Qinnuteqartup aqqa
Nuna
Suliniutip siunertaa / aqqa
Tapiissutit
Andreas Groth Clause_Det Kongelige Teater
DK - København

Kulturikkut paarlaasseqatigiinneq Kompagni B, kalaallillu qininnermik atuartut, naligiinnaasumillu atuartut akornanni, Nuummi Sisimiunilu.

169.000,00
Susanne Andreasen_Skuespillerskolen/NIS
GL - Nuuk

Amatørfestival 2018 amatørgruppinut nuna tamakkerlugu. Nunaniit avannarlerniit takutitsinerit, coaching workshoppillu.

50.000,00
Michael Bévort - Forlaget 180 ApS
DK - Helsinge

Ukiutoqqami Pilluaritsi - aningaasaleeqataaneq nutaamut filmimut qallunaanik/kalaallinik producerilik.

95.000,00
Nynne Bern Jensen_JazzDanmark
DK - København

Fabula - Nordic Improvisation Camp for Children nipilersornermik atuarfik Torshavn-imi ca. 50 peqataasunut.

59.200,00
Matthias Kjølbro_Konnas Kass_Son of Fortune_Svartmálm IS - Vágar

Angalanissamut tapiissutit Grønlandstur - Nunani avannarlerniit nipilersortartut tusanaartitsisut Katuami/Nuuk Arctic Sounds-imilu/Sisimiut.

50.000,00
Susanne Andreasen_Nunatta Isiginnaartitsinermik Ilinniarfia GL - Nuuk

Netværks- aamma studietur isiginnaartitsinermut ilinniartut Island-imut Danmark-imullu Ujarneq Fleischer peqatigalugu.

45.966,00
Nordisk Koncertkor v/ Jens Paulsen GL - Nuuk

Erinarsoqatigiit Angu suleqatigalugu angalaarneq Reykjavik-imut Københavh-imullu.

27.000,00
Nordatlantisk Brygge v/ Mikael Kærsgaard DK -København

Tusarnaartitsineq peqatigalugit Frederik Elsner nunani avannarlerniillu nipilersoqatigiit (feat. Ole Kristiansen).

23.900,00
Päivi Niemi-Rosing_Meeqqat Erinarsoqatigiit Ikinngutaat GL - Nuussuaq

Kalaallit peqataanerat Norbusang 2018-imi - 17 meeqqat Ilulissaniit Nuummiillu.

50.000,00
Annika Fehling Trio_Living Room SE - Visby

AFT Arctic Sounds 2018-imut - Trio Sisimiunut peqataanissaannut workshopsinut il. il.

44.838,00
Jonas Hammer DK - Odense

Greenland Retreat & Arctic Sounds Festival Sisimiuni.

9.967,00
Sachar Coco Malinsky DK - København

Arctic Spray Art Arctic Sounds-imi - Peqataanikoq 2017-imi.

12.000,00
Päivi Niemi-Rosing_Meeqqat Erinarsoqatigiit Ikinngutaat GL - Nuuk

Peqataaneq nunani avannarliit ataatsimiinnerat "Lyden af Norden" København-imi 2019-imi nalliuttorsiornerat atatillugu.

7.467,00
Birgir Thor Møller_Nordatlantiske Filmdage DK-København

Nordatlantiske Filmdage 2018 - 18 filmit GR- / IS- / FO- / DK-minngaanniit.

30.000,00
Patrick Rydman SE - Floda

Participation at Arctic Sounds Festival Sisimiuni 2018 - Nordic Playgrounds

11.264,29
Sikkerninnguaq Ida Aarup Kleist DK - Aalborg

Qinnuteqarneq angalanissamut aningaasat peqataanissamut Arctic Sounds Music Festival-imut.

49.520,00
Elisabeth Heilmann Blind SE - Kiruna

Kiffaanngissuseqanngitsumik qitinneq Knud Rasmussen-ip Højskole-ani Sisimiuni - ilinniartitsineq.

17.500,00
Lone Wernblad_LiversLone DK -Kalundborg

Kom med! Det gror i Nord - Assit, nipilersoq oqaatsillu - pilersaarutigaa GR-imukassalluni ukiami.

120.000,00
Kristian Blak_Yggdrasil FO - Torshavn

Yggdrasil Tourné Kalaallit Nunaanni "Lipet Ei" - Katuaq, Nuuk, Kulusuk, Tasiilaq - 3

15.000,00
Jacob Froberg_Arctic Sounds GL-Sisimiut

Nordic Playground / Arctic Sounds - qin. katersisinnaanissamut nutaarsiassalerisut attaveqatigiinnermullu tikeraat.

93.778,00
Tom Fussing GL - Ilulissat

Kalaallit peqataanerat NORDLEK 2018-imi Sverige-mi - 18 folkedanserit ataaserlu appisimaartoq.

55.000,00
Vibeke Falden_wUNDERwELT music DK - Aalborg

Arctic Sounds & Nordic Playgrounds 2018-peqataaneq - elektronikkimik nipilersorneq Extreme Chill peqatigalugu (IS).

11.374,00
Inuuteq Storch GL - Sisimiut

Arctic Sounds - Peqataaneq workshoppimut - photo-messages + festival-avis-produktion Inuuteq Kriegel peqatigalugu.

14.293,00
Varna Nielsen_Katuaq GL - Nuuk

Outervision dansefestival 2018 - Evoke (nunani avannarlerniit pulaarlutik takutitsinerat, qitinnermik attuumassutilik visuel kunst - takutitsineq).

200.000,00
Mocci Ryen_Stoppested Verden NO - Hamar

Norge-p nunat assigiinngitsunut kulturfestival annersaat meeqqanut inuusuttuaqqanullu peqateqarusuttut kalaallinik.

80.000,00
Camilla Andersen GL - Nuuk

International Pitch Financing Forum for kids Malmø-mi - Salik og Talismanden

26.395,00
Eli Gauden NO - Bergen

Peqataaneq Arctic Sounds Festival-imi - Songwriter from Berklee College of Music in Boston/Spain.

11.806,85
Liss Stender_Agiartartoqatigiit/Nuuk Strygeorkester GL - Nuuk

Påskeorkesterfestival 2018 - festivali ilinniartitsisussaq ilaasortanut.

25.000,00
Sune Rasborg_Anders Beier DK - Rønne

My Nordic Food Journals - Kulturprojekti NERISASSAT inuillu qitiutillugit Nordatlantenimi.

76.640,00
Frederik Elsner_F GL - Nuuk

Projekt F - 2, del - Angalaarneq Savalimmiuni peqatigalugu Kristian Blak-ip projektia - Workshoppit peqatigalugit Eivør, Teitur, Høgni Lisberg aamma Marius Ziska il. il.

14.989,00
Ylva Julén_North Star Films SE - Enskede

KIATAK pre production GRÔNLAND - SE, Kalaallit Nunaata avannaa, GL, DK, Nordnorsk film kinaassuseq, sila asanninnerlu pillugit.

10.000,00
Juaaka Lyberth_Yuaka Tamat Entertainment GL - Nuuk

Seminari nunani avannarlerni meeqqanut inuussuttuaqqanullu atuakkanik nutserisartut Torshavn-imi Savalimmiuni.

6.590,00
Michael Bévort_Wintertails IVS DK - Charlottenlund

Ukiutoqqami Pilluaritsi (U:P:) - Postproduction - naammassisaaneq filmimut immiunneqartoq decembarimi 2017-imi.

50.000,00
Päivi Niemi-Rosing_Noqartilik (klaverforening i Nuuk) GL - Nuuk

Misilititsineq aammalu marluk pattagiarnermut kursusit meeqqanut pattagiartartunut Nuummi - sapaatip akunnerani ineqarneq Finland-imi.

25.000,00
Connie Kristoffersen GL - Maniitsoq

Greenlandic Mask Dance - Workshoppit Savalimmiuni sisamani assigiinngitsuni meeqqanut atuarfiit ataaserlu offentlig.

11.000,00
Adam Taal SE - Stockholm

Adam Tensta Arctic Sounds-imut - qaaqqusaaneq Sisimiuninngaanniit.

40.000,00
Lasse Gustavsen / Suernerit GL - Qaqortoq

Grønland i Tivoli 2018 - inuit tallimat Suernerit-ninngaanniit qaaqqusaasut tusarnaartitsinissamut B/U-mut.

25.000,00
Stine Lundberg Hansen GL - Nuuk

45 øer og 44 dage - atuakkiaq - SE/GL/DK - suliat allaaserisallu imap pinngornera pillugu Nuummi.

35.000,00
Maliina Jensen GL - Nuuk

Qitinnermik suliaq "Thawing" takutinneqarnera "Vin&Valsen"-event-imi Oslo-mi - attaveqatigiinneq ineriartortitsinerlu.

20.100,00
Jakob Søvndahl Skovaa_Foreningen for Kultur og Unge i Grønland GL - Qaqortoq

NIPITU & TAPA Camps 2018 - sapaatik akunneri marlunni akeqanngitsumik nipilersorneq, filmimik aamma qininnermik camps meeqqanut inuusuttuaqqanullu siunniussaq.

95.000,00
Sofie Bakke Ringsted_Disko Arts Festival SE - Gardabaer

Disko Arts Festival 2018 - multidiscipinary arts festival - Oqaatsut and Ilulissat - greenland/international.

50.000,00
NAIP v/ Ane Berthelsen GL - Nuuk

Falun 2018 - nunani avannarlerni folkedanserit folkemusikerillu naapinnerat.

65.000,00
Birgitta Kammann Danielsen_fritidsleder Kullorsuaq GL - Upernavik

Kullorsuaq 90 år - cirkus/ qalipaanermut skakimullu atuarfik Kullorsuarmi - Suleqatigalugu Island.

69.706,00
Jeanette Emme DK - København

Nunap assinga uumasoq ilagalugu angalaneq Naalagaaffimmi (sammisaralugit inuusuttuunermi inuuneq Rigsfællesskabimi) - Upernavik.

25.000,00
Morten Overgaard-Dahl_Molmusik DK - Ringe

Moskusokseb Mille - meeqqanut musikaleq isumassarsiornermut ingerlaneq meeqqat kalaallit Diskobugtiniminngaanneersut peqatigalugit.

22.500,00
Inuuteq Storch GL - Sisimiut

Takutitsineq Porcelain Souls - NW Gallery København-imi aamma Festspillene NordNorge-mi - Arctic Arts Festival Harstad-imi.

3.897,00
Rose-Sofie Sonne DK - København

No one is an island - videomik projektkunstnereq  Nina Sikkersoq Kristoffersen peqatigalugu.

16.197,00
Alice Marie Jektevik_Riddu Riddu Festivala NO - Samuelsberg

Circumpolar Hip Hop Collab/Riddu Nuorat/Riddu Silda.

26.730,39
Pipaluk K.  Jørgensen_Karitas Production GL - Nuuk

ANORI-film naammassisoq - biograf-isumaqatigiissutit Kalaallit Nunaanni Danmark-imilu.

10.000,00
Lene Stæhr_Carla Filmagentur DK - København

Throw me a Rhyme - aningaasartuutit immiussinernut atatillugu Nuummi Winnipeg-imilu.

25.000,00
Ásrún Magnúsdóttir IS - Reykjavik
GRRRS in Nuuk - workshop for young people 13+ in performing 15.800,00
Inger-Marie Lampe Lupton_Festispillene i Nord-Norge NO - Harstad

Projekt Assinga - New Chapter - oqaluttuaq Isittoq pillugu oqaluttuarineqartut Nunani Avannarlerniunit.

35.324,88
Bolatta Silis-Høegh DK-København

Saqqummersitsineq: NORDATLANTISK STREJFTOG/kunstetegarne Hobro-mi + Nordatlantisk Hus Odense-mi.

25.000,00
Hanne Saandvig Immanuelsen_Agiartartoqatigiit - Nuuk Strygerorkesterforening GL - Nuuk

Qinnuteqarneq NYSS 2018-imut - Agianermut naapinneq meeqqanut inuusuttuaqqanullu Nunani Avannarlerni_ukiormanna Holstebro-mi_Danmark.

50.000,00

Lava Markusson_Bobbi Lo Produktion AB SE - Borås

Det där var min idé - Isiginnaagassiaq nutaaq Nuummi - Qitinnermik isiginnaagassiaq Nunatta Isiginnaartitsisarfia peqatigalugu.

57.140,00

Kristine Kier Jørgensen DK - Aarhus

Unison Strings Festival - Greenland - Naapeqatigiinneq agiarnermik ilinniartunut Island, Danmark, Færøerne Kalaallit Nunaannilu.

100.000,00
Lene Børglum_Space Rocket Nation ApS DK - København

Other Me - Nuka Bisgaard - kalaaleq trans-inuk suiaassusermik allannguineq aqqusaaraa

150.000,00
Naleraq Eugenius_Naleraq Lights GL - Nuuk

Ukiumi Ulloriaq Turné del 1 - Isiginnaagassiaq Kalaallit Nunaannut Island-imullu. Ilitsersuisoq Islandimioq.

25.000,00
FILM.GL v/Emile Hertling Péronard GL - Nuuk

Talent Lab Reykjavik - Talentinik ineriartortitsineq filminik sanasartunik nordatlantenimi. 1 ws FO-mi feb18-inimi - aamma IS-imi.

30.000,00
Nuuk Kunstmuseum_Hanne Kirkegaard GL - Nuuk

Indigenous Art in the Arctic_Seminar isittumi nunat inoqqaavisata eqqumiitsuliai pillugit_marluk peqataasut katersugaasivimminngaanniit.

20.000,00
Leea Klemola_Master of Arts FI - Helsinki
Qaanaaq - theatreplay Noah's Ark for Tampere Theatre Finland 07.09.2019 33.000,00
Erni Kristiansen_Kalaallit Røde Korsiat GL - Nuuk

Qaaqqusaaneq SDGeneration-iminngaanniit - Peqaaneq DK, IS, FI, NO - Nordic Red Cross - ataatsimiinneq Danmark-imi.

41.871,00
Hans-Ole Amossen GL - Nuuk

Peqataaneq DIAS Nordicos-imi - Da Bartali Crew (DBC) Madrid-imi 27. oktober.

9.500,00
Charlotta Törnroth SE - Stockholm
45 dagar och 44 öer - SE, GL, DK atuakkamiittut suliarineqartoq suleqatigalugu StineL/GL.
9.359,00
Maliina Jensen GL - Nuussuaq Peqataaneq ICE HOT-imi Nordic Dancew Platform_Maliina Ruth-ilu seminarertut Greenland sinnerlugu... 23.000,00
Michael Bévort_Wintertails IVS DK - København

ANDALA - ineriartortitseq meeqqanut filmeq Nuka K. Godtfredsen-ip inuttaa Narsami eqqaanilu.

50.000,00
Mette Laustsen_Nunatta Atuagaateqarfia GL - Nuuk

Nordisk Litteraturuge-ataatimiitsitsisoq referencegruppinut.

10.000,00
Stine Marie Jacobsen DK - København Law Shifters - inatsisilerinermik-demokratiskimik oqallinnermik forummi - paasisassarsiornermik angalaneq Kalaallit Nunaannut.
11.000,00
Julie Andersen_GUX GL - Nuuk Can my future be soft - inuusuttut siunissamut takorluugaat - GR/FO/DK peqatigalugit eqqumiitsuliortut FI/GL. 20.000,00
Birgir Thor Møller_Nordatlantiske Filmdage DK - København Nordatlantiske Filmdage 2019 - Tema Arnat filmilu - FO/GR/IS 45.000,00
Christoph Schepers_Studieskolen DK - København

Erinarsuutit kalaallisuut kajumissisissutitut oqaatsinut ilinniarnissaq kulturikkullu paarlaasseqatigiinneq DK/GL akornanni.

8.000,00
Paninnguaq Tarrak-Petrussen GL - Nuuk

Angalanissamut tapiissutit workshoppimut CREATeS o Finland - suicide prevention and mental wellness in Arctic.

28.500,00
Emile Hertling Péronard_ÀnorâK Film IS GL - Nuuk Below Zero 2019 - Qinnueteqarneq peqataanissamut pitch forummimut Tromsø-mi issittumi piviusulersaarutinut filminut.
26.230,00
Henrik Friis_ROSA - Dansk Rock Samråd DK - Risskov

Dia Nórdicos Latinamerika 2018 - Da Bartali Crew sisamallu nunani avannarlerniit gruppit angalaartut Spaniami/Latinamerika.

46.136,00
   
katillugit
2.999.479,41