ÎVA live on stage - from the Nordic Remix case video

Nordic Remix – qarasaasiaq atorlugu nipilersoqatigiinneq

Nipileruusiat atorlugit oqaluttuarneq, nunanit avannarlerneersunit peqataafigineqartoq, kulturit, nipilersorsinnaassutsit nunallu killeqarfiisa akornanni suliarineqassaaq. Suliniut “Nordic Remix” NAPA-p kulturimut aningaasaliissutigisartagaanit taperneqarpoq. Suliniuteqartut tassaapput ”Are We Europe” – videoliaallu uani takuneqarsinnaavoq

“Suliniuteqarnitsinni siunertatsinni nipilersornerup oqaluttuarisaanera tunngavigalugu nunani avannarlerni nipilersortartut aamma tusagassiinermik suliallit suleqatigiissinnerisigut, apeqqut nipilersoriaatsit ilumut kulturikkut kingornussarsianut attuumassuteqarsinnaanersut qulaajartikkusupparput. Suleqatigiinnerup kulturikkut kingornussarsianik ersersitsisinnaassusia nipinik katiterinikkut, ineriartortitsinikkut, nukittorsaqatigiinnikkut suleqatigiikkuutaallu ataavartumik suleqatigiilernerisigut anguniarneqarpoq, peqataasut ilitsoqqussaat, oqaasii kingornussarsiaallu atorlugit.”

Nipilersortartut peqataasussat ukuupput:
– Katarina Barruk (Sverige)
– Arnljot Nordvik (Norge)
– Gustav Lynge Petrussen (Kalaallit Nunaat)
– Auður Viðarsdóttir (Island)

Aaqqissuisut tusagassiisartullu ukuupput:
– Francesca Vincentie, Sverige – Eqqumiitsuliornermik suliniummillu aqutsisoq
– Christian Helgi Beaussier, Island / Frankrig – Filmiliortartoq
– Mick ter Reehorst, Holland – Tusagassiortoq / Story Design Sprint’imik aqutsisoq
– Therese Larsson, Sverige – Nipilerisoq
– Jens-Christian Lyberth Lennert, Kalaallit Nunaat – Filmiliortartoq
– Ásdís Hanna Gunnhildar Guðnadóttir, Island – Assiliartalersuisartoq

Kattuffiit Suleqataasut
Suliniummi kattuffiit suleqataasut tassaapput Bruxelles’imiittoq Are We Europe aamma nunani avannarlerni nipilersornermik pikialaartitsisartut Sisimiuni, Kalaallit Nunaanni angerlarsimaffillit Arctic Sounds.

Are We Europe’imi suleqataapput tusagassiortut aamma Europami inuusuttut pinngorartitsinermik ineriartortitserusuttut – nipinik europamiuussusermillu nittarsaassinissaminnik neriuuteqarlutillu piumassusillit inuit 500-nik sinnillit.
Arctic Sounds – nipilersorneq eqqumiitsuliornerlu sammisaralugit Sisimiunim Kalaallit Nunaanni ukiut tamaasa festivali pikialaartitsiviuvoq, nunani avannarlerni nipilersortartunik nukittorsaallunilu nittarsaassifiusartoq.

Suliniuteqaqatigiit sulinertik Sisimiut, Kalaallit Nunaanni Arctic Sounds’eqarnerani aallartissavaat, tassani periusissat eqqartorneqassallutik aamma nipilersuusioqatigiittoqassalluni, kiisalu programmi eqqumiitsuliornikkut suleqatigeeriaatsinik imalik iluaqutigalugu oqaluttualiortoqassalluni.

Suleqatigiinnerup inernerissavaa nuuteeqqamik, nipilersuusianik nutaarluinnarnik imaqartussamik aamma peqataasut suleqatigiinnerminni misilittagariligaannik oqaluttuanik saqqummersitsineq.

 

Nutaarsiassat allat
Qeqertarsuup Tunuani innuttaasut NAPA naapikkaat

NAPA-p sulisui Qeqertarsuup Tunuani illoqarfinni 5-ini angalareerlutik maanna Nuummut utersimalerput Atuartut qiimasut, ilinniartitsisut atuarfiillu pisortai atuarfinni naapisimaarpagut nunani avannarlerni periarfissaat pillugit oqaluttuullugit, matumani Nordplus aamma UAGUT TASSA NUNAT AVANNARLIIT KILLERMIUT ilanngullugit. Unnukkut NAPA-p ammasumik siunnersuisarfia TAMASSA sumiiffiit katersortarfiini ornigarneqarpoq, tassani inuit pissanganartunik soqutiginartunillu suliniuteqarusuttut oqaloqatigaagut.

Atuarnerugit »
Video om Hans-Ole Amossen
Kalaallit nipilersornerat Nuummit Spaniamut aamma Amerika Kujallermut

Nipilersortartoq aamma nipilerilluni angakkuartartoq Hans-Ole Amossen Kalaallit Nunaanni nipilersortartoqatigiinilu Da Bartali Crew tusarnaartitsillutik nipilersortartut nuannarineqarnerpaaat ilagaat. Nunani Avannarlerni, Europami aamma Sydamerikami nipilersoriarlutik angalaarsimapput aamma scenemi allanik ”pulaartunik” rapperinik erinarsortartunillu nipilersoqateqartarsimalluni. 2019-imi Nunani Avannarlerni Siunnersuisoqatigiit Nipilersortartunut Nersornaasiuttagaannut innersuussaasimapput. NAPA-p Hans-Ole nipilersornerup silarsuaani aamma nipilersoriartarluni angalarsimanini pillugit

Atuarnerugit »
Andachan Live på Hotel Sisimiut under Arctic Sounds
Issittormiut sammiviliiffiat aamma nunani avannarlermiut nipaat Arctic Soundsimi Sisimiuni

NAPA-p Kalaallit Nunaanni nipilersornikkut pikialaaqatigiinnermi annerpaami Arctic Sounds Festivalimi Sisimiuni pisumi  workshoppertitsinerni, attaveqarfeqalerfiusuni nunanilu avannarlernit nipinik tusarnaartitsinerni peqataaneranit oqaluttuaq Arctic Sounds 2021 aprilimi sapaatip akunnerisa naanerini marlunni ingerlanneqarpoq. Kalaallit issittormiullu nipilersortartut eqqumiitsuliortullu Sisimiuni nipilersorneq, nipilersoqatigiinneq aamma nipilersornikkut piginnaasalinnik paarlaateqateqarneq ataatsimoorutigaat. Tusarnaartitsinernut tamarluinnarnut isissutissat nunguissimaneranni –

Atuarnerugit »
Isiginnaartitsissut Tarnima Nammatai maanna Kalaallit Nunaanni angalaarpoq

Assimi takuneqarsinnaapput Naleraq Eugenius, Nukakkuluk Kreutzmann, Rasmus Lyberth, Hans Ole Amossen, Karina Møller aamma Klaus Geisler. Upernaaq 2021 Teaterip freezeProductions isiginnaartitsissut Tarnima Nammatai suliaraa, ukuninnga taperneqarluni Isumaginninnermut Aqutsisoqarfik, Statens Kunstfond, NAPA-p kulturimut tapiisarfia, Katuaq Kulturip Illorsua, Århus Kommune, Nunafonden aamma Nuummi Najukkami Ataatsimiititaq. Isiginnaartitsissut Kujataani

Atuarnerugit »