Her kan du få et overblik over de forskellige fonde, deres fokusområder samt ansøgningsfrister

Har du planer om at søge kulturstøtte hos en af nedenstående fonde, er det en god idé at læse Nordisk Ministerråds publikation om Nordisk ministerråds strategi for det nordiske kultursamarbeidet 2013-2020.

Se desuden vores guide til hvordan ‘den gode ansøgning‘ bliver til.

Fond Beskrivelse Ansøgningsfrist
Liste over Nordisk Ministerråds støtteordninger Der findes en række støtte ordninger under Nordisk Ministerråd indenfor et stort udbud af fagområder. Se en samlet liste her. Løbende – tjek de enkelte fondes hjemmesider
NordPlus Nordplus Rammeprogram giver økonomisk støtte til flere typer uddannelsessamarbejde inden for livslang læring i de otte nordiske og baltiske deltagerlande. Se de enkelte puljers frister 
Nordisk Kulturfond Nordisk Kulturfond støtter kunst- og kultursamarbejde for både professionelle og amatører i Norden. Kodeordet for projekter, der får støtte, er: Variation, fremsynethed, tilgængelighed og kvalitet. De støtter igennem forskellige puljer som Puls, Opstart og Projektstøtte. Se de enkelte puljers frister
Nordisk Kulturkontakt 

Nordisk Kulturkontakt har følgende programmer, der alle støtter projekter inden for nordisk samarbejde: 

Kunst- og kulturprogrammet støtter kunst og kultur enten som kompetenceudvikling (fx workshop) eller produktionsvirksomhed (fx teater).

Mobilitetsprogrammet støtter mobilitet for individer, netværksudvikling mellem kulturaktører og giver støtte til residenscentre for kunstnere.

Norden 0-30 er målrettet børn og unges egne kulturprojekter med fokus på deres indflydelse og deltagelse i politik, kultur og sociale aktiviteter. Deltagere i projektet skal være under 30 år.

Volt  er et støtteprogram, der søger at stimulere børn og unges nysgerrighed inden for kunst, kultur og sprog. Målgruppen er børn og unge op til 25 år.

Residenscenter-støtte giver nordiske og baltiske residenscentre mulighed for at indbyde kunstnere fra andre nordiske og baltiske lande. Kunstnere kan få mulighed for at arbejde uforstyrret, møde samarbejdspartnere og skabe relationer på tværs af kunst- og kulturscener. 

Netværksstøtte muliggør samarbejde, udveksling af idéer og erfaringer for profesionelle kunstnere og kulturarbejde i Norden og/eller Baltikum.

Se de enkelte puljers frister

Nordisk oversættelsesstøtte Målet er at sikre udbredelsen af og styrke kendskabet til nordisk litteratur i Grønland. Puljen administreres af Grønlands Forfatterforening, Atuakkiortut. Enkeltpersoner kan ikke søge om støtte – det er udgiverforlaget, som skal ansøge. Siden der henvises til er på grønlandsk. 1. april & 1. oktober
Nordisk Film & TV Fond Fondens primære formål er at promovere film- og tv-produktioner i de nordiske lande ved at yde støtte til dokumentarer, spillefilm og tv-serier.

Løbende 

NAPA Tilskud gives til enkeltpersoner, organisationer og institutioner til gennemførelse af projektvirksomhed inden for kunst og kultur. NAPA's Kulturstøtte har en række fokusområder, som man kan læse mere om hér. Minimum to måneder inden projektets opstart
NORA

NORA støtter samarbejdsprojekter, som inddrager partnere fra mindst to af de fire NORA-lande (Grønland, Island, Færøerne og Kystnorge). Projekterne skal skabe en stærk og dynamisk nordatlantisk region, som kendetegnes af stærke og bærekraftige økonomier. NORA støtter normalt ikke projekter, der karakteriseres som ”rene” forsknings- eller kulturprojekter. Se mere om deres vilkår og kriterier hér.

Se aktuel frist