8 oktober 2020

Nordisk Kulturkontakt administrerer Nordisk ministerråds støtteprogram for kultursamarbejde og det nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet for kultur.  De forskellige programmer, med totalt seks forskellige støtteformer, uddeler cirka fem millioner euro om året og du har mulighed for at ansøge om støtte til dit eller jeres kulturprojekt. 

Nordisk Kulturkontakt har kontor på øen Suomenlina ud fra Helsinki i Finland, men også et kontor i centrum af Helsinki i bydelen Kajsaniemi, hvor billedet herover er taget af NAPA’s Per Bloch. Her finder man også Nordisk Bibliotek, som har en stor samling af nordisk skøn- og faglitteratur, børne- og ungdomslitteratur, samt aviser på alle nordiske sprog.

Nordisk Kulturkontakts støtte er opdelt i forskellige målgrupper (programmer), der retter sig imod professionelle aktører i kulturbranchen, men også til private og bredere grupper, som bidrager til at styrke den nordiske dimension på kulturfeltet. 

Netværksstøtte muliggør perioder med samarbejde, udveksling af idéer og kundskab mellem professionelle kunstnere samt kulturarbejdere i Norden og/eller Baltikum.

Mobilitetsstøtte er til professionelle kunstnere eller kulturarbejderes rejser og ophold i de nordiske og/eller baltiske lande.

Kultur- og kunstprogrammet støtter projekter med kunstnerisk og/eller kulturel kvalitet, som fremmer et alsidigt og bæredygtigt Norden.

Residensstøtte muliggør kunstnerresidenser i det nordisk-baltiske område. Disse residenser er pladser som tager imod professionelle kunstnere og kulturarbejdere fra andre nordiske eller baltiske lande.

Norden 0-30 støtter børn og unges egne projekter og vil styrke deres organisering, indflydelse og deltagelse i politiske, kulturelle og sociale aktiviteter.

VOLT er et kultur- og sprogprogram for børn og unge, som vil få flere unge til at blive nysgerrige på hinandens kunst, kultur og sprog.

Puljerne har forskellige årlige frister, som du kan læse om på Nordisk Kulturkontakts hjemmeside hér

Personlig rådgivning
Man er velkommen til at kontakte Nordisk Kulturkontakt og få en snak med en rådgiver om ens projekt og ansøgning. Spørgsmålene kan være til både støtteprogrammet generelt eller til de særskilte støtteordninger. På den måde kan du få fleksibel og skræddersyet hjælp til din ansøgningsproces. Man kan henvende sig på skandinavisk eller engelsk. 

Mange muligheder
De mange andre nordiske kulturmidler kan du læse om her på hjemmesiden i denne artikel og oversigt

Du kan også få inspiration til din ansøgning i vores podcast “Den gode ansøgning”, som du kan høre hér

Hos NAPA kan du også få rådgivning og inspiration til din ansøgning. Vi hjælper dig via telefon, mail, videosamtaler eller personligt, hvis du bor i Nuuk. Det kan være alle slags spørgsmål, der handler om dit projekt eller din ansøgning. 

Hvordan laver man et budget? 
Hvordan får man kontakt til samarbejdspartnere i Norden? 
Kan man søge nordiske midler til ens projekt? 
Hvordan kan man få sit projekt til at blive til virkelighed?

Alle spørgsmål er velkomne - vi glæder os til at høre fra dig og det gør Nordisk Kulturkontakt også.