3 november 2017

Förutom allt innehåll, alla möten, all inspiration och alla viktiga beslut inför den kommande verksamhetsperioden så fick vi också tillfälle att ta till oss av beundran och fina kommentarer som delades med oss med anledning av Nuuk Nordisk Kulturfestival. Vi tog till oss av det erkännandet men påminde samtidigt om att festivalen är ett sant samarbete som bygger på en gemensam vision och en delaktighet av alla viktiga kulturaktörer i Nuuk. Om Nuuk Nordisk hade varit en festival som bars av en organisation eller företräddes av en person så skulle den vara ganska ointressant. Festivalen försökte åskådliggöra gemenskap genom mångfald, både i programutbud och i organisation och delat ansvar.

Ett av de två teman som kulturforum berörde handlade om inklusion, mångfald och jämlikhet. Vi noterade att även om vi ofta har anledning att vara glada för de framsteg som görs så har vi fortfarande en lång väg att gå. Att kultursamarbetet kan få lov att vara ett redskap i arbetet med inklusion, jämlikhet och integration ökar vår relevans och synliggör en av alla de positiva och omistliga effekter som ett rikt och mångfaldigt kulturliv innebär för våra samhällen.

Det slår mig då jag sitter här i hotellobbyn att det ökade intresset för nordiskt kultursamarbete, som vi märker av här på sessionen, bygger på samma utgångspunkt. En tilltro till konsten och kulturens kraft i samhällsbygget, en inklusiv kraft som är mycket mer intresserad av gemenskap än att upprätthålla gränser och skapa avstånd mellan människor. Är det det vi börjar få syn på? Är det det som gör att vi kan se ett ökat politiskt intresse vårt kulturarbete?

Mats Bjerde, direktør i NAPA