Her kan du få et overblik over de forskellige fonde, deres fokusområder samt ansøgningsfrister. Følg linksene for mere information. 

Har du planer om at søge kulturstøtte hos én af nedenstående fonde, er det en god idé at læse Nordisk Ministerråds publikation om Nordisk ministerråds strategi for det nordiske kultursamarbeidet 2013-2020

Se desuden vores guide til hvordan ‘den gode ansøgning‘ bliver til.

Fond Beskrivelse Ansøgningsfrist
Bilaterale Fonde i Norden Der findes en række bilaterale fonde i Norden. De bevilger generelt bidrag indenfor områderne kultur, uddannelse og forskning. Nogle fonde bevilger også særlige rejsestipendier. Løbende – tjek de enkelte fondes hjemmesider
Liste over Nordisk Ministerråds støtteordninger Der findes en række støtte ordninger under Nordisk Ministerråd indenfor et stort udbud af fagområder. Se en samlet liste her. Løbende – tjek de enkelte fondes hjemmesider
NordPlus Nordplus Rammeprogram giver økonomisk støtte til flere typer uddannelsessamarbejde inden for livslang læring til de otte nordiske og baltiske deltagerlande. Annonceres senere
Nordisk Kulturfond Nordisk Kulturfond støtter kunst og kultursamarbejde i både for professionelle og amatører i Norden. Kodeord for projekter der får støtte er: variation, fremsynethed, tilgængelighed og kvalitet. 2. maj 2019
Nordisk Kulturkontakt

Nordisk Kulturkontakt har følgende programmer, der alle støtter projekter med nordisk samarbejde: 

Kunst- og kulturprogrammet som støtter kunst og kultur enten som kompetenceudvikling (fx workshop) eller produktionsvirksomhed (fx teater).

Mobilitetsprogrammet som støtter mobilitet for individer, netværksudvikling mellem kulturaktører og giver støtte til kunstner residenscentre.

 

Nordbuk som er målrettet børn og unges egne kulturprojekter. Deltagere i projektet skal være under 30 årVolt 
er et kultur- og sprogprogram for børn og unge, som vil få flere unge til at blive nysgerrige på hinandens kunst, kultur og sprog. Målgruppen er personer op til 25 år i Norden.  

Residenscenter-støtte giver nordiske og baltiske residenscentre mulighed for, at indbyde kunstnere fra andre nordiske og baltiske lande. Under sine besøg skal kunstnerne have mulighed for, at arbejde uforstyrret med sit arbejde, møde kolleger og skabe kontakter med centrets kunst- og kulturscene. 

Netværksstøtte muliggør perioder for samarbejde, udveksling af idéer og erfaringer for profesionelle kunstnere og kulturarbejde i Norden og/eller Baltikum19. september 2019


4. april 2019
22. august 2019
21. oktober 2019

3. maj 2019
7. oktober 2019

 

12. august 2019Annonceres senere26. september 2019

Nordisk oversættelsesstøtte Målet er at sikre udbredelsen af og styrke kendskabet til nordisk litteratur. Støtteordningens hensigt er at bidrage til flere udgivelser af kvalitetslitteratur fra Norden på andre nordiske sprog end originalsproget. I Grønland kan der søges midler til oversættelse til andre nordiske sprog via Atuakkiortut, Grønlands Forfatterforening. Enkeltpersoner kan ikke søge om støtte i denne ordning – det skal være udgiverforlaget, som skal sende en ansøgning. 1. april & 1. oktober
Nordisk Film og TV Fond Fondens primære formål er at promovere film og TV produktioner i de nordiske lande ved at yde støtte til dokumentarer, spillefilm og TV film/serier.

Løbende

NAPA Tilskud gives til enkeltpersoner, organisationer og institutioner, der har særlig behov for økonomisk støtte til gennemførelse af projektvirksomhed indenfor områder almenkultur, undervisning, forskning og oplysning. Minimum to mdr inden projektets begyndelse
NORA NORA er en fond, som støtter projekter mellem Norge, Færøerne, Island og Grønland, der har fokus på at etablere transnationale netværk mellem nationale innovationskontorer og innovative aktører, og arbejder for at udvikle nye produkter, nye produktionsmetoder, nye markedsføringsstrategier og andre nyskabende initiativer for diversificering. Annonceres senere