Næste frist for ansøgninger over 100.000 DKK er udsat til 31. januar 2021 

NAPA støtter det grønlandske og nordiske kulturliv gennem to programmer: Rejsestøtte og projektstøtte.

NAPA uddeler cirka 3 millioner DKK årligt i støtte til kulturprojekter.

NAPAs Kulturstøtteprogram støtter kulturprojekter som fremmer arktiske perspektiver i hele Norden. Vi har særligt fokus på projekter der involverer og engagerer børn og unge og som har fokus på bæredygtighed. Kulturstøtteprogrammet prioriterer projekter som faciliterer samarbejde, samskabelse og udveksling på tværs af landegrænser i Norden

Vi støtter kulturelle projekter og rejser der:

For at kunne ansøge om støtte skal du have bopæl i Norden.

Vi støtter ikke drift, men vi støtter gerne det etablerede kulturliv. I så fald med nyt perspektiv.

Vi støtter både professionelle, semiprofessionelle og amatører, og en del af vores midler går også til instituttets egne projekter. I den forbindelse er vi altid interesserede i nye samarbejdspartnere og inspiration.

Norden er: Danmark, Sverige, Åland, Norge, Finland, Færøerne, Island og Grønland. Derudover støtter NAPA også projekter i samarbejde med Baltikum samt fokus mod vores naboer i vest, Canada og Alaska.

FONDSANSØGNING

Du skal sende din ansøgning til NAPA minimum to måneder, før projektet begynder. Ved beløb på 100.000 kr. og derover skal ansøgningen behandles af bestyrelsen. NAPA afholder bestyrelsesmøder to gange årligt – i marts og august – og derfor skal fondsansøgninger med beløb på 100.000 kr. og derover være NAPA i hænde senest 1. januar eller 1. juni.

Bemærk, at det kun er ansøgninger over 100.000 kr., som behandles af bestyrelsen. Ansøgninger under dette beløb behandles af Instituttet og besvares inden for otte uger efter modtagelse.

Ansøg elektronisk 

BEMÆRK

NAPA støtter mange kulturelle projekter, som kan relateres til vores fokusområder, men der er dog også kulturelle områder, som Kulturstøtteprogrammet ikke støtter:

RELEVANTE LINKS