Bestyrelsen er sammensat for tre år af gangen, med fem faste medlemmer fra de nordiske og selvstyrende lande. Grønland er repræsenteret med ét medlem, der er udpeget af Grønlands medlem af Naalakkersuisut for Kultur (Kulturministeren). Bestyrelsesmøder afholdes halvårligt. Altid i København omkring årsskiftet og i Grønland efter sommerferien.

Bestyrelsen 2020 – 2022

Formand
Claus Kjeld Jensen / Denmark

Næstformand
Juaaka Lyberth / Grønland

Medlemmer
Elin á Rógvi / Færøerne 
Maria Huhmarniemi / Finland
Þórgnýr Dýrjforð / Island