30 oktober 2020

Å leve som LGBTI-person i småsamfunn kan være utfordrende. Man kan oppleve diskriminering og fordommer og føle seg alene i større en grad enn i byene, der det er lettere å treffe likesinnede eller gjemme seg bort i mengden. I hvilken grad finnes det nettverk, støtte og felleskap i mindre samfunn i Norden og hvordan kan vi bekjempe diskriminering og fordommer på disse stedene.

Hvordan er det for eksempel å leve som LGBTI-person i samiske samfunn og hvorfor der var viktig å danne Garmeres - Queer Sami Organisation

I alle nordiske lande har LGBTI-personer rett til å organisere seg, men dette gjelder ikke bare de store byene. Hvordan kan legger vi til rette for queerkultur også på mindre steder?

I år er det 10 år siden Nuuk pride ble arrangert på Grønland. Hvor viktig er Pride for å skape synlighet, aksept, tilhørighet og samhold i et lite samfunn som på Grønland ?

Nordisk ministerråd inviterer til digital debatt for å belyse disse utfordringene.Debatten er en av flere som vil bli ført i de nordiske landene, Åland, Færøyene og Grønland høsten 2020. Kunnskapen og erfaringen som debattserien gir oss bidrar med blir samlet i en artikkel som skal brukes av Nordisk ministerråd i det videre arbeidet for å bedre vilkårene LGBTI-personer i Norden.

Møteleder er Inge Olsvig Brandt, Sekretariatsleder for Ligestillingsrådet i Grønland

Tid: Tirsdag 3.november 10:00 – 11:20 (Nuuk time)

14:00 – 15:20 (skandinavisk tid)

PROGRAM

10:00 Velkommen ved likestillingsminister på Grønland, Anna Wangenheim

10:10 Bakgrunn og inspirasjon ved Gisle A. Gjevestad Agledahl

Gisle skriver en think piece med bakgrunn i debattserien i hele Norden

10:20 Å leve som LGBTI-person i samiske samfunn og hvorfor der var viktig å danne Garmeres - Queer Sámi Organisation.

Ronja Vaara, Garmeres

10:35 Nuuk Pride 10 år. Hva har vi lært og hva har vi fått til

Jan Joe Seidsen, LGBTI Greenland

10:50 Paneldebatt

Inge Alexander Gjestvang, leder FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold i Norge

Mads Hvid, LGBT+ Danmark

Jan Joe Seidsen, LGBTI Greenland

Ronja Vaara, Garmeres

11:20 Slutt