Nedenstående fonde har et eller flere programmer med særligt fokus på kulturprojekter, der vedrører Grønland eller involverer grønlandske aktører. 

Fond Beskrivelse
Augustinus Fonden Fonden har til formål at virke for almen velgørende og humane, kunstneriske og videnskabelige formål. Fonden behandler ansøgninger løbende.
Cultural Contact Point Danmark Kulturministeriet står bag denne fond, som har til formål at informere om EU’s Kulturprogram i Danmark samt vejlede grønlandske og danske ansøgere.
Selvstyrets tilskud til kunst og kultur Selvstyrets har flere tilskudsordninger og puljer, der støtter kunst og kultur. Tilskudsordningerne administreres af Departementet for Uddannelse, Kultur og Kirke under Naalakkersuisut.

Kommunale tilskudsordninger i Grønland

De grønlandske kommuner yder tilskud til lokale kultur-, fritids- og folkeoplysningsforeninger. 

Avannaata Kommunia

Kommuneqarfik Sermersooq

Kommune Qeqertalik

Kommune Kujalleq

Qeqqata Kommunia

Sermeq puljen Sermeq puljen støtter eksperimenterende kulturaktiviteter samt samarbejde mellem kulturaktører, det private erhvervsliv for Kommuneqarfik Sermersooqs borgere. Ansøgningsfristerne er 1. marts og 1. oktober.
Nuuk Lokaludvalg
Udvalget støtter aktiviteter og projekter som skal forbedre lokalområdet og skabe livskvalitet og fællesskab. Der er seks årlige frister.
Ivalu & Minik Fonden Ivalo & Minik Fonden er en grønlandsk uddannelsesfond, som uddeler legater til grønlændere, der ønsker at tage en international videregående uddannelse eller et internationalt efteruddannelsesforløb, herunder et praktikophold i en virksomhed eller organisation. Se næste ansøgningsfrist på fondens hjemmeside.
Den Grønlandske Fond Fonden yder støtte til fremme af de kulturelle forbindelser mellem Grønland og Rigsfællesskabet. Fonden har to årlige frister 1. marts og oktober.
Nordisk Film & TV Fond Fondens primære formål er at promovere film og tv-produktioner i de nordiske lande ved at yde støtte til dokumentarer, spillefilm og tv-serier. Ansøgninger behandles løbende.
NunaFonden Fonden støtter velgørende formål i Grønland. Kulturelle, idrætsmæssige og sociale projekter samt studieture og lign. Ansøgninger behandles løbende med en behandlingstid på 1-2 måneder.
Selvstyrets Tips- og Lottomidler Midlerne i pulje C uddeles til almennyttige og kulturelle formål. Ansøgere skal have bopæl i Grønland.
Lauritzen Fonden Fonden yder støtte til sociale- og humanitære formål, kultur, søfart og uddannelse. Fonden har strategisk fokus på sårbare børn og unge og har fire årlige ansøgningsfrister: 2. februar, 26. april, 28. juni og 12. oktober.
15. Juni Fonden Fonden støtter projekter inden for kunst og kultur, samt humanitære og sociale projekter. Derudover har de særligt fokus på forskning og uddannelse i dansk flora og fauna samt opretholdelse af en sund balance mellem jagt- og naturinteresser. I 2020 er ansøgningsfristerne 16. marts, 24. juni og 4. september.
Bikuben Fonden Fonden udvikler og støtter kunst, kultur samt sociale projekter. Fonden har særligt fokus på kulturelle projekter samt socialt udsatte børn og unge i Grønland. Ansøgninger kan i visse tilfælde tage op til seks måneder.