NAPA  støtter det grønlandske og nordiske kulturliv igennem to programmer: rejsestøtte og projektstøtte 

Der uddeles cirka to millioner kroner årligt i rejsestøtte og 2,5 millioner kroner årligt i projektstøtte.

Vi støtter kulturelle projekter og rejser som omhandler:


Vi støtter både professionelle, semiprofessionelle og amatører, og en del af vores midler går også til instituttets egne projekter. I den forbindelse er vi altid interesseret i nye samarbejdspartnere og inspiration.

Norden er: Danmark, Sverige, Åland, Norge, Finland, Færøerne, Island og Grønland. Derudover støtter NAPA også projekter i samarbejde med Baltikum samt fokus mod vore naboer i vest, Canada og Alaska.

Du kan læse mere om Kulturstøtteprogrammet i denne håndbog:  NAPAs kulturstøtteprogram 2019

FONDSANSØGNING

Du skal sende din ansøgning til NAPA minimum to måneder før projektet begynder. Ved fondsbeløb på 100.000 kr og derover skal ansøgningen behandles af bestyrelsen. NAPA afholder bestyrelsesmøder to gange årligt – i marts og august – og derfor skal fondsansøgninger med beløb på 100.000 kr og derover være NAPA i hænde senest 1. januar eller 1. juni.

Bemærk, at det kun er ansøgninger over 100.000 kr. som behandles af bestyrelsen. Ansøgninger under dette beløb behandles af Instituttet og besvares inden for otte uger efter modtagelse. 

Ansøg elektronisk eller  download ansøgningsskema til at udfylde i hånden

Se NAPAs bestyrelse her 

HUSK

Hvis du har modtaget støtte fra Nordens Institut i Grønland er det vigtigt at huske følgende:

BEMÆRK

NAPA støtter mange kulturelle projekter, som kan relateres til vores 3 fokusområder, men der er dog også kulturelle områder, som vi ikke støtter :

RELEVANTE LINKS