfipput qanoq ineriartorsinnaanerannut ammasorujussuuvugut, tamaammat Creative Business Cupimut peqataanissatsinnut angerpugut. Nunat assigiinngitsut akornanni attaveqaqatigiinnermut tungaatigut pissarsiaqaqaagut. Aamma niueqatigisinnaasamik nutaamik nassaarpugut. Tassaavorlu Libanonimeersut aallarniisut, alersinik sanasartut, taakkulu uagutsinnut pisariaqartitatsinnut tungaatigut naleqqulluarlutik”, Arny aamma Mala oqarput.

Angunnguaq Larsen qanoq nunatsinni kulturilerinermi aallarniisarneq atugaqarneq pillugu nunat assigiinngitsuni aallarniisorpassuarnut saqqummiivoq. Aaqqissuussaanermi oqaluttuarisaanermilu kulturikkut sinaakkutsit Kalaallit Nunaani allaanerungaarnerat pillugu ilaatigut tikkuarpaa, taamaattumik kulturilernimi aallarniisuuniaraanni inuit ataqatigiinnerat eqqarsaatigisariaqartarparput. Kalaallit Nunatsinni nunani allani nutaaliornerup tungaatigut assigiissutigut siullermik tassaapput takorluuisinnaanerput aappaattullu nunat assigiinngitsut akornanni atassuteqalernissamut pisariaqartitsineq.

Aaqqissuukkami peqataasut amerlasuut Kalaallit Nunaat naluaat, saqqummeereerlungali nunatsinnut soqutiginninnerulernissaat suleqatigiikkusunnerulernissaallu ilimasuutigaara. Takornariatuunngitsoq kisianni suleqatigiinnissamut.” Angunnguaq Larsen oqarpoq.

Nunani Avannarlerni tamani Issittormiut inuunermut paasinnittariaasiat takuneqarnissaa NAPAp sulissutigaa, aammalu Nunani Avannarlerni tamani inuiaqatigiinni piujuaannartitsinissamut sulissutigaa. Taamaammat nunatsinni kulturilerisut aallarniisuullu nunani assigiinngitsuni siuarsanissaq NAPAmi pissusissamisoorpoq. ”Nunatsinni nutaaliortartut nammineq paasinnittariaasiat nunat assigiinngitsut akornannut saqqummernissaat aamma pingaaruteqarpoq. Kalaallit Nunaat allanut tunniussaqarluarsinnaavoq, tamannalu takutittariaqarparput”, NAPA-mi pisortaq Søren Würtz oqarpoq nangillunilu: ”Namminersortut nutaaliornermik suliaqartut amerlanerusut inuussutiginiarnissaat anguniagaraara. Kulturikkut aningaasaqarnikkullu piujuaannartitsineq atatigiissapput.”

 

Ingerlateqqiguk

Nutaarsiassat takunngitsoorpigit?
NAPA pisortartaarpoq – Nina pisortatut atorfia Sørenimut ingerlatikkaa

Søren Würtz 2023-imiit NAPA-mi pisortanngulerpoq. Nina NAPA-mi sulilluarsimanera qujassutigaarput. Søren Würtz ukiortaami pisortanngoruni suliassat pisortaagallartumit Nina Paninnguaq S. Kristiansen-mit ingerlateqqinneqassapput. Naak Nina Paninnguaq S. KristiansenNAPA-mi uninniarnini nalunaarutiginikuugaluarlugu, pisortanngortussaq aallartilluarnissaanut ilinniartilluarnissaanullu piffisaqarluarumaarpoq. Nina namminersortutut sulileqqinniarluni aalajangiinikuuvoq. – Namminersortutut sulileqqinnissannut qamannga ilunnit aallutarileqqissallugu misigaara. NAPA-miinnera assut nuannarinikooqaara, tulluusimaarutigaaralu

Atuarnerugit »
Eqqumiitsuliorneq kulturilu piujuartitsinissamut siuarsaaqataasinnaapput

Nunalerinermut, Imminut Pilersornermut, Nukissiutinut Avatangiisinullu Naalakkersuisoq Kalistat Lund (IA) Nuuk Nordisk Kulturfestivalimi oqalugiarpoq. Pinngortitaq inunniit anginerusoq eqqaasippaa. Uagullu inuusugut iliuuseqanngikkutta nunarsuarput piuneerukkiartorumaartoq Kalistat aamma oqarpoq. Kulturi iliuuseqarnissatsinnut periarfissiisinnaavoq.   Nunat Avannarliit Ministeriisa Siunnersuisooqatigiiffiat maajip 26-iani 2023 Nuuk Nordisk Festivalimi ”Nunat Avannarlerni piujuartitsineq/mingutsitsinnginnerunissaq: Eqqumiitsuliorneq kulturilu siuarsaasut?” pillugu aaqqissuusivoq.   Tassunga

Atuarnerugit »
Nordiske unge diskuterer sprog over en middag
NAPA nunat avannarliit oqaatsit pillugit ataatsimooqatigiiffii pillugit webinarimi peqataassaaq

NAPA-p nunani avannarlerni oqaatsit pillugit podcastia (N)ORD aallaavigalugu podcastiliortut Malin Corlin aamma Per Bloch Nunani Avannarlerni Ministerit Siunnersuisoqatigiivisa nunat avannarliit oqaatsit pillugit ataatsimooqatigiiffii pillugit webinarianut “Har Norden et språkfellesskab?” (Nunat Avannarliit oqaatsitigut ataatsimoorfeqarpat?) pillugu peqataanissamut qaaqqusaasimapput. Webinari pissaaq sisamanngorneq 18. marts nal. 13-14.30 (CET). Malin

Atuarnerugit »
Isiginnaartitsissut Tarnima Nammatai maanna Kalaallit Nunaanni angalaarpoq

Assimi takuneqarsinnaapput Naleraq Eugenius, Nukakkuluk Kreutzmann, Rasmus Lyberth, Hans Ole Amossen, Karina Møller aamma Klaus Geisler. Upernaaq 2021 Teaterip freezeProductions isiginnaartitsissut Tarnima Nammatai suliaraa, ukuninnga taperneqarluni Isumaginninnermut Aqutsisoqarfik, Statens Kunstfond, NAPA-p kulturimut tapiisarfia, Katuaq Kulturip Illorsua, Århus Kommune, Nunafonden aamma Nuummi Najukkami Ataatsimiititaq. Isiginnaartitsissut Kujataani

Atuarnerugit »