Nordisk Kulturkontakt Programmet støtter projekter inden for alle felter af kunst og kultur, i alle projektets faser: indledende arbejde, produktion, præsentation og afvikling. Du kan god ikke søge midler, til aktiviteter som allerede har fundet sted.

Du kan søge støtte til projekter som handler om kunst og kultur enten som kompetenceudvikling (fx workshop) eller produktionsvirksomhed (fx teater, festival, eller lignende). Der gives støtte til alle typer af omkostninger som er direkte i forbindelse med projektet. 


Læs mere om støtten og krav her: https://www.nordiskkulturkontakt.org/sv/stod/om-stodprogrammen/kultur-och-konstprogrammet/ 
Ansøgningsfrist: 20. september 2018