Skrivekonkurrencen, som projekteres af NAPA og milik publishing i samarbejde med Kalaallit Atuakkiortut (Grønlands Forfatterforening) og Nunatta Atuagaateqarfia (Landsbiblioteket),

har kåret 10 vindere!

Juryen bestod af tidligere vinder Sørine Steenholdt, grafiske designer Arny Koor Mogensen og lektor Birgit Kleist Pedersen, som sammen læste og bedømte alle indkomne bidrag.

"De bidrag vi har modtaget, har taget udfordringen med termaet ”rummelighed” på mange forskellige måder, dog var der nogle emner der gik igen, af dem valgte vi så de bedste. Bidragene kan siges at afspejle, hvad der rører sig i Grønland i dag, lige her og nu. Det, der optager folk på godt og ondt. Bidragene er præget af spørgsmål som: hvad betyder rummelighed? For hvem? Giver vi plads nok til os selv og til andre? De handler om at tage ansvar for eget liv, at forsone sig med sig selv, med andre og med sin fortid, at komme videre i livet, trods modgang, dvs. mønsterbrydning. Vi havde i udvælgelsen fokus på nyskabende indhold, leg med sprog og form, som gav en litterær kvalitet. Derudover har vi så vidt muligt forsøgt at udvælge bidrag, der dækker alle de genrer, som konkurrencen har lagt op til” – siger juryen for Allatta! 3.0 enstemmigt straks efter evalueringen, som foregik den 9. marts.

Vinderne er:

Novelle
Najannguaq Berthelsen, 18 år, Nuuk
Novellen ”Atuaqatitaara” handler om et adoptivbarn, og novellen behandler identitet, fremmedgørelse, kritik af landsmænds intolerance overfor ’fremmede’ mv.


Paninnguaq Møller, 28 år, Nuuk
Novellen ”Nalujuakkat” har en eksistentialistisk tilgang til temaet ”rummelighed”, som bl.a. behandler Skyggemotivet; om det kan det lade sig gøre at give hinanden plads i parforhold – og kritik af den negative virkning af den ødelæggende side af social kontrol m.v. .

Navarana Lennert, 30 år, Nuuk
Novellen ”Inissaqartitsineq” handler om, hvordan naturen altid har plads til dig, hvor jeget er fri for alt det negative, der omgiver en i hverdagen, bl.a via de sociale medier.


Onu Didriksen, 18 år, Nuuk
I sin novelle ”Inuunermi aallartinneq nutaaq”berører Onu emner som tilgivelse og forsoning. Hvordan en families liv tager en ødelæggende drejning efter moderens alt for tidlige død.


Erninnguaq Reimer, 29 år, Nuuk
Novellen ”Toqu akuersissummik pineq ajorpoq - Matup illua tungaani” handler om at give plads til døden, da den del af livet.


Malik Sophus Schøller Jørgensen, 24 år, Nuuk
Maliks novelle ” De Manglende Mellemrum” berører eksistentielle spørgsmål om hvem jeget er, hvad kærlighed er; om orienteringsløshed, selvdestruktion; hukommelsestab; vrede & sorg uden at vide, hvorfra det kommer.

Essay
Katrine Poulsen
, 26 år, Nuuk
Katrines essay ”Eqqortoq?” stiller spørgsmål til,hvad ’sandhed’ er; hvad der er rigtigt for én, kan være forkert for en anden. Ligesom pres fra familie, venner, skole om hvad man vil med sit liv; om egne og andres forventninger til en berøres; om offerrolle og samfundsspørgsmål i øvrigt


Tukumminnguaq Nykjær Olsen, 30 år, Nuuk
Tukumminnguaqs essay ”Piumassuserinngisaminnik tappiitsut” handler om splittelsen i samfundet; der bl.a. er grundet stigmatiseringer, sprogdebatten, identitetsspørgsmål mv.


Lyrik
Stine Buur Hvistendahl
, 25 år, Nuuk
Stine skriver i sit digt ”Manipuleret” om ulykkelig kærlighed, om at gøre sig fri fra ødelæggende kærlighedslænker.


Kaaleeraq M. Andersen, 25 år, Uummannaq
Kaaleeraqs digt ” Inooqataavunga” berører emnet om at blive overset, og om mere medmenneskelighed.


Vi er stolte af, at kunne præsentere de 10 vindere af Allatta! 3.0! Det har været inspirerende at se de mange bidrag vi har modtaget og juryen har arbejdet benhårdt med at udvælge de unge ” – Mia Skifte Lynge, projektleder for Allatta! 3.0

DE 10 unge skal nu på en 4 dage lang skrive-bootcamp i Tasiilaq, hvor de sammen med Sørine Steenholdt og en nordisk forfatter skal arbejde med deres tekster. De får feedback, gode råd og mulighed for, at udvikle på deres bidrag til konkurrencen.                

De 10 tekster vil i sensommeren blive udgivet i en samlet bog af milik publishing.

Til september rejser de unge afsted til bl.a. Island og Danmark på en nordisk inspirationsrejse. Her skal de bl.a. til Kulturværftet i Helsingør, hvor nORD – Nordisk Litteratur festival afholdes, og møde andre nordiske unge som også skriver.


ANTOLOGIER FRA TIDLIGERE ALLATTA! KONKURRENCER
Forlag: milik publishing

Ung i Grønland – ung i verden (2013)

Norden 2040 (2015)

Udtalelser fra tidligere vindere:

Efter at have været med i Allatta, er jeg blevet mere åben i at vise mine tekster til andre. Tiden efter Allatta har givet mange oplevelser, da jeg er kommet ind i den store littærere verden.
At være en af vinderne af Allatta har åbnet mange døre. Jeg kan endda leve af at skrive og hvad der hører til.
” – Sørine Steenholdt, en af vinderne af Allatta 2013

Det bedste ved Allatta var, at man mødte andre grønlandske unge forfatteraspiranter, og at man fik mulighed for at udvikle skriveteknik. At være med i Allatta har åbnet op for en karriere som forfatter, f.eks er jeg blevet hyret til at skrive manuskript til et teaterstykke, som skal vises her i februar.”
– Maasi Chemnitz Brøns, en af vinderne af Allatta 2040

  

Allatta! 3.0 er arrangeret af:

NAPA, milik publishing, Nunatta Atuagaateqarfia og Kalaallit Atuakkiortut


Allatta! 3.0 er støttet af:

Nordens Institut i Grønland
Grønlands Selvstyres Kulturmidler
Tips- og Lottomidlerne i Grønland
Sermeq Puljen
Kommuneqarfik Sermersooq